Παρακολούθηση
R. Stanley Williams
R. Stanley Williams
Texas A & M University ECE Department
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rstanleywilliams.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The missing memristor found
DB Strukov, GS Snider, DR Stewart, RS Williams
Nature 453 (7191), 80-83, 2008
115802008
Memristive switching mechanism for metal/oxide/metal nanodevices
JJ Yang, MD Pickett, X Li, DAA Ohlberg, DR Stewart, RS Williams
Nature nanotechnology 3 (7), 429-433, 2008
32682008
Electronically configurable molecular-based logic gates
CP Collier, EW Wong, M Belohradský, FM Raymo, JF Stoddart, PJ Kuekes, ...
Science 285 (5426), 391-394, 1999
22121999
‘Memristive’switches enable ‘stateful’logic operations via material implication
J Borghetti, GS Snider, PJ Kuekes, JJ Yang, DR Stewart, RS Williams
Nature 464 (7290), 873-876, 2010
19492010
ISAAC: A convolutional neural network accelerator with in-situ analog arithmetic in crossbars
A Shafiee, A Nag, N Muralimanohar, R Balasubramonian, JP Strachan, ...
Proceedings of the 43rd International Symposium on Computer Architecture, 14-26, 2016
18722016
Memristors with diffusive dynamics as synaptic emulators for neuromorphic computing
Z Wang, S Joshi, SE Savel’ev, H Jiang, R Midya, P Lin, M Hu, N Ge, ...
Nature Materials 16 (1), 101-108, 2017
17632017
Exascale computing study: Technology challenges in achieving exascale systems
K Bergman, S Borkar, D Campbell, W Carlson, W Dally, M Denneau, ...
Defense Advanced Research Projects Agency Information Processing Techniques …, 2008
1540*2008
A defect-tolerant computer architecture: Opportunities for nanotechnology
JR Heath, PJ Kuekes, GS Snider, RS Williams
Science 280 (5370), 1716-1721, 1998
11981998
Shape transition of germanium nanocrystals on a silicon (001) surface from pyramids to domes
G Medeiros-Ribeiro, AM Bratkovski, TI Kamins, DAA Ohlberg, RS Williams
Science 279 (5349), 353-355, 1998
10421998
The mechanism of electroforming of metal oxide memristive switches
JJ Yang, F Miao, MD Pickett, DAA Ohlberg, DR Stewart, CN Lau, ...
Nanotechnology 20 (21), 215201, 2009
10412009
Sequence-specific label-free DNA sensors based on silicon nanowires
Z Li, Y Chen, X Li, TI Kamins, K Nauka, RS Williams
Nano Letters 4 (2), 245-247, 2004
9872004
A scalable neuristor built with Mott memristors
MD Pickett, G Medeiros-Ribeiro, RS Williams
Nature materials 12 (2), 114-117, 2013
9552013
Analogue signal and image processing with large memristor crossbars
C Li, M Hu, Y Li, H Jiang, N Ge, E Montgomery, J Zhang, W Song, ...
Nature electronics 1 (1), 52-59, 2018
9522018
How we found the missing memristor
R Williams
Spectrum, IEEE 45 (12), 28-35, 2008
9512008
Efficient and self-adaptive in-situ learning in multilayer memristor neural networks
C Li, D Belkin, Y Li, P Yan, M Hu, N Ge, H Jiang, E Montgomery, P Lin, ...
Nature Communications 9 (1), 2385, 2018
9372018
Nanoscale molecular-switch crossbar circuits
Y Chen, GY Jung, DAA Ohlberg, X Li, DR Stewart, JO Jeppesen, ...
Nanotechnology 14 (4), 462, 2003
9252003
Fully memristive neural networks for pattern classification with unsupervised learning
Z Wang, S Joshi, S Savel’ev, W Song, R Midya, Y Li, M Rao, P Yan, ...
Nature Electronics 1 (2), 137-145, 2018
8662018
Switching dynamics in titanium dioxide memristive devices
MD Pickett, DB Strukov, JL Borghetti, JJ Yang, GS Snider, DR Stewart, ...
Journal of Applied Physics 106 (7), 074508, 2009
8642009
Nanotechnology Research Directions: IWGN Workshop Report: Vision for Nanotechnology in the Next Decade
MC Roco, RS Williams, P Alivisatos
Springer Science & Business Media, 2000
809*2000
Sub-nanosecond switching of a tantalum oxide memristor
AC Torrezan, JP Strachan, G Medeiros-Ribeiro, RS Williams
Nanotechnology 22 (48), 485203, 2011
7592011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20