Παρακολούθηση
Alexei A. Efros
Alexei A. Efros
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eecs.berkeley.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Image-to-image translation with conditional adversarial networks
P Isola, JY Zhu, T Zhou, AA Efros
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017 IEEE Conference on, 2017
207092017
Unpaired image-to-image translation using cycle-consistent adversarial networks
JY Zhu, T Park, P Isola, AA Efros
The IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Proceedings of, 2017
205012017
The unreasonable effectiveness of deep features as a perceptual metric
R Zhang, P Isola, AA Efros, E Shechtman, O Wang
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
69532018
Context Encoders: Feature Learning by Inpainting
D Pathak, P Krahenbuhl, J Donahue, T Darrell, AA Efros
The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016
58142016
Texture synthesis by non-parametric sampling
AA Efros, TK Leung
IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 1999 2, 1033-1038 …, 1999
46441999
Colorful Image Colorization
R Zhang, P Isola, AA Efros
European Conference on Computer Vision, 649-666, 2016
37992016
Image quilting for texture synthesis and transfer
AA Efros, WT Freeman
Seminal Graphics Papers: Pushing the Boundaries, Volume 2, 571-576, 2023
35892023
Cycada: Cycle-consistent adversarial domain adaptation
J Hoffman, E Tzeng, T Park, JY Zhu, P Isola, K Saenko, AA Efros, T Darrell
Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning (ICML), 2018
30062018
Unsupervised visual representation learning by context prediction
C Doersch, A Gupta, AA Efros
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 1422-1430, 2015
29142015
Unbiased look at dataset bias
A Torralba, AA Efros
2011 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 1521 …, 2011
26852011
Curiosity-driven exploration by self-supervised prediction
D Pathak, P Agrawal, AA Efros, T Darrell
Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning (ICML …, 2017
24072017
Discovering objects and their location in images
J Sivic, BC Russell, AA Efros, A Zisserman, WT Freeman
Computer Vision, 2005. ICCV 2005. Tenth IEEE International Conference on 1 …, 2005
1914*2005
Recognizing action at a distance
AA Efros, AC Berg, G Mori, J Malik
IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2003
18432003
Toward Multimodal Image-to-Image Translation
JY Zhu, R Zhang, D Pathak, T Darrell, AA Efros, O Wang, E Shechtman
Advances in Neural Information Processing Systems, 465-476, 2017
16132017
Generative visual manipulation on the natural image manifold
JY Zhu, P Krähenbühl, E Shechtman, AA Efros
Computer Vision–ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The …, 2016
14772016
Scene completion using millions of photographs
J Hays, AA Efros
ACM Transactions on Graphics (ToG) 26 (3), 4-es, 2007
12182007
Ensemble of Exemplar-SVMs for Object Detection and Beyond
T Malisiewicz, A Gupta, AA Efros
International Conference on Computer Vision (ICCV), 89-96, 2011
11732011
IM2GPS: estimating geographic information from a single image
J Hays, AA Efros
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 1-8, 2008
11162008
Automatic photo pop-up
D Hoiem, AA Efros, M Hebert
ACM SIGGRAPH 2005 Papers, 577-584, 2005
9562005
Geometric context from a single image
D Hoiem, AA Efros, M Hebert
Tenth IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV'05) Volume 1 1 …, 2005
9532005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20