Παρακολούθηση
Christine GUILLEMOT
Christine GUILLEMOT
Directeur de recherche INRIA, IRISA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Low-complexity single-image super-resolution based on nonnegative neighbor embedding
M Bevilacqua, A Roumy, C Guillemot, ML Alberi-Morel
BMVA press, 2012
19902012
Image inpainting: Overview and recent advances
C Guillemot, O Le Meur
IEEE signal processing magazine 31 (1), 127-144, 2013
5812013
Perceptually-friendly H. 264/AVC video coding based on foveated just-noticeable-distortion model
Z Chen, C Guillemot
Circuits and Systems for Video Technology, IEEE Transactions on 20 (6), 806-819, 2010
2392010
Optimal reconstruction in Wyner-Ziv video coding with multiple side information
D Kubasov, J Nayak, C Guillemot
2007 IEEE 9th Workshop on Multimedia Signal Processing, 183-186, 2007
2042007
Examplar-based inpainting based on local geometry
O Le Meur, J Gautier, C Guillemot
2011 18th IEEE international conference on image processing, 3401-3404, 2011
2022011
Distributed monoview and multiview video coding
C Guillemot, F Pereira, L Torres, T Ebrahimi, R Leonardi, J Ostermann
IEEE Signal Processing Magazine 24 (5), 67-76, 2007
1982007
Polynomial Transform Computation of the 2-D DCT
P Duhamel, C Guillemot
IEEE Intl. Conf. on Acoust., Speech, and Signal Processing (ICASSP), 1990
1841990
Joint source-channel turbo decoding of entropy-coded sources
A Guyader, E Fabre, C Guillemot, M Robert
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 19 (9), 1680-1696, 2001
1472001
Hierarchical super-resolution-based inpainting
O Le Meur, M Ebdelli, C Guillemot
IEEE transactions on image processing 22 (10), 3779-3790, 2013
1282013
Distributed video coding: selecting the most promising application scenarios
F Pereira, L Torres, C Guillemot, T Ebrahimi, R Leonardi, S Klomp
Signal Processing: Image Communication 23 (5), 339-352, 2008
1272008
Single-image super-resolution via linear mapping of interpolated self-examples
M Bevilacqua, A Roumy, C Guillemot, ML Alberi Morel
IEEE Transactions on Image Processing, 2014
1222014
Wavelet construction using Lagrange halfband filters
R Ansari, C Guillemot, JF Kaiser
IEEE Transactions on Circuits and Systems 38 (9), 1116-1118, 1991
1201991
A hybrid encoder/decoder rate control for Wyner-Ziv video coding with a feedback channel
D Kubasov, K Lajnef, C Guillemot
2007 IEEE 9th Workshop on Multimedia Signal Processing, 251-254, 2007
1112007
Depth-based image completion for view synthesis
J Gautier, O Le Meur, C Guillemot
2011 3DTV Conference: The True Vision-Capture, Transmission and Display of …, 2011
1052011
Image compression using sparse representations and the iteration-tuned and aligned dictionary
J Zepeda, C Guillemot, E Kijak
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 5 (5), 1061-1073, 2011
1002011
Light field compression with homography-based low-rank approximation
X Jiang, M Le Pendu, RA Farrugia, C Guillemot
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 11 (7), 1132-1145, 2017
962017
Soft decoding and synchronization of arithmetic codes: Application to image transmission over noisy channels
T Guionnet, C Guillemot
IEEE transactions on Image Processing 12 (12), 1599-1609, 2003
962003
Super-resolution-based inpainting
OL Meur, C Guillemot
European Conference on Computer Vision, 554-567, 2012
912012
Oriented wavelet transform for image compression and denoising
V Chappelier, C Guillemot
Image Processing, IEEE Transactions on 15 (10), 2892-2903, 2006
892006
Frame-theoretic analysis of DFT codes with erasures
G Rath, C Guillemot
IEEE Transactions on Signal Processing 52 (2), 447-460, 2004
892004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20