Παρακολούθηση
Dionisis Voglitsis
Dionisis Voglitsis
ON Semiconductor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα onsemi.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evolution of PV systems in Greece and review of applicable solutions for higher penetration levels
A Kyritsis, D Voglitsis, N Papanikolaou, S Tselepis, C Christodoulou, ...
Renewable Energy 109, 487-499, 2017
562017
Incorporation of harmonic injection in an interleaved flyback inverter for the implementation of an active anti-islanding technique
D Voglitsis, N Papanikolaou, A Kyritsis
IEEE Transactions on Power Electronics 32 (11), 8526-8543, 2017
552017
Active Cross-Correlation Anti-Islanding Scheme for PV Module Integrated Converters in the Prospect of High Penetration Levels and Weak Grid Conditions
D Voglitsis, N Papanikolaou, A Kyritsis
IEEE Transactions on Power Electronics 34 (3), 2258-2274, 2019
322019
Loss model and control stability of bidirectional LCL-IPT system
D Voglitsis, T Todorčeviá, V Prasanth, P Bauer
2014 4th International Electric Drives Production Conference (EDPC), 1-8, 2014
182014
On harmonic injection anti-islanding techniques under the operation of multiple DER-inverters
D Voglitsis, F Valsamas, N Rigogiannis, N Papanikolaou
IEEE Transactions on Energy Conversion 34 (1), 455-467, 2019
162019
On the Injection of Sub/Inter-Harmonic Current Components for Active Anti-Islanding Purposes
D Voglitsis, F Valsamas, N Rigogiannis, N Papanikolaou
Energies 11 (9), 2018
152018
Sensitivity Analysis for the Power Quality Indices of Standalone PV Systems
D Voglitsis, N Papanikolaou, C Christodoulou, D Baros, I Gonos
IEEE ACCESS 5, 25913-25922, 2017
142017
Comparative study of active anti-islanding schemes compatible to MICs in the prospect of high penetration levels and weak grid conditions
F Valsamas, D Voglitsis, N Rigogiannis, N Papanikolaou, A Kyritsis
IET Generation, Transmission & Distribution 12 (20), 4589 – 4596, 2018
132018
Wireless Power Transfer for Distributed Energy Sources Exploitation in DC Microgrids
D Baros, D Voglitsis, NP Papanikolaou, A Kyritsis, N Rigogiannis
IEEE Transactions on Sustainable Energy 10 (4), 2039 - 2049, 2018
132018
Inductive power transfer system with improved characteristics
D Voglitsis, G Tsengenes, P Bauer
2014 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo (ITEC), 1-8, 2014
112014
Active thermoelectric cooling solutions for airspace applications: the thermicool project
E Karampasis, N Papanikolaou, D Voglitsis, M Loupis, A Psarras, ...
IEEE Access 5, 2288-2299, 2017
92017
Theoretical analysis and experimental investigation of high frequency bidirectional CPT system
D Voglitsis, V Prasanth, T Todorčević, P Bauer
2014 IEEE Transportation Electrification Conference and Expo (ITEC), 1-8, 2014
82014
A heuristic method for the reduction of the outage rate of high-voltage substations due to atmospheric overvoltages
CA Christodoulou, V Vita, D Voglitsis, G Milushev, L Ekonomou
Applied Sciences 8 (2), 273, 2018
72018
Microcontroller Based Implementation of Peak Current Control Method in a Bidirectional Buck-Boost DC-DC Converter
N Rigogiannis, D Voglitsis, N Papanikolaou
IEEE 20th International Symposium on Electrical Apparatus and Technologies …, 2018
72018
On the conflict between lvrt and line protection in LV distribution systems with PVs: A current-limitation-based solution
A Tsimtsios, D Voglitsis, I Perpinias, C Korkas, N Papanikolaou
Energies 12 (15), 2909, 2019
62019
Transmitter Side Control of a Wireless EV Charger employing IoT
D Baros, N Rigogiannis, P Drougas, D Voglitsis, N Papanikolaou
IEEE Access 99 (early-access), 1-1, 2020
52020
Voltage Transients Mitigation in the DC Distribution Network of More/All Electric Aircrafts
N Rigogiannis, D Voglitsis, TK Jappe, N Papanikolaou
Energies 13 (16), 4123, 2020
52020
Investigation of the control scheme of a single phase Cascade H-Bridge multilevel converter capable for grid interconnection of a PV park along with reactive power regulation …
D Voglitsis, G Adamidis, N Papanikolaou
2014 IEEE 5th International Symposium on Power Electronics for Distributed …, 2014
52014
Experimental survey on active thermoelectric cooling driven by PWM techniques
A Boubaris, E Karampasis, D Voglitsis, N Papanikolaou
2017 Panhellenic Conference on Electronics and Telecommunications (PACET), 1-4, 2017
32017
Investigation of a waste heat recovery system for a more electric ship
CG Zogogianni, D Voglitsis, S Saridakis, SP Syrigos, NP Papanikolaou, ...
2015 17th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE'15 …, 2015
32015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20