Παρακολούθηση
Nikolaos Pappas
Nikolaos Pappas
Amazon Web Services (AWS AI)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Transformers are RNNs: Fast autoregressive transformers with linear attention
A Katharopoulos, A Vyas, N Pappas, F Fleuret
Thirty-seventh International Conference on Machine Learning (ICML), 2020
3842020
Document-level neural machine translation with hierarchical attention networks
L Miculicich, D Ram, N Pappas, J Henderson
Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 2018
2002018
Visual affect around the world: A large-scale multilingual visual sentiment ontology
B Jou, T Chen, N Pappas, M Redi, M Topkara, SF Chang
23rd ACM International Conference on Multimedia (MM), 159-168, 2015
1322015
Sentiment analysis of user comments for one-class collaborative filtering over TED talks
N Pappas, A Popescu-Belis
36th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in …, 2013
1102013
Random feature attention
H Peng, N Pappas, D Yogatama, R Schwartz, NA Smith, L Kong
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2021
1032021
Multilingual hierarchical attention networks for document classification
N Pappas, A Popescu-Belis
8th International Joint Conference on Natural Language Processing (IJCNLP), 2017
1012017
Deep encoder, shallow decoder: Reevaluating non-autoregressive machine translation
J Kasai, N Pappas, H Peng, J Cross, NA Smith
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2021
66*2021
Explaining the stars: Weighted multiple-instance learning for aspect-based sentiment analysis
N Pappas, A Popescu-Belis
Conference on Empirical Methods In Natural Language Processing (EMNLP), 455-466, 2014
562014
Explicit document modeling through weighted multiple-instance learning
N Pappas, A Popescu-Belis
Journal of Artificial Intelligence Research (JAIR) 58, 591-626, 2017
432017
Combining content with user preferences for TED lecture recommendation
N Pappas, A Popescu-Belis
11th International Workshop on Content Based Multimedia Indexing (CBMI), 2013
372013
GILE: A generalized input-label embedding for text classification
N Pappas, J Henderson
Transactions of the Association for Computational Linguistics (TACL) 7, 139-155, 2019
362019
Adaptive sentiment-aware one-class collaborative filtering
N Pappas, A Popescu-Belis
Expert Systems with Applications (ESWA), 2015
262015
Distinguishing the popularity between topics: A system for up-to-date opinion retrieval and mining in the web
N Pappas, G Katsimpras, E Stamatatos
14th International Conference on Intelligent Text Processing and …, 2013
262013
Multi-factor segmentation for topic visualization and recommendation: the must-vis system
CA Bhatt, A Popescu-Belis, M Habibi, S Ingram, S Masneri, F McInnes, ...
21st ACM International Conference on Multimedia (MM), 365-368, 2013
242013
Integrating weakly supervised word sense disambiguation into neural machine translation
X Pu, N Pappas, J Henderson, A Popescu-Belis
Transactions of the Association for Computational Linguistics (TACL) 6, 635-649, 2018
232018
Combining content with user preferences for non-fiction multimedia recommendation: A study on TED lectures
N Pappas, A Popescu-Belis
Multimedia Tools and Applications (MTAP), 2015
222015
Self-attentive residual decoder for neural machine translation
LM Werlen, N Pappas, D Ram, A Popescu-Belis
Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the …, 2018
192018
Extracting informative textual parts from web pages containing user-generated content
N Pappas, G Katsimpras, E Stamatatos
12th International Conference on Knowledge Management and Knowledge …, 2012
182012
Finetuning pretrained transformers into RNNs
J Kasai, H Peng, Y Zhang, D Yogatama, G Ilharco, N Pappas, Y Mao, ...
Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), 2021
172021
Multilingual visual sentiment concept matching
N Pappas, M Redi, M Topkara, B Jou, H Liu, T Chen, SF Chang
International Conference on Multimedia Retrieval (ICMR), 151-158, 2016
172016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20