Παρακολούθηση
Georgios Amanatidis
Georgios Amanatidis
School of Mathematics, Statistics and Actuarial Science; University of Essex
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα essex.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Approximation algorithms for computing maximin share allocations
G Amanatidis, E Markakis, A Nikzad, A Saberi
ACM Transactions on Algorithms (TALG) 13 (4), 1-28, 2017
1832017
Fair Division of Indivisible Goods: Recent Progress and Open Questions
G Amanatidis, H Aziz, G Birmpas, A Filos-Ratsikas, B Li, H Moulin, ...
Artificial Intelligence, 103965, 2023
123*2023
Maximum Nash welfare and other stories about EFX
G Amanatidis, G Birmpas, A Filos-Ratsikas, A Hollender, AA Voudouris
Theoretical Computer Science 863, 69-85, 2021
1082021
Provably-secure schemes for basic query support in outsourced databases
G Amanatidis, A Boldyreva, A O’Neill
IFIP Annual Conference on Data and Applications Security and Privacy, 14-30, 2007
1052007
Truthful allocation mechanisms without payments: Characterization and implications on fairness
G Amanatidis, G Birmpas, G Christodoulou, E Markakis
Proceedings of the 2017 ACM Conference on Economics and Computation, 545-562, 2017
722017
Comparing approximate relaxations of envy-freeness
G Amanatidis, G Birmpas, E Markakis
arXiv preprint arXiv:1806.03114, 2018
702018
On Truthful Mechanisms for Maximin Share Allocations
G Amanatidis, G Birmpas, E Markakis
Twenty-Fifth International Joint Conference on Artificial Intelligence …, 2016
642016
Multiple birds with one stone: Beating 1/2 for EFX and GMMS via envy cycle elimination
G Amanatidis, E Markakis, A Ntokos
Theoretical Computer Science 841, 94-109, 2020
622020
Peeking behind the ordinal curtain: Improving distortion via cardinal queries
G Amanatidis, G Birmpas, A Filos-Ratsikas, AA Voudouris
Artificial Intelligence 296, 103488, 2021
482021
Fast adaptive non-monotone submodular maximization subject to a knapsack constraint
G Amanatidis, F Fusco, P Lazos, S Leonardi, R Reiffenhäuser
Advances in neural information processing systems 33, 16903-16915, 2020
392020
Multiple Referenda and Multiwinner Elections Using Hamming Distances: Complexity and Manipulability.
G Amanatidis, N Barrot, J Lang, E Markakis, B Ries
AAMAS 15, 715-723, 2015
342015
Graphic realizations of joint-degree matrices
G Amanatidis, B Green, M Mihail
arXiv preprint arXiv:1509.07076, 2015
32*2015
Budget-feasible mechanism design for non-monotone submodular objectives: Offline and online
G Amanatidis, P Kleer, G Schäfer
Proceedings of the 2019 ACM Conference on Economics and Computation, 901-919, 2019
262019
Coverage, matching, and beyond: new results on budgeted mechanism design
G Amanatidis, G Birmpas, E Markakis
Web and Internet Economics: 12th International Conference, WINE 2016 …, 2016
252016
A few queries go a long way: Information-distortion tradeoffs in matching
G Amanatidis, G Birmpas, A Filos-Ratsikas, AA Voudouris
Journal of Artificial Intelligence Research 74, 227–261-227–261, 2022
222022
Rapid mixing of the switch Markov chain for strongly stable degree sequences and 2-class joint degree matrices
G Amanatidis, P Kleer
Proceedings of the Thirtieth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete …, 2019
202019
On budget-feasible mechanism design for symmetric submodular objectives
G Amanatidis, G Birmpas, E Markakis
Web and Internet Economics: 13th International Conference, WINE 2017 …, 2017
202017
An improved envy-free cake cutting protocol for four agents
G Amanatidis, G Christodoulou, J Fearnley, E Markakis, CA Psomas, ...
Algorithmic Game Theory: 11th International Symposium, SAGT 2018, Beijing …, 2018
162018
Allocating indivisible goods to strategic agents: Pure nash equilibria and fairness
G Amanatidis, G Birmpas, F Fusco, P Lazos, S Leonardi, R Reiffenhäuser
Mathematics of Operations Research, 2023
132023
Inequity aversion pricing over social networks: Approximation algorithms and hardness results
G Amanatidis, P Fulla, E Markakis, K Sornat
Theoretical Computer Science 871, 62-78, 2021
132021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20