Παρακολούθηση
Romain Beauxis
Romain Beauxis
Άγνωστη συνεργασία
Μη επαληθευμένη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The failure of noise-based non-continuous audio captchas
E Bursztein, R Beauxis, H Paskov, D Perito, C Fabry, J Mitchell
2011 IEEE symposium on security and privacy, 19-31, 2011
1082011
On the Asynchronous Nature of the Asynchronous π-Calculus
R Beauxis, C Palamidessi, FD Valencia
Concurrency, Graphs and Models, 473-492, 2008
332008
A non-standard semantics for Kahn networks in continuous time
R Beauxis, S Mimram
arXiv preprint arXiv:1108.5062, 2011
132011
Consortium
P Wu, K Chatzikokolakis, R Beauxis, C Picaronny, S Pinot, U PPS, ...
GWM, Global Water Microbiome, C., Zhang, T., He, ZL, Keller, J., Nielsen, PH …, 2019
92019
Probabilistic and nondeterministic aspects of anonymity
R Beauxis, C Palamidessi
Theoretical Computer Science 410 (41), 4006-4025, 2009
82009
Formal approaches to information-hiding (tutorial)
R Beauxis, K Chatzikokolakis, C Palamidessi, P Panangaden
International Symposium on Trustworthy Global Computing, 347-362, 2007
62007
Liquidsoap: A high-level programming language for multimedia streaming
D Baelde, R Beauxis, S Mimram
International Conference on Current Trends in Theory and Practice of …, 2011
32011
A smooth probabilistic extension of concurrent constraint programming
R Beauxis
SOFSEM 5404, 0
1
Asynchronous Process Calculi for Specification and Verification of Information Hiding Protocols
R Beauxis
Ecole Polytechnique X, 2009
2009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–9