Athanasios I. Margaris
Athanasios I. Margaris
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uom.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Parallel implementations of the jacobi linear algebraic systems solve
A Margaris, S Souravlas, M Roumeliotis
arXiv preprint arXiv:1403.5805, 2014
232014
Finding all roots of 2× 2 nonlinear algebraic systems using back-propagation neural networks
A Margaris, K Goulianas
Neural Computing and Applications 21 (5), 891-904, 2012
152012
Solving nonlinear algebraic systems using artificial neural networks
A Margaris, M Adamopoulos
Proceedings of the 10th International Conference on Engineering Applications …, 2007
132007
Finding all real roots of 3× 3 nonlinear algebraic systems using neural networks
K Goulianas, A Margaris, M Adamopoulos
Applied Mathematics and Computation 219 (9), 4444-4464, 2013
82013
Development of neural models for the logistic equation and study of the neural based trajectories in the convergence, periodic, and chaotic regions
A Margaris, M Roumeliotis, M Adamopoulos
NEURAL PARALLEL AND SCIENTIFIC COMPUTATIIONS 9 (3/4), 221-230, 2001
82001
On the global stability of time delayed CNNs
AI Margaris
Central European Journal of Computer Science 1 (1), 67-100, 2011
62011
A parallel implementation of the Natural Gradient BSS method using MPI
AI Margaris, KI Diamantaras
2nd Int. Conference on Experiments/Process/System Modeling/Simulation …, 2007
62007
Solving polynomial systems using a fast adaptive back propagation-type neural network algorithm
K Goulianas, A Margaris, I Refanidis, K Diamantaras
Cambridge University Press, 2018
52018
A Back Propagation-Type Neural Network Architecture for Solving the Complete nxn Nonlinear Algebraic System of Equations
K Goulianas, A Margaris, I Refanidis, K Diamantaras, T Papadimitriou
Scientific Research, Open access, 2016
52016
Log file formats for parallel applications: A review
AI Margaris
International Journal of Parallel Programming 37 (2), 195-222, 2009
52009
Blind system identification: instantaneous mixtures of n sources
N Kofidis, A Margaris, K Diamantaras, M Roumeliotis
International Journal of Computer Mathematics 85 (9), 1333-1340, 2008
52008
Simulation and Visualization of Chaotic Systems.
A Margaris
Computer and Information Science 5 (4), 25-52, 2012
42012
A detailed study of the Wolf's algorithm
A Margaris, N Kofidis, M Roumeliotis
International Journal of Computer Mathematics 86 (7), 1135-1148, 2009
42009
Design and implementation of parallel counterpropagation networks using MPI
A Margaris, S Souravlas, E Kotsialos, M Roumeliotis
Informatica 18 (1), 79-102, 2007
42007
NEURAL WORKBENCH: AN OBJECT–ORIENTED NEURAL NETWORK SIMULATOR
A Margaris, E Kotsialos, A Styliadis, M Roumeliotis
Proceedings of International Conference on Theory and Applications of …, 2003
32003
An adaptive learning rate backpropagation‐type neural network for solving n × n systems on nonlinear algebraic equations
K Goulianas, A Margaris, I Refanidis, K Diamantaras
Mathematical Methods in the Applied Sciences 39 (10), 2602-2616, 2016
22016
Is there a chaos occurrence in Athens Exchange? Testing chaotic behavior in bank stocks and ATHEX indices
A Saraidaris, A Margaris
Topics On Chaotic Systems: Selected Papers from CHAOS 2008 International …, 2009
22009
A mutual information-based method for the estimation of the dimensions of chaotic dynamical systems using neural networks
C Chatzinakos, C Tsouros, N Kofidis, A Margaris
Proceedings of the IAPR workshop cognitive information process, 148-152, 2008
22008
Investigation of the determinism of complex dynamical systems using simple back propagation neural networks
N Kofidis, A Margaris, M Roumeliotis, M Adamopoulos
International Journal of Computer Mathematics 83 (4), 419-427, 2006
22006
PARALLEL COUNTER–PROPAGATION NETWORKS
AI Margaris, E Kotsialos
Proc. of the Int. Conf. on Theory and Applications of Mathematics and …, 2004
22004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20