Παρακολούθηση
Andras Kornai
Andras Kornai
Senior Scientific Adviser, HAS Computer Science Research Institute
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sztaki.hu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Parallel corpora for medium density languages
D Varga, P Halácsy, A Kornai, V Nagy, L Németh, V Trón
Amsterdam Studies In The Theory And History Of Linguistic Science Series 4 …, 2007
5732007
HunPos-an open source trigram tagger
P Halácsy, A Kornai, C Oravecz
3282007
Dynamics of conflicts in Wikipedia
T Yasseri, R Sumi, A Rung, A Kornai, J Kertész
PloS one 7 (6), e38869, 2012
3262012
The X-bar theory of phrase structure
A Kornai, GK Pullum
Language, 24-50, 1990
2441990
Digital language death
A Kornai
PloS one 8 (10), e77056, 2013
2112013
Mathematical linguistics
A Kornai
Springer Science & Business Media, 2007
1832007
Textual data classification method and apparatus
JM Richards, A Kornai
US Patent 6,507,829, 2003
1822003
Creating open language resources for Hungarian
P Halácsy, A Kornai, L Németh, A Rung, I Szakadát, V Trón
Proceedings of Language Resources and Evaluation Conference (LREC04 …, 2004
1802004
Edit wars in Wikipedia
R Sumi, T Yasseri
2011 IEEE Third International Conference on Privacy, Security, Risk and …, 2011
1372011
Hunmorph: open source word analysis
V Trón, A Kornai, G Gyepesi, L Németh, P Halácsy, D Varga
Proceedings of the Workshop on Software, 77-85, 2005
134*2005
Formal phonology
A Kornai
Stanford University, 1992
1171992
Recognition of Cursive Writing on Personal Checks
K Andras
Proceedings of International Workshop on the Frontiers in Handwriting …, 1996
1151996
Methods of Systems Using Geographic Meta-Metadata in Information Retrieval and Document Displays
JR Frank, A Kornai
US Patent App. 11/963,451, 2007
112*2007
How many words are there?
A Kornai
Glottometrics 4, 61-86, 2002
852002
Extended finite state models of language
A Kornai
Cambridge Univ Pr, 1999
761999
A practical approach to language complexity: a wikipedia case study
JK Taha Yasseri, Andras Kornai
PLoS ONE 7 (11), e48386, 2012
682012
Robust language-independent OCR system
ZA Lu, I Bazzi, A Kornai, J Makhoul, PS Natarajan, R Schwartz
27th AIPR Workshop: Advances in Computer-Assisted Recognition 3584, 96-104, 1999
651999
Web-based frequency dictionaries for medium density languages
A Kornai, P Halácsy, V Nagy, C Oravecz, V Trón, D Varga
Proceedings of the 2nd International Workshop on Web as Corpus, 2006
622006
Narrowness, pathwidth, and their application in natural language processing
A Kornai, Z Tuza
Discrete Applied Mathematics 36 (1), 87-92, 1992
601992
Building basic vocabulary across 40 languages
J Acs, K Pajkossy, A Kornai
Proceedings of the sixth workshop on building and using comparable corpora …, 2013
512013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20