Παρακολούθηση
Panos Seferlis
Panos Seferlis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Power management strategies for a stand-alone power system using renewable energy sources and hydrogen storage
D Ipsakis, S Voutetakis, P Seferlis, F Stergiopoulos, C Elmasides
international journal of hydrogen energy 34 (16), 7081-7095, 2009
5402009
Optimum design and operation under uncertainty of power systems using renewable energy sources and hydrogen storage
G Giannakoudis, AI Papadopoulos, P Seferlis, S Voutetakis
International Journal of Hydrogen Energy 35 (3), 872-891, 2010
2032010
The integration of process design and control
P Seferlis, MC Georgiadis
Elsevier, 2004
1562004
A two-layered optimisation-based control strategy for multi-echelon supply chain networks
P Seferlis, NF Giannelos
Computers & chemical engineering 28 (5), 799-809, 2004
1462004
Toward optimum working fluid mixtures for organic Rankine cycles using molecular design and sensitivity analysis
AI Papadopoulos, M Stijepovic, P Linke, P Seferlis, S Voutetakis
Industrial & Engineering Chemistry Research 52 (34), 12116-12133, 2013
1452013
Systematic methods for working fluid selection and the design, integration and control of organic Rankine cycles—A review
P Linke, AI Papadopoulos, P Seferlis
Energies 8 (6), 4755-4801, 2015
1412015
The effect of the hysteresis band on power management strategies in a stand-alone power system
D Ipsakis, S Voutetakis, P Seferlis, F Stergiopoulos, S Papadopoulou, ...
Energy 33 (10), 1537-1550, 2008
1222008
Online optimizing control of molecular weight properties in batch free-radical polymerization reactors
C Kiparissides, P Seferlis, G Mourikas, AJ Morris
Industrial & engineering chemistry research 41 (24), 6120-6131, 2002
1082002
Optimal production of renewable hydrogen based on an efficient energy management strategy
C Ziogou, D Ipsakis, P Seferlis, S Bezergianni, S Papadopoulou, ...
Energy 55, 58-67, 2013
942013
Automation infrastructure and operation control strategy in a stand-alone power system based on renewable energy sources
C Ziogou, D Ipsakis, C Elmasides, F Stergiopoulos, S Papadopoulou, ...
Journal of Power Sources, 2011
912011
Phase-Change Solvents and Processes for Postcombustion CO2 Capture: A Detailed Review
AI Papadopoulos, F Tzirakis, I Tsivintzelis, P Seferlis
Industrial & Engineering Chemistry Research 58 (13), 5088-5111, 2019
842019
Process flowsheet design optimization for various amine-based solvents in post-combustion CO2 capture plants
T Damartzis, AI Papadopoulos, P Seferlis
Journal of cleaner production 111, 204-216, 2016
832016
Energy management strategies based on hybrid automata for islanded microgrids with renewable sources, batteries and hydrogen
A Kafetzis, C Ziogou, KD Panopoulos, S Papadopoulou, P Seferlis, ...
Renewable and Sustainable Energy Reviews 134, 110118, 2020
802020
Novel and conventional working fluid mixtures for solar Rankine cycles: Performance assessment and multi-criteria selection
P Mavrou, AI Papadopoulos, MZ Stijepovic, P Seferlis, P Linke, ...
Applied Thermal Engineering 75, 384-396, 2015
802015
An exergy composite curves approach for the design of optimum multi-pressure organic Rankine cycle processes
MZ Stijepovic, AI Papadopoulos, P Linke, AS Grujic, P Seferlis
Energy 69, 285-298, 2014
772014
Optimal design and sensitivity analysis of reactive distillation units using collocation models
P Seferlis, J Grievink
Industrial & engineering chemistry research 40 (7), 1673-1685, 2001
772001
A combined methanol autothermal steam reforming and PEM fuel cell pilot plant unit: Experimental and simulation studies
M Ouzounidou, D Ipsakis, S Voutetakis, S Papadopoulou, P Seferlis
Energy 34 (10), 1733-1743, 2009
712009
Computer-aided molecular design and selection of CO 2 capture solvents based on thermodynamics, reactivity and sustainability
AI Papadopoulos, S Badr, A Chremos, E Forte, T Zarogiannis, P Seferlis, ...
Molecular Systems Design & Engineering 1 (3), 313-334, 2016
682016
Process design and control structure screening based on economic and static controllability criteria
P Seferlis, J Grievink
Computers & Chemical Engineering 25 (1), 177-188, 2001
672001
Performance investigation of a hybrid renewable power generation and storage system using systemic power management models
D Giaouris, AI Papadopoulos, C Ziogou, D Ipsakis, S Voutetakis, ...
Energy 61, 621-635, 2013
642013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20