Παρακολούθηση
Dominik Schnitzer
Dominik Schnitzer
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ofai.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Playlist generation using start and end songs
A Flexer, D Schnitzer, M Gasser, G Widmer
Proceedings of the 9th International Symposium on Music Information …, 2008
1482008
Local and global scaling reduce hubs in space.
D Schnitzer, A Flexer, M Schedl, G Widmer
Journal of Machine Learning Research 13 (10), 2012
1112012
On rhythm and general music similarity
T Pohle, D Schnitzer, M Schedl, P Knees, G Widmer
Proceedings of the 10th International Society for Music Information …, 2009
1062009
A Mirex Meta-Analysis of Hubness in Audio Music Similarity
A Flexer, D Schnitzer, J Schlüter
13th International Society for Music Information Retrieval Conference (ISMIR'12), 2012
542012
Location-aware music artist recommendation
M Schedl, D Schnitzer
International conference on multimedia modeling, 205-213, 2014
532014
Hybrid retrieval approaches to geospatial music recommendation
M Schedl, D Schnitzer
Proceedings of the 36th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2013
442013
From Rhythm Patterns to Perceived Tempo.
K Seyerlehner, G Widmer, D Schnitzer
ISMIR, 519-524, 2007
412007
A model for serendipitous music retrieval
M Schedl, D Hauger, D Schnitzer
Proceedings of the 2nd Workshop on Context-awareness in Retrieval and …, 2012
382012
Using mutual proximity to improve content-based audio similarity
D Schnitzer, A Flexer, M Schedl, G Widmer
Proceedings of the 12th International Society for Music Information …, 2011
382011
Effects of album and artist filters in audio similarity computed for very large music databases
A Flexer, D Schnitzer
Computer Music Journal 34 (3), 20-28, 2010
332010
A filter-and-refine indexing method for fast similarity search in millions of music tracks
D Schnitzer, A Flexer, G Widmer
Proceedings of the 10th International Symposium on Music Information …, 2009
332009
Choosing ℓp norms in high-dimensional spaces based on hub analysis
A Flexer, D Schnitzer
Neurocomputing 169, 281-287, 2015
312015
A fast audio similarity retrieval method for millions of music tracks
D Schnitzer, A Flexer, G Widmer
Multimedia Tools and Applications 58 (1), 23-40, 2012
312012
Striving for an improved audio similarity measure
T Pohle, D Schnitzer
Proceedings of the 4th annual music information retrieval evaluation …, 2007
302007
Improving neighborhood-based collaborative filtering by reducing hubness
P Knees, D Schnitzer, A Flexer
Proceedings of International Conference on Multimedia Retrieval, 161-168, 2014
292014
Can shared nearest neighbors reduce hubness in high-dimensional spaces?
A Flexer, D Schnitzer
2013 IEEE 13th International Conference on Data Mining Workshops, 460-467, 2013
272013
Augmenting text-based music retrieval with audio similarity
P Knees, T Pohle, M Schedl, D Schnitzer, K Seyerlehner, G Widmer
Proceedings of the 10th International Society for Music Information …, 2009
262009
A document-centered approach to a natural language music search engine
P Knees, T Pohle, M Schedl, D Schnitzer, K Seyerlehner
European Conference on Information Retrieval, 627-631, 2008
252008
A case for hubness removal in high–dimensional multimedia retrieval
D Schnitzer, A Flexer, N Tomašev
European conference on information retrieval, 687-692, 2014
232014
Limitations of interactive music recommendation based on audio content
A Flexer, M Gasser, D Schnitzer
Proceedings of the 5th Audio Mostly Conference: A Conference on Interaction …, 2010
222010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20