Παρακολούθηση
Pericles Loucopoulos
Pericles Loucopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα manchester.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
System requirements engineering
P Loucopoulos, V Karakostas
McGraw-Hill, Inc., 1995
10281995
Enterprise modelling and the teleological approach to requirements engineering
P Loucopoulos, E Kavakli
International Journal of Cooperative Information Systems 4 (01), 45-79, 1995
1601995
Conceptual Modelling, Databases and CASE: An Integrated View of Information Systems Development
P Loucopoulos, R Zicari
John Wiley & Sons Ltd, 1992
1601992
Relating evolving business rules to software design
WMN Wan-Kadir, P Loucopoulos
Journal of Systems architecture 50 (7), 367-382, 2004
1572004
Facilitating" fuzzy to formal" requirements modelling
J Bubenko, C Rolland, P Loucopoulos, V DeAntonellis
Proceedings of IEEE International Conference on Requirements Engineering …, 1994
1551994
The brave new world of design requirements
M Jarke, P Loucopoulos, K Lyytinen, J Mylopoulos, W Robinson
Information Systems 36 (7), 992-1008, 2011
1482011
Capability driven development: an approach to designing digital enterprises
S Bērziša, G Bravos, TC Gonzalez, U Czubayko, S España, J Grabis, ...
Business & Information Systems Engineering 57 (1), 15-25, 2015
1462015
Goal-driven business process analysis application in electricity deregulation
V Kavakli, P Loucopoulos
Information Systems 24 (3), 187-207, 1999
1431999
Goal modeling in requirements engineering: Analysis and critique of current methods
E Kavakli, P Loucopoulos
Information modeling methods and methodologies: Advanced topics in database …, 2005
1392005
Enterprise knowledge management and conceptual modelling
P Loucopoulos, V Kavakli
Conceptual Modeling, 123-143, 1999
1281999
Using the EKD approach: the modelling component
P Loucopoulos, V Kavakli, N Prekas, C Rolland, G Grosz, S Nurcan
University of Manchester Institute of Science and Technology, 1997
1121997
Expressing and organising business rules
P Kardasis, P Loucopoulos
Information and Software technology 46 (11), 701-718, 2004
1002004
Quality evaluation framework (QEF): Modeling and evaluating quality of business processes
F Heidari, P Loucopoulos
International Journal of Accounting Information Systems 15 (3), 193-223, 2014
962014
A conceptual modelling formalism for temporal database applications
C Theodoulidis, P Loucopoulos, B Wangler
Information Systems 16 (4), 401-416, 1991
961991
A generic model for reflective design
P Louridas, P Loucopoulos
ACM Transactions on Software Engineering and Methodology (TOSEM) 9 (2), 199-237, 2000
892000
Goal driven requirements engineering: evaluation of current methods
E Kavakli, P Loucopoulos
Proceedings of the 8th CAiSE/IFIP8 1, 16-17, 2003
812003
The time dimension in conceptual modelling
CI Theodoulidis, P Loucopoulos
Information Systems 16 (3), 273-300, 1991
791991
Information systems development: a rule-based approach
F Van Assche, P Layzell, P Loucopoulos, G Speltincx
Knowledge-Based Systems 1 (4), 227-234, 1988
731988
ElicitO: a quality ontology-guided NFR elicitation tool
TH Al Balushi, PRF Sampaio, D Dabhi, P Loucopoulos
International Working Conference on Requirements Engineering: Foundation for …, 2007
692007
Goal-driven business process analysis application in electricity deregulation
V Kavakli, P Loucopoulos
International conference on advanced information systems engineering, 305-324, 1998
631998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20