Παρακολούθηση
Pentari Despina
Pentari Despina
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mred.tuc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ash effects during combustion of lignite/biomass blends in fluidized bed
D Vamvuka, M Pitharoulis, G Alevizos, E Repouskou, D Pentari
Renewable Energy 34 (12), 2662-2671, 2009
1292009
Chelating agent-assisted electrokinetic removal of cadmium, lead and copper from contaminated soils
A Giannis, A Nikolaou, D Pentari, E Gidarakos
Environmental Pollution 157 (12), 3379-3386, 2009
1172009
Application of sequential extraction analysis to electrokinetic remediation of cadmium, nickel and zinc from contaminated soils
A Giannis, D Pentari, JY Wang, E Gidarakos
Journal of hazardous materials 184 (1-3), 547-554, 2010
1052010
Sorption properties of low calorific value Greek lignites: Removal of lead, cadmium, zinc and copper ions from aqueous solutions
D Pentari, V Perdikatsis, D Katsimicha, A Kanaki
Journal of hazardous materials 168 (2-3), 1017-1021, 2009
742009
Valorization of meat and bone meal through pyrolysis for soil amendment or lead adsorption from wastewaters
D Vamvuka, S Dermitzakis, D Pentari, S Sfakiotakis
Food and Bioproducts Processing 109, 148-157, 2018
422018
Physico-chemical characteristics of particulate matter in the Eastern Mediterranean
I Kopanakis, K Eleftheriadis, N Mihalopoulos, N Lydakis-Simantiris, ...
Atmospheric Research 106, 93-107, 2012
372012
Comparison of elements of environmental concern in regular and reclaimed soils, near abandoned coal mines Ptolemais–Amynteon, northern Greece: Impact on wheat crops
D Pentari, J Typou, F Goodarzi, AE Foscolos
International journal of coal geology 65 (1-2), 51-58, 2006
352006
Characterization and evaluation of fly and bottom ashes from combustion of residues from vineyards and processing industry
D Vamvuka, M Trikouvertis, D Pentari, G Alevizos, A Stratakis
Journal of the Energy Institute 90 (4), 574-587, 2017
282017
Effect of zeolite application on potassium release in sandy soils amended with municipal compost
D Moraetis, S Papagiannidou, A Pratikakis, D Pentari, K Komnitsas
Desalination and Water Treatment 57 (28), 13273-13284, 2016
262016
Evaluation of ashes produced from fluidized bed combustion of residues from oranges' plantations and processing
D Vamvuka, M Trikouvertis, D Pentari, G Alevizos
Renewable energy 72, 336-343, 2014
262014
Leaching of toxic elements from lignite and agroresidue ashes in cultivated soils of Crete
D Vamvuka, J Hahladakis, D Pentari
Energy & fuels 19 (3), 807-812, 2005
232005
Trace element contents in the Domeniko lignite deposit, Elassona basin, Central Greece
D Pentari, AE Foscolos, V Perdikatsis
International journal of coal geology 58 (4), 261-268, 2004
232004
Comparison of ashes from fixed/fluidized bed combustion of swine sludge and olive by-products. Properties, environmental impact and potential uses
D Vamvuka, G Kaniadakis, D Pentari, G Alevizos, Z Papapolikarpou
Renewable Energy 112, 74-83, 2017
182017
Production yield and combustion characteristics of cardoon grown as a potential feedstock for energy applications in Greece
D Vamvuka, V Topouzi, S Sfakiotakis, D Pentari, M Christou
Proceedings of the 17th European biomass conference and exhibition, 1269-1272, 2009
112009
Ambient particulate matter concentration levels and their origin during dust event episodes in the eastern Mediterranean
I Kopanakis, Ε Mammi-Galani, D Pentari, T Glytsos, M Lazaridis
Aerosol Science and Engineering 2, 61-73, 2018
102018
Chemical and physical characteristics in uncultivated soils with different lithology in semiarid Mediterranean clima
D Moraetis, N Lydakis-Simantiris, D Pentari, E Manoutsoglou, ...
Applied and Environmental Soil Science 2016, 2016
92016
Size distribution and chemical composition of airborne particles at Akrotiri research station, Crete, Greece
I Kopanakis, N Lydakis-Simantiris, E Katsivela, D Pentari, P Zarmpas, ...
Global Nest Journal 12 (1), 54-62, 2010
62010
Cadmium removal from aqueous solutions using nano-iron doped lignite
D Pentari, D Vamvouka
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 221 (1), 012135, 2019
52019
Kinetic Modeling for the Pyrolysis of Biomass Fuels derived from Oil Crops
C Tsekos, D Vamvuka, S Sfakiotakis, C Mihailof, A Lemonidou, ...
Proc. Eur. Combust. Meet 1, 2015
52015
Trace elements in the lignite-bearing area of Lofoi, Florina basin, Western Greek Macedonia, Greece
D Pentari, AE Foscolos, V Perdikatsis
Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects 30 …, 2007
52007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20