Παρακολούθηση
Martin Cadeiras
Martin Cadeiras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucdavis.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Protein kinetic signatures of the remodeling heart following isoproterenol stimulation
MPY Lam, D Wang, E Lau, DA Liem, AK Kim, DCM Ng, X Liang, ...
The Journal of clinical investigation 124 (4), 2014
902014
Anti-CD25 treatment and FOXP3-positive regulatory T cells in heart transplantation
G Vlad, EK Ho, ER Vasilescu, J Fan, Z Liu, JW Cai, Z Jin, E Burke, ...
Transplant immunology 18 (1), 13-21, 2007
602007
Device related infections: are we making progress?
WL Holman, SV Pamboukian, DC McGiffin, JA Tallaj, M Cadeiras, ...
Journal of cardiac surgery 25 (4), 478-483, 2010
522010
Personalized survival predictions via Trees of Predictors: An application to cardiac transplantation
J Yoon, WR Zame, A Banerjee, M Cadeiras, AM Alaa, M van der Schaar
PloS one 13 (3), e0194985, 2018
512018
Regulation of acetylation restores proteolytic function of diseased myocardium in mouse and human
D Wang, C Fang, NC Zong, DA Liem, M Cadeiras, SB Scruggs, H Yu, ...
Molecular & Cellular Proteomics 12 (12), 3793-3802, 2013
482013
Pre-existing psychiatric illness is associated with increased risk of recurrent Takotsubo cardiomyopathy
A Nayeri, E Rafla-Yuan, E Farber-Eger, M Blair, B Ziaeian, M Cadeiras, ...
Psychosomatics 58 (5), 527-532, 2017
472017
Characterization of human plasma proteome dynamics using deuterium oxide
D Wang, DA Liem, E Lau, DCM Ng, BJ Bleakley, M Cadeiras, MC Deng, ...
PROTEOMICS–Clinical Applications 8 (7-8), 610-619, 2014
422014
Psychiatric illness in takotsubo (stress) cardiomyopathy: a review
A Nayeri, E Rafla-Yuan, S Krishnan, B Ziaeian, M Cadeiras, ...
Psychosomatics 59 (3), 220-226, 2018
392018
An integrated molecular diagnostic report for heart transplant biopsies using an ensemble of diagnostic algorithms
MD Parkes, AZ Aliabadi, M Cadeiras, MG Crespo-Leiro, M Deng, ...
The Journal of Heart and Lung Transplantation 38 (6), 636-646, 2019
382019
Exploring the cardiac response to injury in heart transplant biopsies
PF Halloran, J Reeve, AZ Aliabadi, M Cadeiras, MG Crespo-Leiro, ...
JCI insight 3 (20), 2018
372018
Improvement in 2-year survival for ventricular assist device patients after implementation of an intensive surveillance protocol
SV Pamboukian, JA Tallaj, RN Brown, WL Holman, M Blood, JF George, ...
The Journal of heart and lung transplantation 30 (8), 879-887, 2011
372011
New-onset graft dysfunction after heart transplantation—incidence and mechanism-related outcomes
K Shahzad, QA Aziz, JP Leva, M Cadeiras, EK Ho, G Vlad, ER Vasilescu, ...
The Journal of heart and lung transplantation 30 (2), 194-203, 2011
352011
Comparison of whole blood and peripheral blood mononuclear cell gene expression for evaluation of the perioperative inflammatory response in patients with advanced heart failure
G Bondar, M Cadeiras, N Wisniewski, J Maque, J Chittoor, E Chang, ...
PloS one 9 (12), e115097, 2014
342014
Anthracycline induced cardiotoxicity: biomarkers and “Omics” technology in the era of patient specific care
S Moazeni, M Cadeiras, EH Yang, MC Deng, KL Nguyen
Clinical and translational medicine 6 (1), 1-12, 2017
332017
Understanding the correlation between DSA, complement activation and antibody mediated rejection in heart transplant recipients
Q Zhang, M Hickey, D Drogalis-Kim, Y Zheng, D Gjertson, M Cadeiras, ...
Transplantation 102 (10), e431, 2018
312018
Upstream stimulatory factor‐2 mediates quercetin‐induced suppression of PAI‐1 gene expression in human endothelial cells
NC Olave, MH Grenett, M Cadeiras, HE Grenett, PJ Higgins
Journal of cellular biochemistry 111 (3), 720-726, 2010
272010
A case of nitinol allergy causing pericardial tamponade
MD Mohit Jain, S Singh, MC MS
Journal of Invasive Cardiology 25 (9), 2013
262013
Technology platform development for targeted plasma metabolites in human heart failure
CYX Chan, AA Khan, JHH Choi, CMD Ng, M Cadeiras, M Deng, P Ping
Clinical proteomics 10, 1-9, 2013
252013
Clustering and classification through normalizing flows in feature space
JP Agnelli, M Cadeiras, EG Tabak, CV Turner, E Vanden-Eijnden
Multiscale Modeling & Simulation 8 (5), 1784-1802, 2010
242010
Characterization of ventricular assist device–mediated sensitization in the bridge-to-heart-transplantation patient
MH Kwon, JQ Zhang, JM Schaenman, M Cadeiras, DW Gjertson, ...
The Journal of thoracic and cardiovascular surgery 149 (4), 1161-1166, 2015
222015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20