Παρακολούθηση
Federico Aulenta
Federico Aulenta
Research Director, Water Research Institute (IRSA) - National Research Council (CNR)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα irsa.cnr.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cathodes as electron donors for microbial metabolism: which extracellular electron transfer mechanisms are involved?
M Rosenbaum, F Aulenta, M Villano, LT Angenent
Bioresource technology 102 (1), 324-333, 2011
6452011
Bioelectrochemical reduction of CO< sub> 2</sub> to CH< sub> 4</sub> via direct and indirect extracellular electron transfer by a hydrogenophilic methanogenic culture
M Villano, F Aulenta, C Ciucci, T Ferri, A Giuliano, M Majone
Bioresource technology 101 (9), 3085-3090, 2010
623*2010
Magnetite particles triggering a faster and more robust syntrophic pathway of methanogenic propionate degradation
C Cruz Viggi, S Rossetti, S Fazi, P Paiano, M Majone, F Aulenta
Environmental science & technology 48 (13), 7536-7543, 2014
5962014
Electron transfer from a solid-state electrode assisted by methyl viologen sustains efficient microbial reductive dechlorination of TCE
F Aulenta, A Catervi, M Majone, S Panero, P Reale, S Rossetti
Environmental science & technology 41 (7), 2554-2559, 2007
2322007
Electrochemically assisted methane production in a biofilm reactor
M Villano, G Monaco, F Aulenta, M Majone
Journal of Power Sources 196 (22), 9467-9472, 2011
1922011
Biotechnologies for Marine Oil Spill Cleanup: Indissoluble Ties with Microorganisms
F Mapelli, A Scoma, G Michoud, F Aulenta, N Boon, S Borin, ...
Trends in Biotechnology 35 (9), 860-870, 2017
1802017
Enhanced anaerobic bioremediation of chlorinated solvents: environmental factors influencing microbial activity and their relevance under field conditions
F Aulenta, M Majone, V Tandoi
Journal of Chemical Technology & Biotechnology: International Research in …, 2006
1732006
Microbial reductive dechlorination of trichloroethene to ethene with electrodes serving as electron donors without the external addition of redox mediators
F Aulenta, A Canosa, P Reale, S Rossetti, S Panero, M Majone
Biotechnology and bioengineering 103 (1), 85-91, 2009
1702009
Carbon and nitrogen removal and enhanced methane production in a microbial electrolysis cell
M Villano, S Scardala, F Aulenta, M Majone
Bioresource technology 130, 366-371, 2013
1612013
Linking Bacterial Metabolism to Graphite Cathodes: Electrochemical Insights into the H2‐Producing Capability of Desulfovibrio sp.
F Aulenta, L Catapano, L Snip, M Villano, M Majone
ChemSusChem 5 (6), 1080-1085, 2012
1572012
Relevance of side reactions in anaerobic reductive dechlorination microcosms amended with different electron donors
F Aulenta, A Pera, S Rossetti, MP Papini, M Majone
Water Research 41 (1), 27-38, 2007
1552007
Enhancing methane production from food waste fermentate using biochar: the added value of electrochemical testing in pre-selecting the most effective type of biochar
C Cruz Viggi, S Simonetti, E Palma, P Pagliaccia, C Braguglia, S Fazi, ...
Biotechnology for biofuels 10 (1), 1-13, 2017
1462017
Characterization of an electro-active biocathode capable of dechlorinating trichloroethene and cis-dichloroethene to ethene
F Aulenta, P Reale, A Canosa, S Rossetti, S Panero, M Majone
Biosensors and Bioelectronics 25 (7), 1796-1802, 2010
1362010
In situ groundwater and sediment bioremediation: barriers and perspectives at European contaminated sites
M Majone, R Verdini, F Aulenta, S Rossetti, V Tandoi, N Kalogerakis, ...
New biotechnology 32 (1), 133-146, 2015
1342015
Dechlorination of trichloroethene in a continuous-flow bioelectrochemical reactor: effect of cathode potential on rate, selectivity, and electron transfer mechanisms
F Aulenta, L Tocca, R Verdini, P Reale, M Majone
Environmental science & technology 45 (19), 8444-8451, 2011
1342011
Electrobioremediation of oil spills
M Daghio, F Aulenta, E Vaiopoulou, A Franzetti, JBA Arends, A Sherry, ...
Water research 114, 351-370, 2017
1322017
Trichloroethene Dechlorination and H2 Evolution Are Alternative Biological Pathways of Electric Charge Utilization by a Dechlorinating Culture in a …
F Aulenta, A Canosa, M Majone, S Panero, P Reale, S Rossetti
Environmental science & technology 42 (16), 6185-6190, 2008
1312008
Anaerobic arsenite oxidation with an electrode serving as the sole electron acceptor: a novel approach to the bioremediation of arsenic-polluted groundwater
N Pous, B Casentini, S Rossetti, S Fazi, S Puig, F Aulenta
Journal of hazardous materials 283, 617-622, 2015
1162015
The humic acid analogue antraquinone-2, 6-disulfonate (AQDS) serves as an electron shuttle in the electricity-driven microbial dechlorination of trichloroethene to cis …
F Aulenta, V Di Maio, T Ferri, M Majone
Bioresource Technology 101 (24), 9728-9733, 2010
1142010
Complete dechlorination of tetrachloroethene to ethene in presence of methanogenesis and acetogenesis by an anaerobic sediment microcosm
F Aulenta, M Majone, P Verbo, V Tandoi
Biodegradation 13, 411-424, 2002
1082002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20