Παρακολούθηση
Bruce Ferwerda
Bruce Ferwerda
Associate Professor, Jönköping University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ju.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fusing social media cues: personality prediction from twitter and instagram
M Skowron, B Ferwerda, M Tkalčič, M Schedl
Proceedings of the 25th International Conference Companion on World Wide Web, 2016
1612016
Predicting personality traits with instagram pictures
B Ferwerda, M Schedl, M Tkalcic
Proceedings of the 3rd Workshop on Emotions and Personality in Personalized …, 2015
1192015
Using instagram picture features to predict users’ personality
B Ferwerda, M Schedl, M Tkalcic
MultiMedia Modeling: 22nd International Conference, MMM 2016, Miami, FL, USA …, 2016
1012016
Personality traits predict music taxonomy preferences
B Ferwerda, E Yang, M Schedl, M Tkalcic
Proceedings of the 33rd annual acm conference extended abstracts on human …, 2015
932015
Enhancing Music Recommender Systems with Personality Information and Emotional States: A Proposal
B Ferwerda, M Schedl
Proceedings of the 2nd Workshop Emotions and Personality in Personalized …, 2014
822014
Predicting users' personality from instagram pictures: Using visual and/or content features?
B Ferwerda, M Tkalcic
Proceedings of the 26th conference on user modeling, adaptation and …, 2018
682018
Personality & Emotional States: Understanding Users' Music Listening Needs
B Ferwerda, M Schedl, M Tkalcic
Extended Proceedings of the 22nd International Conference on User Modeling …, 2015
652015
GitHub developers use rockstars to overcome overflow of news
MJ Lee, B Ferwerda, J Choi, J Hahn, JY Moon, J Kim
CHI'13 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems, 133-138, 2013
572013
You are what you post: What the content of Instagram pictures tells about users’ personality
B Ferwerda, M Tkalcic
The 23rd International on Intelligent User Interfaces, March 7-11, Tokyo, Japan, 2018
562018
Personality traits and music genres: What do people prefer to listen to?
B Ferwerda, M Tkalcic, M Schedl
Proceedings of the 25th conference on user modeling, adaptation and …, 2017
552017
Personality-Based User Modeling for Music Recommender Systems
B Ferwerda, M Schedl
European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of …, 2016
412016
The influence of users' personality traits on satisfaction and attractiveness of diversified recommendation lists
B Ferwerda, M Graus, A Vall, M Tkalcic, M Schedl
EMPIRE 2016 Emotions and Personality in Personalized Systems: Proceedings of …, 2016
362016
Personality Correlates for Digital Concert Program Notes
M Tkalcic, B Ferwerda, D Hauger, M Schedl
International Conference on User Modeling, Adaptation and Personalization …, 2015
35*2015
Personality traits and the relationship with (non-) disclosure behavior on facebook
B Ferwerda, M Schedl, M Tkalcic
Proceedings of the 25th International Conference Companion on World Wide Web …, 2016
342016
Personalizing online educational tools
MJ Lee, B Ferwerda
Proceedings of the 2017 ACM Workshop on Theory-Informed User Modeling for …, 2017
322017
Exploring Music Diversity Needs Across Countries
B Ferwerda, A Vall, M Tkalcic, M Schedl
User Modeling, Adaptation and Personalization, 2016
322016
Personality traits and music genre preferences: how music taste varies over age groups
B Ferwerda, M Tkalcic, M Schedl
1st Workshop on Temporal Reasoning in Recommender Systems (RecTemp) at the …, 2017
302017
How Item Discovery Enabled by Diversity Leads to Increased Recommendation List Attractiveness
B Ferwerda, M Graus, A Vall, M Tkalcic, M Schedl
The 32nd ACM SIGAPP Symposium On Applied Computing, 2017
282017
Large-scale analysis of group-specific music genre taste from collaborative tags
M Schedl, B Ferwerda
2017 IEEE International Symposium on Multimedia (ISM), 479-482, 2017
272017
Personality and taxonomy preferences, and the influence of category choice on the user experience for music streaming services
B Ferwerda, E Yang, M Schedl, M Tkalcic
Multimedia tools and applications 78, 20157-20190, 2019
262019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20