Jacques-Olivier Laloë
Jacques-Olivier Laloë
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα deakin.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Effects of rising temperature on the viability of an important sea turtle rookery
JO Laloë, J Cozens, B Renom, A Taxonera, GC Hays
Nature Climate Change 4 (6), 513-518, 2014
832014
Population viability at extreme sex-ratio skews produced by temperature-dependent sex determination
GC Hays, AD Mazaris, G Schofield, JO Laloë
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 284 (1848), 20162576, 2017
632017
Sand temperatures for nesting sea turtles in the Caribbean: Implications for hatchling sex ratios in the face of climate change
JO Laloë, N Esteban, J Berkel, GC Hays
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 474, 92-99, 2015
522015
Climate change and temperature‐linked hatchling mortality at a globally important sea turtle nesting site
JO Laloë, J Cozens, B Renom, A Taxonera, GC Hays
Global change biology 23 (11), 4922-4931, 2017
452017
Male hatchling production in sea turtles from one of the world’s largest marine protected areas, the Chagos Archipelago
N Esteban, JO Laloë, JA Mortimer, AN Guzman, GC Hays
Scientific Reports 6, 2016
192016
Implications of location accuracy and data volume for home range estimation and fine-scale movement analysis: comparing Argos and Fastloc-GPS tracking data
JA Thomson, L Börger, MJA Christianen, N Esteban, JO Laloë, GC Hays
Marine Biology 164 (10), 204, 2017
162017
A mixed-model QTL analysis for salt tolerance in seedlings of crop-wild hybrids of lettuce
Z Wei, MM Julkowska, JO Laloë, Y Hartman, GJ de Boer, RW Michelmore, ...
Molecular Breeding 34 (3), 1389-1400, 2014
112014
GPS-logger onderzoek aan Buizerds helpt vogelaanvaringen op militaire vliegvelden te voorkomen
H Gasteren, I Both, J Shamoun-Baranes, JO Laloë, W Bouten
Limosa 87 (2), 107-116, 2014
72014
Optimism for mitigation of climate warming impacts for sea turtles through nest shading and relocation
N Esteban, JO Laloë, FSPL Kiggen, SM Ubels, LE Becking, EH Meesters, ...
Scientific Reports 8 (1), 17625, 2018
62018
Conservation importance of previously undescribed abundance trends: increase in loggerhead turtle numbers nesting on an Atlantic island
JO Laloë, J Cozens, B Renom, A Taxonera, GC Hays
Oryx, 1-8, 2019
12019
Can sea turtles cope with climate change?
JO Laloe, G Hays
Australasian Science 38 (5), 17, 2017
12017
Production of male hatchlings at a remote South Pacific green sea turtle rookery: conservation implications in a female‑dominated world
JO Laloë, J Monsinjon, C Gaspar, M Touron, Q Genet, J Stubbs, ...
Marine Biology 167 (70), 70, 2020
2020
Green turtle diet is dominated by seagrass in the Western Indian Ocean except amongst gravid females
HJ Stokes, JA Mortimer, GC Hays, RKF Unsworth, JO Laloë, N Esteban
Marine Biology 166 (135), 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13