Παρακολούθηση
Yu Takahashi
Yu Takahashi
Yamaha Corporation
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα music.yamaha.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Similarity of tetracycline resistance genes isolated from fish farm bacteria to those from clinical isolates
M Furushita, T Shiba, T Maeda, M Yahata, A Kaneoka, Y Takahashi, ...
Applied and environmental microbiology 69 (9), 5336-5342, 2003
3242003
Blind spatial subtraction array for speech enhancement in noisy environment
Y Takahashi, T Takatani, K Osako, H Saruwatari, K Shikano
IEEE transactions on audio, speech, and language processing 17 (4), 650-664, 2009
1582009
Automatic optimization scheme of spectral subtraction based on musical noise assessment via higher-order statistics
Y Uemura, Y Takahashi, H Saruwatari, K Shikano, K Kondo
952008
Musical-noise-free speech enhancement based on optimized iterative spectral subtraction
R Miyazaki, H Saruwatari, T Inoue, Y Takahashi, K Shikano, K Kondo
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 20 (7), 2080-2094, 2012
902012
Theoretical analysis of musical noise in generalized spectral subtraction based on higher order statistics
T Inoue, H Saruwatari, Y Takahashi, K Shikano, K Kondo
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 19 (6), 1770-1779, 2010
662010
Musical noise generation analysis for noise reduction methods based on spectral subtraction and MMSE STSA estimation
Y Uemura, Y Takahashi, H Saruwatari, K Shikano, K Kondo
2009 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2009
542009
Generalized independent low-rank matrix analysis using heavy-tailed distributions for blind source separation
D Kitamura, S Mogami, Y Mitsui, N Takamune, H Saruwatari, N Ono, ...
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2018 (1), 1-25, 2018
522018
Multichannel signal separation combining directional clustering and nonnegative matrix factorization with spectrogram restoration
D Kitamura, H Saruwatari, H Kameoka, Y Takahashi, K Kondo, ...
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 23 (4), 654-669, 2015
452015
Amplitude-based speech enhancement with nonnegative matrix factorization for asynchronous distributed recording
H Chiba, N Ono, S Miyabe, Y Takahashi, T Yamada, S Makino
2014 14th International Workshop on Acoustic Signal Enhancement (IWAENC …, 2014
432014
Music signal separation based on supervised nonnegative matrix factorization with orthogonality and maximum-divergence penalties
D Kitamura, H Saruwatari, K Yagi, K Shikano, Y Takahashi, K Kondo
IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and …, 2014
422014
Blind spatial subtraction array with independent component analysis for hands-free speech recognition
Y Takahashi, T Takatani, H Saruwatari, K Shikano
422006
Musical-noise analysis in methods of integrating microphone array and spectral subtraction based on higher-order statistics
Y Takahashi, H Saruwatari, K Shikano, K Kondo
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2010, 1-25, 2010
372010
Vectorwise coordinate descent algorithm for spatially regularized independent low-rank matrix analysis
Y Mitsui, N Takamune, D Kitamura, H Saruwatari, Y Takahashi, K Kondo
2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2018
342018
Independent low-rank matrix analysis based on time-variant sub-Gaussian source model for determined blind source separation
S Mogami, N Takamune, D Kitamura, H Saruwatari, Y Takahashi, ...
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 28, 503-518, 2019
282019
Music signal separation by supervised nonnegative matrix factorization with basis deformation
D Kitamura, H Saruwatari, K Shikano, K Kondo, Y Takahashi
2013 18th International Conference on Digital Signal Processing (DSP), 1-6, 2013
262013
Blind source extraction for hands-free speech recognition based on wiener filtering and ICA-based noise estimation
Y Takahashi, K Osako, H Saruwatari, K Shikano
2008 Hands-Free Speech Communication and Microphone Arrays, 164-167, 2008
232008
Musical noise controllable algorithm of channelwise spectral subtraction and adaptive beamforming based on higher order statistics
H Saruwatari, Y Ishikawa, Y Takahashi, T Inoue, K Shikano, K Kondo
IEEE transactions on audio, speech, and language processing 19 (6), 1457-1466, 2010
212010
Noise suppression apparatus and program
Y Ishikawa, Y Takahashi, H Saruwatari, K Kondo
US Patent App. 12/782,615, 2010
192010
MMSE STSA estimator with nonstationary noise estimation based on ICA for high-quality speech enhancement
R Okamoto, Y Takahashi, H Saruwatari, K Shikano
2010 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2010
182010
Theoretical analysis of iterative weak spectral subtraction via higher-order statistics
T Inoue, H Saruwatari, Y Takahashi, K Shikano, K Kondo
2010 IEEE International Workshop on Machine Learning for Signal Processing …, 2010
162010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20