Παρακολούθηση
Marek Cygan
Marek Cygan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mimuw.edu.pl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Parameterized algorithms
M Cygan, FV Fomin, Ł Kowalik, D Lokshtanov, D Marx, M Pilipczuk, ...
Springer 5 (4), 16, 2015
28962015
Solving connectivity problems parameterized by treewidth in single exponential time
M Cygan, J Nederlof, M Pilipczuk, M Pilipczuk, JMM van Rooij, ...
2011 IEEE 52nd Annual Symposium on Foundations of Computer Science, 150-159, 2011
4042011
Lower bounds based on the exponential-time hypothesis
M Cygan, FV Fomin, Ł Kowalik, D Lokshtanov, D Marx, M Pilipczuk, ...
Parameterized Algorithms, 467-521, 2015
3972015
On problems as hard as CNF-SAT
M Cygan, H Dell, D Lokshtanov, D Marx, J Nederlof, Y Okamoto, R Paturi, ...
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 12 (3), 1-24, 2016
2472016
Deterministic single exponential time algorithms for connectivity problems parameterized by treewidth
HL Bodlaender, M Cygan, S Kratsch, J Nederlof
Information and Computation 243, 86-111, 2015
2292015
Fast hamiltonicity checking via bases of perfect matchings
M Cygan, S Kratsch, J Nederlof
Journal of the ACM (JACM) 65 (3), 1-46, 2018
1362018
Exponential-time approximation of weighted set cover
M Cygan, Ł Kowalik, M Wykurz
Information Processing Letters 109 (16), 957-961, 2009
1112009
Designing FPT algorithms for cut problems using randomized contractions
R Chitnis, M Cygan, MT Hajiaghayi, M Pilipczuk, M Pilipczuk
SIAM Journal on Computing 45 (4), 1171-1229, 2016
1032016
On multiway cut parameterized above lower bounds
M Cygan, M Pilipczuk, M Pilipczuk, JO Wojtaszczyk
ACM Transactions on Computation Theory (TOCT) 5 (1), 1-11, 2013
1032013
From gap-eth to fpt-inapproximability: Clique, dominating set, and more
P Chalermsook, M Cygan, G Kortsarz, B Laekhanukit, P Manurangsi, ...
2017 IEEE 58th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS …, 2017
1002017
On problems equivalent to (min,+)-convolution
M Cygan, M Mucha, K Węgrzycki, M Włodarczyk
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 15 (1), 1-25, 2019
982019
LP rounding for k-centers with non-uniform hard capacities
M Cygan, MT Hajiaghayi, S Khuller
2012 IEEE 53rd Annual Symposium on Foundations of Computer Science, 273-282, 2012
972012
Subset feedback vertex set is fixed-parameter tractable
M Cygan, M Pilipczuk, M Pilipczuk, JO Wojtaszczyk
SIAM Journal on Discrete Mathematics 27 (1), 290-309, 2013
962013
Known algorithms for edge clique cover are probably optimal
M Cygan, M Pilipczuk, M Pilipczuk
SIAM Journal on Computing 45 (1), 67-83, 2016
932016
Exact and approximate bandwidth
M Cygan, M Pilipczuk
Theoretical Computer Science 411 (40-42), 3701-3713, 2010
922010
Improved approximation for 3-dimensional matching via bounded pathwidth local search
M Cygan
2013 IEEE 54th Annual Symposium on Foundations of Computer Science, 509-518, 2013
912013
Directed subset feedback vertex set is fixed-parameter tractable
R Chitnis, M Cygan, M Hajiaghayi, D Marx
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 11 (4), 1-28, 2015
892015
Applying deep learning to right whale photo identification
R Bogucki, M Cygan, CB Khan, M Klimek, JK Milczek, M Mucha
Conservation Biology 33 (3), 676-684, 2019
792019
Minimum bisection is fixed parameter tractable
M Cygan, D Lokshtanov, M Pilipczuk, M Pilipczuk, S Saurabh
Proceedings of the forty-sixth annual ACM symposium on Theory of computing …, 2014
782014
The planar directed k-vertex-disjoint paths problem is fixed-parameter tractable
M Cygan, D Marx, M Pilipczuk, M Pilipczuk
2013 IEEE 54th Annual Symposium on Foundations of Computer Science, 197-206, 2013
782013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20