Παρακολούθηση
Karin Verspoor
Karin Verspoor
Executive Dean, School of Computing Technologies, RMIT University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rmit.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A large-scale evaluation of computational protein function prediction
P Radivojac, WT Clark, TR Oron, AM Schnoes, T Wittkop, A Sokolov, ...
Nature methods 10 (3), 221-227, 2013
9172013
Findings of the 2017 conference on machine translation (wmt17)
O Bojar, R Chatterjee, C Federmann, Y Graham, B Haddow, S Huang, ...
Proceedings of the Second Conference on Machine Translation, 169-214, 2017
7172017
Findings of the 2016 Conference on Machine Translation (WMT16)
O Bojar, R Chatterjee, C Federmann, Y Graham, B Haddow, M Huck, ...
623*2016
An expanded evaluation of protein function prediction methods shows an improvement in accuracy
Y Jiang, TR Oron, WT Clark, AR Bankapur, D D’Andrea, R Lepore, ...
Genome biology 17 (1), 1-19, 2016
3592016
SemEval-2017 Task 3: Community Question Answering
H Mubarak, T Baldwin, K Verspoor
332*2017
Concept Annotation in the CRAFT corpus
M Bada, M Eckert, D Evans, K Garcia, K Shipley, D Sitnikov, CKB B AW Jr, ...
BMC Bioinformatics 13 (161), 2012
2652012
Contextually-dependent lexical semantics
CM Verspoor
University of Edinburgh. College of Science and Engineering. School of …, 1997
2581997
The CHEMDNER corpus of chemicals and drugs and its annotation principles
M Krallinger, O Rabal, F Leitner, M Vazquez, D Salgado, Z Lu, R Leaman, ...
Journal of cheminformatics 7 (1), 1-17, 2015
2572015
Big data in medicine is driving big changes
F Martin-Sanchez, K Verspoor
Yearbook of medical informatics 23 (01), 14-20, 2014
1912014
BioC: a minimalist approach to interoperability for biomedical text processing.
DC Comeau, P Ciccarese, KB Cohen, M Krallinger, F Leitner, Z Lu, ...
Database: the journal of biological databases and curation 2013, bat064-bat064, 2013
1892013
The structural and content aspects of abstracts versus bodies of full text journal articles are different
KB Cohen, HL Johnson, K Verspoor, C Roeder, LE Hunter
BMC bioinformatics 11, 1-10, 2010
1722010
BioLemmatizer: a lemmatization tool for morphological processing of biomedical text
H Liu, T Christiansen, WA Baumgartner, K Verspoor
Journal of biomedical semantics 3 (1), 1-29, 2012
1712012
The gene normalization task in BioCreative III
Z Lu, HY Kao, CH Wei, M Huang, J Liu, CJ Kuo, CN Hsu, RTH Tsai, ...
BMC bioinformatics 12, 1-19, 2011
1622011
Automatic English-Chinese name transliteration for development of multilingual resources
S Wan, K Verspoor
36th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and …, 1998
1621998
Adjusting for chance clustering comparison measures
S Romano, NX Vinh, J Bailey, K Verspoor
The Journal of Machine Learning Research 17 (1), 4635-4666, 2016
1492016
Large-scale biomedical concept recognition: an evaluation of current automatic annotators and their parameters
C Funk, W Baumgartner, B Garcia, C Roeder, M Bada, KB Cohen, ...
BMC bioinformatics 15, 1-29, 2014
1272014
A corpus of full-text journal articles is a robust evaluation tool for revealing differences in performance of biomedical natural language processing tools
KM Verspoor, KB Cohen, A Lanfranchi, C Warner, HL Johnson, C Roeder, ...
BMC Bioinformatics 13 (207), 2012
1242012
Standardized mutual information for clustering comparisons: one step further in adjustment for chance
S Romano, J Bailey, V Nguyen, K Verspoor
International conference on machine learning, 1143-1151, 2014
1142014
Biomedical text mining: state-of-the-art, open problems and future challenges
A Holzinger, J Schantl, M Schroettner, C Seifert, K Verspoor
Interactive Knowledge Discovery and Data Mining in Biomedical Informatics …, 2014
942014
A categorization approach to automated ontological function annotation
K Verspoor, J Cohn, S Mniszewski, C Joslyn
Protein Science 15 (6), 1544-1549, 2006
912006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20