Παρακολούθηση
Sotirios I. Marras
Sotirios I. Marras
Department of Biochemistry and Biotechnology, University of Thessaly
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.uth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Biodegradable polymer nanocomposites: The role of nanoclays on the thermomechanical characteristics and the electrospun fibrous structure
SI Marras, KP Kladi, I Tsivintzelis, I Zuburtikudis, C Panayiotou
Acta Biomaterialia 4 (3), 756-765, 2008
1572008
Thermal and colloidal behavior of amine-treated clays: The role of amphiphilic organic cation concentration
SI Marras, A Tsimpliaraki, I Zuburtikudis, C Panayiotou
Journal of Colloid and Interface Science 315 (2), 520-527, 2007
1152007
Nanostructure vs. microstructure: morphological and thermomechanical characterization of poly (L-lactic acid)/layered silicate hybrids
SI Marras, I Zuburtikudis, C Panayiotou
European Polymer Journal 43 (6), 2191-2206, 2007
852007
Development of biodegradable composites based on wood waste flour and thermoplastic starch
E Agnantopoulou, V Tserki, S Marras, J Philippou, C Panayiotou
Journal of Applied Polymer Science 126 (S1), E273-E281, 2012
612012
Porous poly (l-lactic acid) nanocomposite scaffolds prepared by phase inversion using supercritical CO2 as antisolvent
I Tsivintzelis, SI Marras, I Zuburtikudis, C Panayiotou
Polymer 48 (21), 6311-6318, 2007
602007
The effect of surface chemistry and nanoclay loading on the microcellular structure of porous poly (d, l lactic acid) nanocomposites
A Tsimpliaraki, I Tsivintzelis, SI Marras, I Zuburtikudis, C Panayiotou
The Journal of Supercritical Fluids 57 (3), 278-287, 2011
572011
Morphological, thermal, and mechanical characteristics of polymer/layered silicate nanocomposites: the role of filler modification level
SI Marras, A Tsimpliaraki, I Zuburtikudis, C Panayiotou
Polymer Engineering & Science 49 (6), 1206-1217, 2009
392009
Nanofibrous Structure of Nonwoven Mats of Electrospun Biodegradable Polymer Nanocomposites A Design of Experiments (DoE) Study
A Tsimpliaraki, S Svinterikos, I Zuburtikudis, SI Marras, C Panayiotou
Industrial & engineering chemistry research 48 (9), 4365-4374, 2009
312009
Fatigue-crack-propagation thresholds in a nickel-base superalloy at high frequencies and temperatures
A Shyam, WW Milligan, SA Padula, SI Marras
Metallurgical and Materials Transactions A 33, 1949-1962, 2002
242002
Solution casting versus melt compounding: effect of fabrication route on the structure and thermal behavior of poly(l-lactic acid) clay nanocomposites
SI Marras, I Zuburtikudis, C Panayiotou
Journal of materials science 45, 6474-6480, 2010
222010
A preliminary study of stress-assisted fluid penetration in ceramic bricks
SI Marras, IA Ihtiaris, NK Hatzitrifon, K Sikalidis, EC Aifantis
Journal of the European Ceramic Society 20 (4), 489-495, 2000
212000
Foaming of PCL/clay nanocomposites with supercritical CO2 mixtures: The effect of nanocomposite fabrication route on the clay dispersion and the final porous structure
A Tsimpliaraki, I Tsivintzelis, SI Marras, I Zuburtikudis, C Panayiotou
The Journal of Supercritical Fluids 81, 86-91, 2013
192013
Structure and thermal behavior of poly(L‐lactic acid) clay nanocomposites: Effect of preparation method as a function of the nanofiller modification level
SI Marras, I Zuburtikudis
Journal of applied polymer science 124 (4), 2999-3006, 2012
132012
Optimizing the nanofibrous morphology of electrospun poly[(butylene succinate)‐ co‐(butylene adipate)]/clay nanocomposites and revealing the effect of the fibre …
A Tsimpliaraki, I Zuburtikudis, SI Marras, C Panayiotou
Polymer International 60 (5), 859-871, 2011
122011
Surfactant-induced morphology and thermal behavior of polymer layered silicate nanocomposites
SI Marras, A Tsimpliaraki, I Zuburtikudis, C Panayiotou
Journal of Physics: Conference Series 61 (1), 1366, 2007
112007
Fractal dislocation patterning in plastically deformed NaCl polycrystals
M Zaiser, S Marras, E Nadgorny, EC Aifantis, HP Strunk
Physica Status Solidi A (Applied Research) 185, 2001
92001
Thermochemical transition in low molecular weight substances: The example of the silybin flavonoid
C Tsioptsias, C Spartali, SI Marras, X Ntampou, I Tsivintzelis, ...
Molecules 27 (19), 6345, 2022
52022
Enhanced Thermal Stability of Biodegradable Poly (3 Hydroxybutyrate)/Layered Silicate Nanocomposites
I Zuburtikudis, SI Marras, K Tornikidou, A Tsimpliaraki, E Panayotidou, ...
Department of Industrial Design Engineering TEI of Western Macedonia 50100, 2008
32008
Fibrous Scaffolds by electrospinning of poly (ε-caprolactone)/layered silicate nanocomposites
KP Kladi, SI Marras, J Philippou, I Tsivintzelis, C Panayiotou
proceedings of the 3rd international symposium on nanomanufacturing (ISNM …, 2005
22005
Encapsulating silybin in PCL-based electrospun nanofibers
C Tsioptsias, F Kalousi, A Georgantopoulos, AM Psarra, S Marras, ...
Planta Medica 88 (15), 1578-1578, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20