Παρακολούθηση
Jawad Ahmad
Jawad Ahmad
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα napier.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Efficiency analysis and security evaluation of image encryption schemes
J Ahmad, F Ahmed
International Journal of Video and Image Processing and Network Security 23 …, 2010
2182010
Chaos based efficient selective image encryption
JS Khan, J Ahmad
Multidimensional Systems and Signal Processing 30, 943-961, 2019
2172019
An experimental analysis of attack classification using machine learning in IoT networks
A Churcher, R Ullah, J Ahmad, S Ur Rehman, F Masood, M Gogate, ...
Sensors 21 (2), 446, 2021
1762021
A secure image encryption scheme based on chaotic maps and affine transformation
J Ahmad, SO Hwang
Multimedia Tools and Applications 75, 13951-13976, 2016
1702016
A novel attack detection scheme for the industrial internet of things using a lightweight random neural network
S Latif, Z Zou, Z Idrees, J Ahmad
IEEE access 8, 89337-89350, 2020
1642020
A blockchain-based architecture for secure and trustworthy operations in the industrial Internet of Things
S Latif, Z Idrees, J Ahmad, L Zheng, Z Zou
Journal of Industrial Information Integration 21, 100190, 2021
1292021
A novel hybrid secure image encryption based on julia set of fractals and 3D Lorenz chaotic map
F Masood, J Ahmad, SA Shah, SS Jamal, I Hussain
Entropy 22 (3), 274, 2020
1252020
Chaos-based diffusion for highly autocorrelated data in encryption algorithms
J Ahmad, SO Hwang
Nonlinear Dynamics 82, 1839-1850, 2015
1202015
A new ensemble-based intrusion detection system for internet of things
A Abbas, MA Khan, S Latif, M Ajaz, AA Shah, J Ahmad
Arabian Journal for Science and Engineering, 1-15, 2022
1152022
A lightweight chaos-based medical image encryption scheme using random shuffling and XOR operations
F Masood, M Driss, W Boulila, J Ahmad, SU Rehman, SU Jan, A Qayyum, ...
Wireless personal communications 127 (2), 1405-1432, 2022
1132022
A novel CNN-LSTM-based approach to predict urban expansion
W Boulila, H Ghandorh, MA Khan, F Ahmed, J Ahmad
Ecological Informatics 64, 101325, 2021
1122021
Occupancy detection in non-residential buildings–A survey and novel privacy preserved occupancy monitoring solution
J Ahmad, H Larijani, R Emmanuel, M Mannion, A Javed
Applied Computing and Informatics 17 (2), 279-295, 2021
1092021
A compression sensing and noise-tolerant image encryption scheme based on chaotic maps and orthogonal matrices
J Ahmad, MA Khan, SO Hwang, JS Khan
Neural computing and applications 28, 953-967, 2017
932017
Chaos-based confusion and diffusion of image pixels using dynamic substitution
A Qayyum, J Ahmad, W Boulila, S Rubaiee, F Masood, F Khan, ...
IEEE Access 8, 140876-140895, 2020
922020
Chest X-ray classification for the detection of COVID-19 using deep learning techniques
E Khan, MZU Rehman, F Ahmed, FA Alfouzan, NM Alzahrani, J Ahmad
Sensors 22 (3), 1211, 2022
912022
A deep learning-based intrusion detection system for MQTT enabled IoT
MA Khan, MA Khan, SU Jan, J Ahmad, SS Jamal, AA Shah, N Pitropakis, ...
Sensors 21 (21), 7016, 2021
852021
A hybrid deep random neural network for cyberattack detection in the industrial internet of things
ZE Huma, S Latif, J Ahmad, Z Idrees, A Ibrar, Z Zou, F Alqahtani, ...
IEEE access 9, 55595-55605, 2021
842021
An efficient image encryption scheme based on: Henon map, skew tent map and S-Box
J Khan, J Ahmad, SO Hwang
2015 6th International conference on modeling, simulation, and applied …, 2015
842015
An efficient approach based on privacy-preserving deep learning for satellite image classification
M Alkhelaiwi, W Boulila, J Ahmad, A Koubaa, M Driss
Remote Sensing 13 (11), 2221, 2021
822021
DNA and plaintext dependent chaotic visual selective image encryption
JS Khan, W Boulila, J Ahmad, S Rubaiee, AU Rehman, R Alroobaea, ...
IEEE Access 8, 159732-159744, 2020
812020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20