Παρακολούθηση
Filip Radlinski
Filip Radlinski
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A support vector method for optimizing average precision
Y Yue, T Finley, F Radlinski, T Joachims
Proceedings of the 30th annual international ACM SIGIR conference on …, 2007
8282007
Evaluating the accuracy of implicit feedback from clicks and query reformulations in web search
T Joachims, L Granka, B Pan, H Hembrooke, F Radlinski, G Gay
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 25 (2), 7-es, 2007
7132007
Query chains: learning to rank from implicit feedback
F Radlinski, T Joachims
Proceedings of the eleventh ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2005
6642005
Learning diverse rankings with multi-armed bandits
F Radlinski, R Kleinberg, T Joachims
Proceedings of the 25th international conference on Machine learning, 784-791, 2008
5462008
How does clickthrough data reflect retrieval quality?
F Radlinski, M Kurup, T Joachims
Proceedings of the 17th ACM conference on Information and knowledge …, 2008
3722008
Improving personalized web search using result diversification
F Radlinski, S Dumais
Proceedings of the 29th annual international ACM SIGIR conference on …, 2006
3262006
Towards conversational recommender systems
K Christakopoulou, F Radlinski, K Hofmann
Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD international conference on knowledge …, 2016
3012016
A theoretical framework for conversational search
F Radlinski, N Craswell
Proceedings of the 2017 conference on conference human information …, 2017
2782017
Personalizing web search using long term browsing history
N Matthijs, F Radlinski
Proceedings of the fourth ACM international conference on Web search and …, 2011
2542011
Search engines that learn from implicit feedback
T Joachims, F Radlinski
Computer 40 (8), 34-40, 2007
2332007
Active exploration for learning rankings from clickthrough data
F Radlinski, T Joachims
Proceedings of the 13th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2007
2122007
Large-scale validation and analysis of interleaved search evaluation
O Chapelle, T Joachims, F Radlinski, Y Yue
ACM Transactions on Information Systems (TOIS) 30 (1), 1-41, 2012
1902012
Mortal multi-armed bandits
D Chakrabarti, R Kumar, F Radlinski, E Upfal
Advances in neural information processing systems 21, 2008
1722008
Inferring and using location metadata to personalize web search
PN Bennett, F Radlinski, RW White, E Yilmaz
Proceedings of the 34th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2011
1522011
Redundancy, diversity and interdependent document relevance
F Radlinski, PN Bennett, B Carterette, T Joachims
ACM SIGIR Forum 43 (2), 46-52, 2009
1462009
Ranked bandits in metric spaces: learning optimally diverse rankings over large document collections
A Slivkins, F Radlinski, S Gollapudi
arXiv preprint arXiv:1005.5197, 2010
143*2010
Optimizing relevance and revenue in ad search: a query substitution approach
F Radlinski, A Broder, P Ciccolo, E Gabrilovich, V Josifovski, L Riedel
Proceedings of the 31st annual international ACM SIGIR conference on …, 2008
1332008
Inferring query intent from reformulations and clicks
F Radlinski, M Szummer, N Craswell
Proceedings of the 19th international conference on World wide web, 1171-1172, 2010
1262010
Comparing the sensitivity of information retrieval metrics
F Radlinski, N Craswell
Proceedings of the 33rd international ACM SIGIR conference on Research and …, 2010
1172010
TREC Complex Answer Retrieval Overview.
L Dietz, M Verma, F Radlinski, N Craswell
TREC, 2017
1092017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20