Παρακολούθηση
Pavlos Tzamalis
Pavlos Tzamalis
Kostas Bethanis, Athanasios Velentzas, Panagiotis Lazos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Structural study of the inclusion compounds of thymol, carvacrol and eugenol in β-cyclodextrin by X-ray crystallography
K Bethanis, P Tzamalis, F Tsorteki, A Kokkinou, E Christoforides, ...
Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry 77, 163-173, 2013
322013
Possible technical problems encountered by the teacher in the incorporation of mobile phone sensors in the physics lab
K Alexandros, L Panagiotis, T Serafeim, T Pavlos, V Athanasios
European Journal of Physics Education 11 (2), 5-23, 2020
152020
The stability of the archaeal HU histone-like DNA-binding protein from Thermoplasma volcanium
F Orfaniotou, P Tzamalis, A Thanassoulas, E Stefanidi, A Zees, E Boutou, ...
Extremophiles 13, 1-10, 2009
152009
Property evaluation of bacterial cellulose nanostructures produced from confectionery wastes
MN Efthymiou, E Tsouko, C Pateraki, A Papagiannopoulos, P Tzamalis, ...
Biochemical Engineering Journal 186, 108575, 2022
132022
An educational proposal for students’ experimentation in a distance learning environment
PG Tzamalis, A Kateris, P Lazos, S Tsoukos, A Velentzas
Physics Education 56 (6), 065010, 2021
92021
The crystallographic symmetry test for the correctness of a set of phases
P Tzamalis, K Bethanis, A Hountas, G Tsoucaris
Acta Crystallographica Section A: Foundations of Crystallography 59 (1), 28-33, 2003
92003
Upgrading the twin variables algorithm for large structures
K Bethanis, P Tzamalis, A Hountas, AF Mishnev, G Tsoucaris
Acta Crystallographica Section A: Foundations of Crystallography 56 (2), 105-111, 2000
92000
Inclusion of citral isomers in native and methylated cyclodextrins: Structural insights by X-ray crystallography and molecular dynamics simulation analysis
K Fourtaka, E Christoforides, P Tzamalis, K Bethanis
Journal of Molecular Structure 1234, 130169, 2021
82021
Ab initio determination of a crystal structure by means of the Schrödinger equation
K Bethanis, P Tzamalis, A Hountas, G Tsoucaris
Acta Crystallographica Section A: Foundations of Crystallography 58 (3), 265-269, 2002
82002
Thermal and structural study of drying method effect in high amylose starch-beta-carotene nanoparticles prepared with cold gelatinization
P Loukopoulos, D Kapama, L Valasi, C Pappas, K Bethanis, P Tzamalis, ...
Carbohydrate Polymer Technologies And Applications 2, 100092, 2021
62021
New developments of the TWIN algorithm for phase extension and refinement in disordered supramolecular structures
K Bethanis, P Tzamalis, A Hountas, G Tsoucaris, A Kokkinou, ...
Acta Crystallographica Section A: Foundations of Crystallography 56 (6), 606-608, 2000
62000
How Effectively Can Students' Personal Smartphones be Used as Tools in Physics Labs?
S Tsoukos, P Lazos, P Tzamalis, A Kateris, A Velentzas
International Journal of Interactive Mobile Technologies 15 (14), 2021
52021
Convergence study of a Schrödinger-equation algorithm and structure-factor determination from the wavefunction
K Bethanis, P Tzamalis, A Hountas, G Tsoucaris
Acta Crystallographica Section A: Foundations of Crystallography 64 (4), 450-458, 2008
22008
Crystal structure of cyclodextrin complexes with antioxidant substances
E Christoforides, F Tsorteki, A Kokkinou, P Tzamalis, A Hountas, ...
Acta Crystallographica Section A 65, s258-s258, 2009
2009
Structure determination from a quantum mechanical formulation in momentum space
K Bethanis, A Hountas, P Tzamalis, G Tsoucaris
Foundations of Crystallography 61 (a1), 161-161, 2005
2005
UPGRADING THE TWIN VARIABLES ALGORITHM FOR LARGE STRUCTURES.
G Tsoucaris, P Tzamalis, K Bethanis, A Hountas, AF Mishnev
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA A-FOUNDATION AND ADVANCES 55, 251-251, 1999
1999
PHYSICS EXPERIMENTS AT HOME. A CASE STUDY IN THE ERA OF COVID-19 QUARANTINE
P Lazos, A Kateris, S Tsoukos, P Tzamalis, A Velentzas
Part 4/Strand 4 Digital Resources for Science Teaching and Learning 297, 256, 0
DÉTERMINATION AB INITIO DE STRUCTURES CRISTALLINES PAR LE BIAIS DE L'ÉQUATION DE SCHRÖDINGER
GTK Bethanis, P Tzamalis, A Hountas
EXPLORING DIFFICULTIES IN THE USE OF MOBILE DEVICE SENSORS IN THE SCIENCE CLASSROOM: THE CASE OF ACCELEROMETERS
P Tzamalis, A Kateris, P Lazos, T Serafeim, A Velentzas
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–19