Παρακολούθηση
Apostolos Vetsikas
Apostolos Vetsikas
PhD Candidate, Dept. of Economics, University of Thessaly
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Examining the determinants of CO2 emissions caused by the transport sector: Empirical evidence from 12 European countries
VV Georgatzi, Y Stamboulis, A Vetsikas
Economic Analysis and Policy 65, 11-20, 2020
1212020
Organizational change management: delineating employee reaction to change in SMEs located in Magnesia
S Dimitriadis, N Blanas, G Aspridis, A Vetsikas
Academic Journal of Interdisciplinary Studies 5 (1), 309-318, 2016
322016
Innovation and crisis: An analysis of its impact on the Greek patenting activity
M Markatou, A Vetsikas
Procedia-Social and Behavioral Sciences 195, 123-132, 2015
132015
Innovation and Economic Growth: An empirical investigation of European countries
A Vetsikas, Y Stamboulis, M Markatou
15th Globelics International Conference, Athens, 2017
8*2017
Does innovation activity affect trade openness? An ARDL bounds testing approach for 10 European countries
A Vetsikas, Y Stamboulis
The Journal of International Trade & Economic Development 32 (1), 163-188, 2023
72023
Assessing the Performance of National Innovation Systems with a Helix-Based Composite Indicator: Evidence from 24 European Countries
A Vetsikas
Eastern European Economics 62 (1), 18-49, 2024
32024
A conceptual framework for modeling heterogeneous actors' behavior in national innovation systems
A Vetsikas, Y Stamboulis
Journal of Evolutionary Economics 33 (3), 773-796, 2023
22023
Religion and the financing of corporate investment around the world
C Mertzanis, A Pavlopoulos, A Vetsikas, D Reppas, PA Hamill
International Review of Financial Analysis 90, 102923, 2023
2023
Μοντελοποιώντας τη δυναμική των εθνικών συστημάτων καινοτομίας
Α Βέτσικας, Γ Σταμπουλής
Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 19 (74), 51-80, 2022
2022
Do policies and new technologies drive to a low carbon economy regarding the transportation sector?
VV Georgatzi, A Vetsikas, Y Stamboulis
30th European Association for Evolutionary Political Economy Conference …, 2018
2018
R&D expenditure, Patents and Economic Growth: Causality evidence from ten innovative countries
A Vetsikas, Y Stamboulis
29th European Association for Evolutionary Political Economy Conference (EAEPE), 2017
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11