Παρακολούθηση
Donatello Conte
Donatello Conte
Laboratoire d'Informatique Fondamentale et Appliquée de Tours (Polytech' Tours)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ-tours.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Thirty years of graph matching in pattern recognition
D Conte, P Foggia, C Sansone, M Vento
International journal of pattern recognition and artificial intelligence 18 …, 2004
17902004
A survey on image-based insect classification
M Martineau, D Conte, R Raveaux, I Arnault, D Munier, G Venturini
Pattern Recognition 65, 273-284, 2017
1442017
Challenging complexity of maximum common subgraph detection algorithms: A performance analysis of three algorithms on a wide database of graphs.
D Conte, P Foggia, M Vento
J. Graph Algorithms Appl. 11 (1), 99-143, 2007
1222007
A method for counting people in crowded scenes
D Conte, P Foggia, G Percannella, F Tufano, M Vento
2010 7th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based …, 2010
982010
A method for counting moving people in video surveillance videos
D Conte, P Foggia, G Percannella, F Tufano, M Vento
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2010, 1-10, 2010
762010
Graph matching applications in pattern recognition and image processing
D Conte, P Foggia, C Sansone, M Vento
Proceedings 2003 International Conference on Image Processing (Cat. No …, 2003
672003
Counting moving people in videos by salient points detection
D Conte, P Foggia, G Percannella, F Tufano, M Vento
2010 20th International Conference on Pattern Recognition, 1743-1746, 2010
542010
An ensemble of rejecting classifiers for anomaly detection of audio events
D Conte, P Foggia, G Percannella, A Saggese, M Vento
2012 IEEE Ninth International Conference on Advanced Video and Signal-Based …, 2012
472012
Performance evaluation of a people tracking system on pets2009 database
D Conte, P Foggia, G Percannella, M Vento
2010 7th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based …, 2010
442010
How and why pattern recognition and computer vision applications use graphs
D Conte, P Foggia, C Sansone, M Vento
Applied Graph Theory in Computer Vision and Pattern Recognition, 85-135, 2007
402007
Counting moving persons in crowded scenes
D Conte, P Foggia, G Percannella, M Vento
Machine vision and applications 24 (5), 1029-1042, 2013
382013
A graph-based, multi-resolution algorithm for tracking objects in presence of occlusions
D Conte, P Foggia, JM Jolion, M Vento
Pattern Recognition 39 (4), 562-572, 2006
382006
A method based on the indirect approach for counting people in crowded scenes
D Conte, P Foggia, G Percannella, M Vento
2010 7th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based …, 2010
372010
Computer-aided detection system for nerve identification using ultrasound images: a comparative study
O Hadjerci, A Hafiane, D Conte, P Makris, P Vieyres, A Delbos
Informatics in Medicine Unlocked 3, 29-43, 2016
322016
Nerve detection in ultrasound images using median Gabor binary pattern
O Hadjerci, A Hafiane, P Makris, D Conte, P Vieyres, A Delbos
International Conference Image Analysis and Recognition, 132-140, 2014
292014
A comparison of three maximum common subgraph algorithms on a large database of labeled graphs
D Conte, C Guidobaldi, C Sansone
International Workshop on Graph-Based Representations in Pattern Recognition …, 2003
272003
An experimental evaluation of foreground detection algorithms in real scenes
D Conte, P Foggia, G Percannella, F Tufano, M Vento
EURASIP Journal on Advances in Signal Processing 2010, 1-11, 2010
242010
An open framework for remote-PPG methods and their assessment
G Boccignone, D Conte, V Cuculo, A d’Amelio, G Grossi, R Lanzarotti
IEEE Access 8, 216083-216103, 2020
232020
Image quality assessment based on regions of interest
A Alaei, R Raveaux, D Conte
Signal, Image and Video Processing 11 (4), 673-680, 2017
232017
A comparison of explicit and implicit graph embedding methods for pattern recognition
D Conte, JY Ramel, N Sidère, MM Luqman, B Gaüzère, J Gibert, L Brun, ...
International Workshop on Graph-Based Representations in Pattern Recognition …, 2013
232013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20