Παρακολούθηση
Mehdi Bouaziz
Mehdi Bouaziz
Nomadic Labs
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nomadic-labs.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Inference of necessary field conditions with abstract interpretation
M Bouaziz, F Logozzo, M Fähndrich
Asian Symposium on Programming Languages and Systems, 173-189, 2012
92012
Abstract interpretation of Michelson smart-contracts
G Bau, A Miné, V Botbol, M Bouaziz
Proceedings of the 11th ACM SIGPLAN International Workshop on the State Of …, 2022
62022
Static Resource Analysis at Scale
E Çiçek, M Bouaziz, S Cho, D Distefano
Static Analysis: 27th International Symposium, SAS 2020, Virtual Event …, 2020
52020
TreeKs: A Functor to Make Numerical Abstract Domains Scalable
M Bouaziz
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 287, 41-52, 2012
52012
A case for static analyzers in the cloud
M Barnett, M Bouaziz, F Logozzo, M Fähndrich
Bytecode-8th Workshop on Bytecode Semantics, Verification, Analysis, and …, 2013
22013
Optimized Client-Server Distribution of Ajax Web Applications
M Bouaziz
Technical report, MLstate, 2009
12009
Approximation statique de propriétés d’applications web
M Bouaziz
Technical report, MLstate. Internal document, 2008
12008
TreeKs: un foncteur pour faire passer les domaines numériques à l’échelle
M Bouaziz
École normale supérieure, 2010
2010
Cloudot
M Bouaziz
A Case for Static Analyzers in the Cloud
M Bouaziz, M Barnett, M Fähndrich, F Logozzo
A Case for Static Analyzers in the Cloud (Position paper)
MBMBM Fähndrich, F Logozzo
An Experimental Study of the Maximal Number of Authors for a Research Paper
N Daviaud, É Thiel, N Normand, C Lavedrine, JP Delahaye, B Haddou, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12