Παρακολούθηση
Neil J. A. Sloane
Neil J. A. Sloane
Chairman, The OEIS Foundation Inc.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα oeisf.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The theory of error-correcting codes
FJ MacWilliams, NJA Sloane
Elsevier, 1977
167781977
Sphere Packings, Lattices and Groups
JH Conway, NJA Sloane
Springer-Verlag, New York/Berlin, 1998
8927*1998
On-Line Encyclopedia of Integer Sequences
NJA Sloane
oeis. org, 1996
6530*1996
Orthogonal arrays: theory and applications
AS Hedayat, NJA Sloane, J Stufken
Springer Science & Business Media, 2012
23852012
Quantum error correction via codes over GF (4)
AR Calderbank, EM Rains, PM Shor, NJA Sloane
IEEE Transactions on Information Theory 44 (4), 1369-1387, 1998
19581998
The Z/sub 4/-linearity of Kerdock, Preparata, Goethals, and related codes
AR Hammons, PV Kumar, AR Calderbank, NJA Sloane, P Solé
IEEE Transactions on Information Theory 40 (2), 301-319, 1994
19391994
Pseudo-random sequences and arrays
FJ MacWilliams, NJA Sloane
Proceedings of the IEEE 64 (12), 1715-1729, 1976
11901976
Quantum error correction and orthogonal geometry
AR Calderbank, EM Rains, PW Shor, NJA Sloane
Physical Review Letters 78 (3), 405, 1997
9981997
Probability of error for optimal codes in a Gaussian channel
CE Shannon
Bell System Technical Journal 38 (3), 611-656, 1959
9791959
Hadamard Transform Optics
M Harwit, NJA Sloane
Academic Press, 1979
978*1979
Packing lines, planes, etc.: Packings in Grassmannian spaces
JH Conway, RH Hardin, NJA Sloane
Experimental mathematics 5 (2), 139-159, 1996
9601996
Delivery of medical services using electronic data communications
NJA Sloane
US Patent 5,619,991, 1997
8491997
A handbook of integer sequences
NJA Sloane
Academic Press, 2014
6292014
Method using central epidemiological database
NJA Sloane
US Patent 5,911,132, 1999
6291999
Fast quantizing and decoding and algorithms for lattice quantizers and codes
J Conway, N Sloane
IEEE Transactions on Information Theory 28 (2), 227-232, 1982
6091982
A new table of constant weight codes
AE Brouwer, JB Shearer, NJA Sloane, WD Smith
IEEE Transactions on Information Theory 36 (6), 1334-1380, 2006
5512006
On additive bases and harmonious graphs
RL Graham, NJA Sloane
SIAM Journal on Algebraic Discrete Methods 1 (4), 382-404, 1980
5471980
Codes which detect deception
EN Gilbert, FJ MacWilliams, NJA Sloane
bell system technical journal 53 (3), 405-424, 1974
5291974
Self-dual codes
EM Rains, NJA Sloane
arXiv preprint math/0208001, 2002
4582002
Modular and p-adic cyclic codes
AR Calderbank, NJA Sloane
Designs, Codes and Cryptography 6 (1), 21-35, 1995
4581995
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20