Παρακολούθηση
George Tsatsaronis
George Tsatsaronis
Vice President Data Science Research Content Operations, Elsevier B.V.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα elsevier.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An overview of the BIOASQ large-scale biomedical semantic indexing and question answering competition
G Tsatsaronis, G Balikas, P Malakasiotis, I Partalas, M Zschunke, ...
BMC bioinformatics 16, 1-28, 2015
5962015
Overview of the BioCreative VI chemical-protein interaction Track
M Krallinger, O Rabal, SA Akhondi, MP Pérez, J Santamaría, ...
Proceedings of the sixth BioCreative challenge evaluation workshop 1 (2017 …, 2017
2612017
Text relatedness based on a word thesaurus
G Tsatsaronis, I Varlamis, M Vazirgiannis
Journal of Artificial Intelligence Research 37, 1-39, 2010
2002010
Reference intervals for plasma concentrations of adrenal steroids measured by LC-MS/MS: impact of gender, age, oral contraceptives, body mass index and blood pressure status
G Eisenhofer, M Peitzsch, D Kaden, K Langton, C Pamporaki, J Masjkur, ...
Clinica Chimica Acta 470, 115-124, 2017
1442017
A generalized vector space model for text retrieval based on semantic relatedness
G Tsatsaronis, V Panagiotopoulou
Proceedings of the Student Research Workshop at EACL 2009, 70-78, 2009
1292009
Word sense disambiguation with spreading activation networks generated from thesauri.
G Tsatsaronis, M Vazirgiannis, I Androutsopoulos
IJCAI 27, 223-252, 2007
1252007
Bioasq: A challenge on large-scale biomedical semantic indexing and question answering
G Tsatsaronis, M Schroeder, G Paliouras, Y Almirantis, I Androutsopoulos, ...
2012 AAAI Fall Symposium Series, 2012
1092012
SemanticRank: ranking keywords and sentences using semantic graphs
G Tsatsaronis, I Varlamis, K Nørvåg
Proceedings of the 23rd international conference on computational …, 2010
952010
Word sense disambiguation for exploiting hierarchical thesauri in text classification
D Mavroeidis, G Tsatsaronis, M Vazirgiannis, M Theobald, G Weikum
Knowledge Discovery in Databases: PKDD 2005: 9th European Conference on …, 2005
732005
Semantic smoothing for text clustering
JA Nasir, I Varlamis, A Karim, G Tsatsaronis
Knowledge-Based Systems 54, 216-229, 2013
602013
Data mining in software engineering
M Halkidi, D Spinellis, G Tsatsaronis, M Vazirgiannis
Intelligent Data Analysis 15 (3), 413-441, 2011
592011
Detecting rising stars in dynamic collaborative networks
G Panagopoulos, G Tsatsaronis, I Varlamis
Journal of Informetrics 11 (1), 198-222, 2017
562017
Automated patent categorization and guided patent search using IPC as inspired by MeSH and PubMed
D Eisinger, G Tsatsaronis, M Bundschus, U Wieneke, M Schroeder
Journal of biomedical semantics 4, 1-23, 2013
542013
Introducing semantics in web personalization: The role of ontologies
M Eirinaki, D Mavroeidis, G Tsatsaronis, M Vazirgiannis
European Web Mining Forum, 147-162, 2005
462005
Bioasq: A challenge on large-scale biomedical semantic indexing and question answering
G Balikas, A Krithara, I Partalas, G Paliouras
Multimodal Retrieval in the Medical Domain: First International Workshop …, 2015
422015
An experimental study on unsupervised graph-based word sense disambiguation
G Tsatsaronis, I Varlamis, K Nørvåg
Computational Linguistics and Intelligent Text Processing: 11th …, 2010
392010
Prediction of drug gene associations via ontological profile similarity with application to drug repositioning
M Kissa, G Tsatsaronis, M Schroeder
Methods 74, 71-82, 2015
362015
How to become a group leader? or modeling author types based on graph mining
G Tsatsaronis, I Varlamis, S Torge, M Reimann, K Nørvåg, M Schroeder, ...
Research and Advanced Technology for Digital Libraries: International …, 2011
352011
Formalizing biomedical concepts from textual definitions
A Petrova, Y Ma, G Tsatsaronis, M Kissa, F Distel, F Baader, M Schroeder
Journal of biomedical semantics 6, 1-17, 2015
342015
Novelty goes deep. A deep neural solution to document level novelty detection
T Ghosal, V Edithal, A Ekbal, P Bhattacharyya, G Tsatsaronis, ...
Proceedings of the 27th international conference on Computational …, 2018
322018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20