Παρακολούθηση
Christine GUILLEMOT
Christine GUILLEMOT
Directeur de recherche INRIA, IRISA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Low-complexity single-image super-resolution based on nonnegative neighbor embedding
M Bevilacqua, A Roumy, C Guillemot, ML Alberi-Morel
BMVA press, 2012
24892012
Image inpainting: Overview and recent advances
C Guillemot, O Le Meur
IEEE signal processing magazine 31 (1), 127-144, 2013
6662013
Perceptually-friendly H. 264/AVC video coding based on foveated just-noticeable-distortion model
Z Chen, C Guillemot
Circuits and Systems for Video Technology, IEEE Transactions on 20 (6), 806-819, 2010
2492010
Examplar-based inpainting based on local geometry
O Le Meur, J Gautier, C Guillemot
2011 18th IEEE international conference on image processing, 3401-3404, 2011
2132011
Optimal reconstruction in Wyner-Ziv video coding with multiple side information
D Kubasov, J Nayak, C Guillemot
2007 IEEE 9th Workshop on Multimedia Signal Processing, 183-186, 2007
2092007
Distributed monoview and multiview video coding
C Guillemot, F Pereira, L Torres, T Ebrahimi, R Leonardi, J Ostermann
IEEE Signal Processing Magazine 24 (5), 67-76, 2007
2012007
Polynomial Transform Computation of the 2-D DCT
P Duhamel, C Guillemot
IEEE Intl. Conf. on Acoust., Speech, and Signal Processing (ICASSP), 1990
1881990
Joint source-channel turbo decoding of entropy-coded sources
A Guyader, E Fabre, C Guillemot, M Robert
IEEE Journal on Selected Areas in Communications 19 (9), 1680-1696, 2001
1532001
Hierarchical super-resolution-based inpainting
O Le Meur, M Ebdelli, C Guillemot
IEEE transactions on image processing 22 (10), 3779-3790, 2013
1392013
Distributed video coding: selecting the most promising application scenarios
F Pereira, L Torres, C Guillemot, T Ebrahimi, R Leonardi, S Klomp
Signal Processing: Image Communication 23 (5), 339-352, 2008
1342008
Single-image super-resolution via linear mapping of interpolated self-examples
M Bevilacqua, A Roumy, C Guillemot, ML Alberi Morel
IEEE Transactions on Image Processing, 2014
1272014
A framework for learning depth from a flexible subset of dense and sparse light field views
J Shi, X Jiang, C Guillemot
IEEE Transactions on Image Processing 28 (12), 5867-5880, 2019
1262019
Light field inpainting propagation via low rank matrix completion
M Le Pendu, X Jiang, C Guillemot
IEEE Transactions on Image Processing 27 (4), 1981-1993, 2018
1262018
Wavelet construction using Lagrange halfband filters
R Ansari, C Guillemot, JF Kaiser
IEEE Transactions on Circuits and Systems 38 (9), 1116-1118, 1991
1261991
A hybrid encoder/decoder rate control for Wyner-Ziv video coding with a feedback channel
D Kubasov, K Lajnef, C Guillemot
2007 IEEE 9th Workshop on Multimedia Signal Processing, 251-254, 2007
1102007
Depth-based image completion for view synthesis
J Gautier, O Le Meur, C Guillemot
2011 3DTV Conference: The True Vision-Capture, Transmission and Display of …, 2011
1082011
Image compression using sparse representations and the iteration-tuned and aligned dictionary
J Zepeda, C Guillemot, E Kijak
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 5 (5), 1061-1073, 2011
1072011
Light field compression with homography-based low-rank approximation
X Jiang, M Le Pendu, RA Farrugia, C Guillemot
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 11 (7), 1132-1145, 2017
1042017
Video inpainting with short-term windows: application to object removal and error concealment
M Ebdelli, O Le Meur, C Guillemot
IEEE Trans. on Image Processing 24 (10), 3034-3047, 2015
1042015
Soft decoding and synchronization of arithmetic codes: Application to image transmission over noisy channels
T Guionnet, C Guillemot
IEEE transactions on Image Processing 12 (12), 1599-1609, 2003
992003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20