Παρακολούθηση
Tim Quatmann
Tim Quatmann
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.rwth-aachen.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The probabilistic model checker Storm
C Hensel, S Junges, JP Katoen, T Quatmann, M Volk
International Journal on Software Tools for Technology Transfer, 1-22, 2022
1602022
Parameter synthesis for Markov models: Faster than ever
T Quatmann, C Dehnert, N Jansen, S Junges, JP Katoen
Automated Technology for Verification and Analysis: 14th International …, 2016
1022016
The quantitative verification benchmark set
A Hartmanns, M Klauck, D Parker, T Quatmann, E Ruijters
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2019
762019
Finite-state controllers of POMDPs via parameter synthesis
JSL Junges, NH Jansen, R Wimmer, T Quatmann, L Winterer, JP Katoen, ...
Corvallis: AUAI Press, 2018
682018
Finite-state controllers of POMDPs via parameter synthesis
JSL Junges, NH Jansen, R Wimmer, T Quatmann, L Winterer, JP Katoen, ...
Corvallis: AUAI Press, 2018
682018
The 2019 Comparison of Tools for the Analysis of Quantitative Formal Models: (QComp 2019 Competition Report)
EM Hahn, A Hartmanns, C Hensel, M Klauck, J Klein, J Křetínský, ...
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2019
602019
Sound value iteration
T Quatmann, JP Katoen
International Conference on Computer Aided Verification, 643-661, 2018
582018
Parameter Synthesis for Markov Models
S Junges, E Abraham, C Hensel, N Jansen, JP Katoen, T Quatmann, ...
arXiv preprint arXiv:1903.07993, 2019
492019
On correctness, precision, and performance in quantitative verification: QComp 2020 competition report
CE Budde, A Hartmanns, M Klauck, J Křetínský, D Parker, T Quatmann, ...
International symposium on leveraging applications of formal methods, 216-241, 2020
322020
Simple strategies in multi-objective MDPs
F Delgrange, JP Katoen, T Quatmann, M Randour
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2020
322020
Multi-cost bounded reachability in MDP
A Hartmanns, S Junges, JP Katoen, T Quatmann
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2018
282018
Markov Automata with Multiple Objectives
T Quatmann, S Junges, JP Katoen
International Conference on Computer Aided Verification, 140-159, 2017
262017
Verification of indefinite-horizon POMDPs
A Bork, S Junges, JP Katoen, T Quatmann
International Symposium on Automated Technology for Verification and …, 2020
242020
Multi-cost bounded tradeoff analysis in MDP
A Hartmanns, S Junges, JP Katoen, T Quatmann
Journal of automated reasoning 64 (7), 1483-1522, 2020
182020
A practitioner’s guide to MDP model checking algorithms
A Hartmanns, S Junges, T Quatmann, M Weininger
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2023
122023
Under-approximating expected total rewards in POMDPs
A Bork, JP Katoen, T Quatmann
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2022
122022
Permissive finite-state controllers of pomdps using parameter synthesis
S Junges, N Jansen, R Wimmer, T Quatmann, L Winterer, JP Katoen, ...
arXiv preprint arXiv:1710.10294, 2017
82017
Counterexamples for expected rewards
T Quatmann, N Jansen, C Dehnert, R Wimmer, E Ábrahám, JP Katoen, ...
FM 2015: Formal Methods: 20th International Symposium, Oslo, Norway, June 24 …, 2015
82015
Multi-objective optimization of long-run average and total rewards
T Quatmann, JP Katoen
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: 27th …, 2021
72021
The probabilistic model checker storm. CoRR abs/2002.07080 (2020)
C Hensel, S Junges, J Katoen, T Quatmann, M Volk
72002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20