Παρακολούθηση
Melvyn Sim
Melvyn Sim
Professor and Provost's Chair, NUS Business School
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nus.edu.sg - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The price of robustness
D Bertsimas, M Sim
Operations research 52 (1), 35-53, 2004
52532004
Robust discrete optimization and network flows
D Bertsimas, M Sim
Mathematical programming 98 (1-3), 49-71, 2003
23242003
Distributionally robust convex optimization
W Wiesemann, D Kuhn, M Sim
Operations research 62 (6), 1358-1376, 2014
9282014
Distributionally robust optimization and its tractable approximations
J Goh, M Sim
Operations research 58 (4), 902-917, 2010
8122010
Robust linear optimization under general norms
D Bertsimas, D Pachamanova, M Sim
Operations Research Letters 32 (6), 510-516, 2004
6202004
Risk aversion in inventory management
X Chen, M Sim, D Simchi-Levi, P Sun
Operations Research 55 (5), 828-842, 2007
5172007
A robust optimization perspective on stochastic programming
X Chen, M Sim, P Sun
OPERATIONS RESEARCH 55 (6), 1058, 2007
4932007
Optimising train movements through coast control using genetic algorithms
CS Chang, SS Sim
IEE Proceedings-Electric Power Applications 144 (1), 65-73, 1997
4551997
Tractable approximations to robust conic optimization problems
D Bertsimas, M Sim
Mathematical Programming 107 (1), 5-36, 2006
4292006
Vehicle routing problem with time windows and a limited number of vehicles
HC Lau, M Sim, KM Teo
European journal of operational research 148 (3), 559-569, 2003
4052003
From CVaR to uncertainty set: Implications in joint chance-constrained optimization
W Chen, M Sim, J Sun, CP Teo
Operations research 58 (2), 470-485, 2010
3682010
A linear decision-based approximation approach to stochastic programming
X Chen, M Sim, P Sun, J Zhang
OPERATIONS RESEARCH 56 (2), 344, 2008
3052008
Adaptive distributionally robust optimization
D Bertsimas, M Sim, M Zhang
Management Science 65 (2), 604-618, 2019
293*2019
Constructing risk measures from uncertainty sets
K Natarajan, D Pachamanova, M Sim
Operations research 57 (5), 1129-1141, 2009
2192009
Incorporating asymmetric distributional information in robust value-at-risk optimization
K Natarajan, D Pachamanova, M Sim
Management Science 54 (3), 573-585, 2008
1752008
Robust approximation to multi-period inventory management
CT See, M Sim
Operations Research 58 (3), 583–594, 2010
1742010
Robust Stochastic Optimization Made Easy with RSOME
Z Chen, M Sim, P Xiong
Management Science, 2020
155*2020
Satisficing measures for analysis of risky positions
DB Brown, M Sim
Management Science 55 (1), 71-84, 2009
1552009
Tractable robust expected utility and risk models for portfolio optimization
K Natarajan, M Sim, J Uichanco
Mathematical Finance: 20 (4), 695-731, 2010
1492010
Robust optimization
M Sim
Massachusetts Institute of Technology, 2004
1482004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20