Παρακολούθηση
Wilfried Hartmann
Wilfried Hartmann
Researcher and PhD Candidate, ETH Zürich, Switzerland
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geod.baug.ethz.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Predicting matchability
W Hartmann, M Havlena, K Schindler
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2014
1312014
Learned multi-patch similarity
W Hartmann, S Galliani, M Havlena, L Van Gool, K Schindler
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 1586-1594, 2017
1102017
Device for infrared (IR) spectroscopic investigations of internal surfaces of a body
A Simon, W Hartmann
US Patent 6,016,440, 2000
832000
Recent developments in large-scale tie-point matching
W Hartmann, M Havlena, K Schindler
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 115, 47-62, 2016
582016
Recent trends in development of high voltage circuit breakers with SF6 alternative gases
M Seeger, R Smeets, J Yan, H Ito, M Claessens, E Dullni, L Falkingham, ...
Plasma Physics and Technology 4 (1), 8-12, 2017
482017
Determination of the UAV position by automatic processing of thermal images
W Hartmann, S Tilch, H Eisenbeiss, K Schindler
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2012
402012
Optimal Reduction of Large Image Databases for Location Recognition
M Havlena, W Hartmann, K Schindler
12*
Recent development and interrupting performance with SF6 alternative gases
M Seeger, R Smeets, J Yan, H Ito, M Claessens, E Dullni, CM Franck, ...
Electra 291, 26-29, 2017
112017
Towards complete, geo-referenced 3d models from crowd-sourced amateur images
W Hartmann, M Havlena, K Schindler
ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information …, 2016
92016
Visual gyroscope for accurate orientation estimation
W Hartmann, M Havlena, K Schindler
2015 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision, 286-293, 2015
92015
Recent developments in large-scale tie-point search
K Schindler, W Hartmann, M Havlena
Proc. 55th Photogrammetric Week (PHOWO2015), Stuttgart, Germany, September, 7-11, 2015
12015
Evaluation of thermal infrared imagery acquired with an unmanned aerial vehicle for studying hydrological processes
M Smoorenburg, N Volze, S Tilch, W Hartmann, F Naef, W Kinzelbach
Proceedings of the EGU General Assembly Conference Abstracts, Orlando, FL, USA 5, 2010
12010
Method and apparatus for process control using fourier transform infrared spectroscopy
W Hartmann, A Simon
US Patent 6,539,285, 2003
12003
22ND SYMPOSIUM ON PHYSICS OF SWITCHING ARC
S Bordusau, S Madveika, A Bozhko, O Tsikhan, M Seeger, M Claessens, ...
Evolution 95, 98, 2017
2017
Recent development of alternative gases to SF
M Seeger, R Smeets, J Yan, H Ito, M Claessens, E Dullni, CM Franck, ...
Evaluation of thermal infrared imagery acquired with UAV for studying hydrological processes
M Smoorenburg, N Volze, S Tilch, W Hartmann, F Naef, W Kinzelbach
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16