Παρακολούθηση
Ioannis A. Maraziotis
Ioannis A. Maraziotis
Άγνωστη συνεργασία
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iit.demokritos.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Growing functional modules from a seed protein via integration of protein interaction and gene expression data
IA Maraziotis, K Dimitrakopoulou, A Bezerianos
Bmc Bioinformatics 8, 1-15, 2007
1132007
A semi-supervised fuzzy clustering algorithm applied to gene expression data
IA Maraziotis
Pattern Recognition 45 (1), 637-648, 2012
912012
Gene networks reconstruction and time-series prediction from microarray data using recurrent neural fuzzy networks
IA Maraziotis, A Dragomir, A Bezerianos
IET systems biology 1 (1), 41-50, 2007
582007
Composite macroH2A/NRF-1 nucleosomes suppress noise and generate robustness in gene expression
MD Lavigne, G Vatsellas, A Polyzos, E Mantouvalou, G Sianidis, ...
Cell reports 11 (7), 1090-1101, 2015
472015
Gene regulatory networks modelling using a dynamic evolutionary hybrid
IA Maraziotis, A Dragomir, D Thanos
BMC bioinformatics 11, 1-17, 2010
472010
An in silico method for detecting overlapping functional modules from composite biological networks
IA Maraziotis, K Dimitrakopoulou, A Bezerianos
BMC Systems Biology 2, 1-14, 2008
402008
Surfactant protein A and B gene polymorphisms and risk of respiratory distress syndrome in late-preterm neonates
MEI Tsitoura, EF Stavrou, IA Maraziotis, K Sarafidis, A Athanassiadou, ...
PLoS One 11 (11), e0166516, 2016
152016
A clustering based method accelerating gene regulatory network reconstruction
GN Dimitrakopoulos, IA Maraziotis, K Sgarbas, A Bezerianos
Procedia Computer Science 29, 1993-2002, 2014
142014
K-Nets: Clustering through nearest neighbors networks
IA Maraziotis, S Perantonis, A Dragomir, D Thanos
Pattern Recognition 88, 470-481, 2019
132019
Gene networks inference from expression data using a recurrent neuro-fuzzy approach
I Maraziotis, A Dragomir, A Bezerianos
2005 IEEE Engineering in Medicine and Biology 27th Annual Conference, 4834-4837, 2006
132006
Computational models reconstruct gene regulatory networks
A Bezerianos, IA Maraziotis
Molecular Biosystems 4 (10), 993-1000, 2008
112008
Supervised method for construction of microRNA-mRNA networks: Application in cardiac tissue aging dataset
GN Dimitrakopoulos, K Dimitrakopoulou, IA Maraziotis, K Sgarbas, ...
2014 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2014
82014
Recurrent neuro-fuzzy network models for reverse engineering gene regulatory interactions
I Maraziotis, A Dragomir, A Bezerianos
Computational Life Sciences: First International Symposium, CompLife 2005 …, 2005
82005
An ensemble approach for phenotype classification based on fuzzy partitioning of gene expression data
A Dragomir, I Maraziotis, A Bezerianos
2006 International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and …, 2006
62006
Semi supervised fuzzy clustering networks for constrained analysis of time-series gene expression data
IA Maraziotis, A Dragomir, A Bezerianos
Artificial Neural Networks–ICANN 2006: 16th International Conference, Athens …, 2006
62006
Revealing the dynamic modularity of composite biological networks in breast cancer treatment
K Dimitrakopoulou, G Dimitrakopoulos, EI Zacharaki, IA Maraziotis, ...
2012 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and …, 2012
32012
Multi-scale modeling of gene regulatory networks via integration of temporal and topological biological data
G Dimitrakopoulos, K Sgarbas, K Dimitrakopoulou, A Dragomir, ...
2012 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and …, 2012
22012
Gene ontology semi-supervised possibilistic clustering of gene expression data
IA Maraziotis, G Dimitrakopoulos, A Bezerianos
Artificial Intelligence: Theories and Applications: 7th Hellenic Conference …, 2012
22012
An Evolutionary Heuristic Approach for Functional Modules Identification from Composite Biological Data
IA Maraziotis, A Dragomir, A Bezerianos
13th International Conference on Biomedical Engineering: ICBME 2008 3–6 …, 2009
2009
Applications to Biomedicine and Bioinformatics-Semi Supervised Fuzzy Clustering Networks for Constrained Analysis of Time-Series Gene Expression Data
IA Maraziotis, A Dragomir, A Bezerianos
Lecture Notes in Computer Science 4132, 818-826, 2006
2006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20