Παρακολούθηση
Jason Hassrick
Jason Hassrick
Senior Fisheries Biologist, Fish and Aquatic Science, ICF
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα icf.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cumulative human impacts on marine predators
SM Maxwell, EL Hazen, SJ Bograd, BS Halpern, GA Breed, B Nickel, ...
Nature communications 4 (1), 2688, 2013
3162013
Accuracy of ARGOS locations of pinnipeds at-sea estimated using Fastloc GPS
DP Costa, PW Robinson, JPY Arnould, AL Harrison, SE Simmons, ...
PloS one 5 (1), e8677, 2010
2892010
Foraging behavior and success of a mesopelagic predator in the northeast Pacific Ocean: insights from a data-rich species, the northern elephant seal
PW Robinson, DP Costa, DE Crocker, JP Gallo-Reynoso, ...
PloS one 7 (5), e36728, 2012
2452012
Condition and mass impact oxygen stores and dive duration in adult female northern elephant seals
JL Hassrick, DE Crocker, NM Teutschel, BI McDonald, PW Robinson, ...
Journal of Experimental Biology 213 (4), 585-592, 2010
862010
Swimming speed and foraging strategies of northern elephant seals
JL Hassrick, DE Crocker, RL Zeno, SB Blackwell, DP Costa, BJ Le Boeuf
Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 54 (3-4), 369-383, 2007
662007
Coupling GPS tracking with dive behavior to examine the relationship between foraging strategy and fine-scale movements of northern fur seals
CE Kuhn, Y Tremblay, RR Ream, TS Gelatt
Endangered Species Research 12 (2), 125-139, 2010
542010
Climate-scale hydrographic features related to foraging success in a capital breeder, the northern elephant seal Mirounga angustirostris
SE Simmons, DE Crocker, JL Hassrick, CE Kuhn, PW Robinson, ...
Endangered Species Research 10, 233-243, 2010
542010
Development of foraging behavior in juvenile northern elephant seals
RL Zeno, DE Crocker, JL Hassrick, SG Allen, DP Costa
Journal of Zoology 274 (2), 180-187, 2008
272008
Effects of age, adipose percent, and reproduction on PCB concentrations and profiles in an extreme fasting North Pacific marine mammal
SH Peterson, JL Hassrick, A Lafontaine, JP Thomé, DE Crocker, C Debier, ...
PloS one 9 (4), e96191, 2014
242014
Effects of maternal age and mass on foraging behaviour and foraging success in the northern elephant seal
JL Hassrick, DE Crocker, DP Costa
Functional ecology 27 (4), 1055-1063, 2013
242013
Forage fish larvae distribution and habitat use during contrasting years of low and high freshwater flow in the San Francisco estuary
L Grimaldo, J Burns, RE Miller, A Kalmbach, A Smith, J Hassrick, ...
San Francisco Estuary and Watershed Science 18 (3), 2020
202020
Early ocean distribution of juvenile Chinook salmon in an upwelling ecosystem
JL Hassrick, MJ Henderson, DD Huff, WJ Sydeman, MC Sabal, ...
Fisheries Oceanography 25 (2), 133-146, 2016
182016
Cumulative human impacts on marine predators. Nat. Commun. 4, 2688
SM Maxwell, EL Hazen, SJ Bograd, BS Halpern, GA Breed, B Nickel, ...
162013
Feasibility of passive integrated transponder and acoustic tagging for endangered adult Delta Smelt
RM Wilder, JL Hassrick, LF Grimaldo, MFD Greenwood, S Acuña, ...
North American Journal of Fisheries Management 36 (5), 1167-1177, 2016
122016
Observations of steelhead in the California current lead to a marine-based hypothesis for the “half-pounder” life history, with climate change implications for anadromy
SA Hayes, AJ Ammann, JA Harding, JL Hassrick, L deWitt, CA Morgan
North Pacific Anadromous Fish Commission Bulletin 6, 97-105, 2016
72016
From drought to deluge: spatiotemporal variation in migration routing, survival, travel time and floodplain use of an endangered migratory fish
DJ Hance, RW Perry, AC Pope, AJ Ammann, JL Hassrick, G Hansen
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 79 (3), 410-428, 2022
42022
Freshwater Flow Affects Subsidies of a Copepod (Pseudodiaptomus forbesi) to Low-Salinity Food Webs in the Upper San Francisco Estuary
JL Hassrick, J Korman, WJ Kimmerer, ES Gross, LF Grimaldo, C Lee, ...
Estuaries and Coasts 46 (2), 450-462, 2023
32023
Experimental quantification of piscivore density and habitat effects on survival of juvenile Chinook Salmon in a tidal freshwater estuary
SC Zeug, M Beakes, J Wiesenfeld, M Greenwood, L Grimaldo, J Hassrick, ...
Estuaries and Coasts 44, 1157-1172, 2021
32021
Use of 15N-enriched glycine to estimate vibrissa growth in free-ranging northern elephant seals Mirounga angustirostris
D Aurioles-Gamboa, SD Newsome, JL Hassrick, T Acosta-Pachón, ...
Marine Ecology Progress Series 614, 199-207, 2019
32019
Demographic impacts on the foraging ecology of northern elephant seals
J Hassrick
University of California, Santa Cruz, 2011
32011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20