Παρακολούθηση
Diego Garbervetsky
Diego Garbervetsky
Department of Computer Science, Universidad de Buenos Aires. ICC-CONICET
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dc.uba.ar - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Parametric prediction of heap memory requirements
V Braberman, F Fernández, D Garbervetsky, S Yovine
Proceedings of the 7th international symposium on Memory management, 141-150, 2008
832008
A Static Analysis for Synthesizing Paramet-ric Specifications of Dynamic Memory Con-sumption
V Braberman
Journal of Object Technology 5 (5), 2006
572006
Symbolic polynomial maximization over convex sets and its application to memory requirement estimation
P Clauss, FJ Fernández, D Garbervetsky, S Verdoolaege
IEEE transactions on very large scale integration (VLSI) systems 17 (8), 983-996, 2009
512009
Automated abstractions for contract validation
G De Caso, V Braberman, D Garbervetsky, S Uchitel
IEEE Transactions on Software Engineering 38 (1), 141-162, 2010
502010
Program instrumentation and run-time analysis of scoped memory in java
D Garbervetsky, C Nakhli, S Yovine, H Zorgati
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 113, 105-121, 2005
402005
Improving the verification of timed systems using influence information
V Braberman, D Garbervetsky, A Olivero
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2002
312002
Toward full elasticity in distributed static analysis: The case of callgraph analysis
D Garbervetsky, E Zoppi, B Livshits
Proceedings of the 2017 11th Joint Meeting on Foundations of Software …, 2017
282017
Program abstractions for behaviour validation
G De Caso, V Braberman, D Garbervetsky, S Uchitel
Proceedings of the 33rd International Conference on Software Engineering …, 2011
272011
Validation of contracts using enabledness preserving finite state abstractions
G de Caso, V Braberman, D Garbervetsky, S Uchitel
2009 IEEE 31st International Conference on Software Engineering, 452-462, 2009
262009
Fast escape analysis for region-based memory management
G Salagnac, S Yovine, D Garbervetsky
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 131, 99-110, 2005
262005
Enabledness-based program abstractions for behavior validation
GD Caso, V Braberman, D Garbervetsky, S Uchitel
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) 22 (3), 1-46, 2013
242013
Annotations for (more) precise points-to analysis
M Barnett, M Fahndrich, F Logozzo, D Garbervetsky
IWACO 2007, 2007
232007
ObsSlice: A Timed Automata Slicer Based on Observers
V Braberman, D Garbervetsky, A Olivero
Computer Aided Verification: 16th International Conference, CAV 2004, Boston …, 2004
182004
Model checker execution reports
R Castaño, V Braberman, D Garbervetsky, S Uchitel
2017 32nd IEEE/ACM International Conference on Automated Software …, 2017
172017
Supporting incremental behaviour model elaboration
S Uchitel, D Alrajeh, S Ben-David, V Braberman, M Chechik, G De Caso, ...
Computer Science-Research and Development 28, 279-293, 2013
172013
On synthesizing parametric specifications of dynamic memory utilization
V Braberman, D Garbervetsky, S Yovine
technical report TR-2004-03, VERIMAG, 2003
172003
Contractor. net: inferring typestate properties to enrich code contracts
E Zoppi, V Braberman, G de Caso, D Garbervetsky, S Uchitel
Proceedings of the 1st Workshop on Developing Tools as Plug-ins, 44-47, 2011
142011
Jscoper: Eclipse support for research on scoping and instrumentation for real time java applications
A Ferrari, D Garbervetsky, V Braberman, P Listingart, S Yovine
Proceedings of the 2005 OOPSLA workshop on Eclipse technology eXchange, 50-54, 2005
142005
Towards fully reflective environments
G Chari, D Garbervetsky, S Marr, S Ducasse
2015 ACM International Symposium on New Ideas, New Paradigms, and …, 2015
132015
Speeding up model checking of timed-models by combining scenario specialization and live component analysis
V Braberman, D Garbervestky, N Kicillof, D Monteverde, A Olivero
International Conference on Formal Modeling and Analysis of Timed Systems, 58-72, 2009
122009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20