Παρακολούθηση
Amr Sabry
Amr Sabry
Professor of Computer Science, Indiana University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα indiana.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The essence of compiling with continuations
C Flanagan, A Sabry, BF Duba, M Felleisen
ACM SIGPLAN Notices 28 (6), 237-247, 1993
7751993
Reasoning about programs in continuation-passing style
A Sabry, M Felleisen
Lisp and symbolic computation 6 (3), 289-360, 1993
5631993
Proving the correctness of reactive systems using sized types
J Hughes, L Pareto, A Sabry
Proceedings of the 23rd ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 1996
4481996
A reflection on call-by-value
A Sabry, P Wadler
ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS) 19 (6), 916-941, 1997
1841997
Backtracking, interleaving, and terminating monad transformers:(functional pearl)
O Kiselyov, C Shan, DP Friedman, A Sabry
ACM SIGPLAN Notices 40 (9), 192-203, 2005
1552005
Extensible effects: an alternative to monad transformers
O Kiselyov, A Sabry, C Swords
ACM SIGPLAN Notices 48 (12), 59-70, 2013
1472013
A monadic framework for delimited continuations
RK Dyvbig, SP Jones, A Sabry
Journal of Functional Programming 17 (6), 687-730, 2007
1252007
Macros as multi-stage computations: Type-safe, generative, binding macros in MacroML
SE Ganz, A Sabry, W Taha
ACM SIGPLAN Notices 36 (10), 74-85, 2001
1212001
A type-theoretic foundation of delimited continuations
ZM Ariola, H Herbelin, A Sabry
Higher-order and symbolic computation 22 (3), 233-273, 2009
94*2009
Delimited dynamic binding
O Kiselyov, C Shan, A Sabry
ACM SIGPLAN Notices 41 (9), 26-37, 2006
912006
Information effects
RP James, A Sabry
Proceedings of the 39th annual ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 2012
742012
What is a purely functional language?
A Sabry
Journal of Functional Programming 8 (1), 1-22, 1998
671998
Modeling quantum computing in Haskell
A Sabry
Proceedings of the 2003 ACM SIGPLAN workshop on Haskell, 39-49, 2003
662003
Is continuation-passing useful for data flow analysis?
A Sabry, M Felleisen
ACM SIGPLAN Notices 29 (6), 1-12, 1994
561994
Monadic state: Axiomatization and type safety
J Launchbury, A Sabry
ACM SIGPLAN Notices 32 (8), 227-238, 1997
551997
An algebra of pure quantum programming
T Altenkirch, J Grattage, JK Vizzotto, A Sabry
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 170, 23-47, 2007
532007
Structuring quantum effects: Superoperators as arrows
J Vizzotto, T Altenkirch, A Sabry
Mathematical Structures in Computer Science 16 (3), 453-468, 2006
492006
Monadic encapsulation of effects: a revised approach (extended version)
E Moggi, A Sabry
Journal of Functional Programming 11 (06), 591-627, 2001
492001
From symmetric pattern-matching to quantum control
A Sabry, B Valiron, JK Vizzotto
Foundations of Software Science and Computation Structures: 21st …, 2018
412018
Lazy evaluation and delimited control
R Garcia, A Lumsdaine, A Sabry
ACM SIGPLAN Notices 44 (1), 153-164, 2009
392009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20