Παρακολούθηση
Maria P. Papadopoulou
Maria P. Papadopoulou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Application of linear programming and differential evolutionary optimization methodologies for the solution of coastal subsurface water management problems subject to …
SM Karterakis, GP Karatzas, IK Nikolos, MP Papadopoulou
Journal of hydrology 342 (3-4), 270-282, 2007
1342007
Numerical modelling of the environmental impact of landfill leachate leakage on groundwater quality–a field application
MP Papadopoulou, GP Karatzas, GG Bougioukou
Environmental Modeling & Assessment 12, 43-54, 2007
952007
Current wildland fire patterns and challenges in Europe: a synthesis of national perspectives
N Fernandez-Anez, A Krasovskiy, M Müller, H Vacik, J Baetens, E Hukić, ...
Air, Soil and Water Research 14, 11786221211028185, 2021
922021
Artificial neural networks as an alternative approach to groundwater numerical modelling and environmental design
IK Nikolos, M Stergiadi, MP Papadopoulou, GP Karatzas
Hydrological Processes: An International Journal 22 (17), 3337-3348, 2008
912008
Systems thinking on the resource nexus: Modeling and visualisation tools to identify critical interlinkages for resilient and sustainable societies and institutions
CS Laspidou, NK Mellios, AE Spyropoulou, DT Kofinas, ...
Science of the Total Environment 717, 137264, 2020
842020
Identification of the saline zone in a coastal aquifer using electrical tomography data and simulation
MA Koukadaki, GP Karatzas, MP Papadopoulou, A Vafidis
Water Resources Management 21, 1881-1898, 2007
742007
Modeling the saltwater intrusion phenomenon in coastal aquifers–A case study in the industrial zone of Herakleio in Crete
MP Papadopoulou, GP Karatzas, MA Koukadaki, Y Trichakis
GLOBAL NEST JOURNAL 7 (2), 197-203, 2005
71*2005
Computational benefits using artificial intelligent methodologies for the solution of an environmental design problem: saltwater intrusion
MP Papadopoulou, IK Nikolos, GP Karatzas
Water Science and Technology 62 (7), 1479-1490, 2010
522010
Terrain discontinuity effects in the regional flow of a complex karstified aquifer
MP Papadopoulou, EA Varouchakis, GP Karatzas
Environmental modeling & assessment 15, 319-328, 2010
372010
Towards a low-carbon economy: A nexus-oriented policy coherence analysis in Greece
CA Papadopoulou, MP Papadopoulou, C Laspidou, S Munaretto, ...
Sustainability 12 (1), 373, 2020
302020
Enhancement of the outer approximation method for the solution of concentration‐constrained optimal‐design groundwater‐remediation problems
MP Papadopoulou, GF Pinder, GP Karatzas
Water Resources Research 39 (7), 2003
282003
Flexible time-varying optimization methodology for the solution of groundwater management problems
MP Papadopoulou, GF Pinder, GP Karatzas
European Journal of Operational Research 180 (2), 770-785, 2007
272007
Environmental impact assessment methodological framework for liquefied natural gas terminal and transport network planning
MP Papadopoulou, C Antoniou
Energy policy 68, 306-319, 2014
252014
Water footprint assessment considering climate change effects on future agricultural production in Mediterranean region
MP Papadopoulou, D Charchousi, VK Tsoukala, C Giannakopoulos, ...
Desalination and Water Treatment 57 (5), 2232-2242, 2016
242016
How evapotranspiration process may affect the estimation of water footprint indicator in agriculture?
D Charchousi, VK Tsoukala, MP Papadopoulou
Desalination and Water Treatment 53 (12), 3234-3243, 2015
242015
Implementing water-energy-land-food-climate nexus approach to achieve the sustainable development goals in Greece: Indicators and policy recommendations
CA Papadopoulou, MP Papadopoulou, C Laspidou
Sustainability 14 (7), 4100, 2022
182022
Simulation of complex aquifer behavior using numerical and geostatistical methodologies
MP Papadopoulou, EA Varouchakis, GP Karatzas
Desalination 237 (1-3), 42-53, 2009
182009
Performance evaluation of multiple groundwater flow and nitrate mass transport numerical models
I Matiatos, EA Varouchakis, MP Papadopoulou
Environmental Modeling & Assessment 24, 659-675, 2019
152019
Virtual water content for meat and egg production through livestock farming in Saudi Arabia
S Chowdhury, OKM Ouda, MP Papadopoulou
Applied Water Science, 1-13, 2018
142018
Agricultural water vulnerability under climate change in Cyprus
MP Papadopoulou, D Charchousi, K Spanoudaki, A Karali, KV Varotsos, ...
Atmosphere 11 (6), 648, 2020
122020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20