Παρακολούθηση
Sayan Mitra
Sayan Mitra
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα illinois.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Differentially private iterative synchronous consensus
Z Huang, S Mitra, G Dullerud
Proceedings of the 2012 ACM workshop on Privacy in the electronic society, 81-90, 2012
2262012
Path vector face routing: Geographic routing with local face information
B Leong, S Mitra, B Liskov
13TH IEEE International Conference on Network Protocols (ICNP'05), 12 pp.-158, 2005
2242005
Differentially private distributed optimization
Z Huang, S Mitra, N Vaidya
Proceedings of the 2015 international conference on distributed computing …, 2015
2072015
C2E2: A verification tool for stateflow models
PS Duggirala, S Mitra, M Viswanathan, M Potok
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2015
1872015
Differential privacy in control and network systems
J Cortés, GE Dullerud, S Han, J Le Ny, S Mitra, GJ Pappas
2016 IEEE 55th Conference on Decision and Control (CDC), 4252-4272, 2016
1792016
Verification of annotated models from executions
PS Duggirala, S Mitra, M Viswanathan
2013 Proceedings of the International Conference on Embedded Software …, 2013
1162013
Automatic reachability analysis for nonlinear hybrid models with C2E2
C Fan, B Qi, S Mitra, M Viswanathan, PS Duggirala
International Conference on Computer Aided Verification, 531-538, 2016
842016
DryVR: Data-Driven Verification and Compositional Reasoning for Automotive Systems
C Fan, B Qi, S Mitra, M Viswanathan
International Conference on Computer Aided Verification, 441-461, 2017
812017
A verification framework for hybrid systems
S Mitra
Dissertation Abstracts International 68 (12), 2007
812007
Differential privacy in linear distributed control systems: Entropy minimizing mechanisms and performance tradeoffs
Y Wang, Z Huang, S Mitra, GE Dullerud
IEEE Transactions on Control of Network Systems 4 (1), 118-130, 2017
772017
Entropy and minimal data rates for state estimation and model detection
D Liberzon, S Mitra
Proceedings of the 19th International Conference on Hybrid Systems …, 2016
772016
Sandboxing controllers for cyber-physical systems
S Bak, K Manamcheri, S Mitra, M Caccamo
2011 IEEE/ACM Second International Conference on Cyber-Physical Systems, 3-12, 2011
762011
Verifying cyber-physical interactions in safety-critical systems
S Mitra, T Wongpiromsarn, RM Murray
IEEE Security & Privacy 11 (4), 28-37, 2013
612013
Bounded verification with on-the-fly discrepancy computation
C Fan, S Mitra
International Symposium on Automated Technology for Verification and …, 2015
592015
Entropy-minimizing mechanism for differential privacy of discrete-time linear feedback systems
Y Wang, Z Huang, S Mitra, GE Dullerud
53rd IEEE conference on decision and control, 2130-2135, 2014
582014
Hybrid automata-based CEGAR for rectangular hybrid systems
P Prabhakar, PS Duggirala, S Mitra, M Viswanathan
Formal Methods in System Design 46 (2), 105-134, 2015
552015
A step towards verification and synthesis from Simulink/Stateflow models
K Manamcheri, S Mitra, S Bak, M Caccamo
Proceedings of the 14th international conference on Hybrid systems …, 2011
522011
Safety verification of model helicopter controller using hybrid Input/Output automata
S Mitra, Y Wang, N Lynch, E Feron
International Workshop on Hybrid Systems: Computation and Control, 343-358, 2003
502003
On the cost of differential privacy in distributed control systems
Z Huang, Y Wang, S Mitra, GE Dullerud
Proceedings of the 3rd international conference on High confidence networked …, 2014
462014
SHP-2 is a novel target of Abl kinases during cell proliferation
S Mitra, C Beach, GS Feng, R Plattner
Journal of cell science 121 (20), 3335-3346, 2008
462008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20