Παρακολούθηση
Alexei A. Efros
Alexei A. Efros
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eecs.berkeley.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Image-to-image translation with conditional adversarial networks
P Isola, JY Zhu, T Zhou, AA Efros
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017 IEEE Conference on, 2017
172712017
Unpaired image-to-image translation using cycle-consistent adversarial networks
JY Zhu, T Park, P Isola, AA Efros
The IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), Proceedings of, 2017
168572017
Context Encoders: Feature Learning by Inpainting
D Pathak, P Krahenbuhl, J Donahue, T Darrell, AA Efros
The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2016
50052016
The unreasonable effectiveness of deep features as a perceptual metric
R Zhang, P Isola, AA Efros, E Shechtman, O Wang
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
47012018
Texture synthesis by non-parametric sampling
AA Efros, TK Leung
IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 1999 2, 1033-1038 …, 1999
44581999
Image quilting for texture synthesis and transfer
AA Efros, WT Freeman
Proceedings of the 28th annual conference on Computer graphics and …, 2001
33902001
Colorful Image Colorization
R Zhang, P Isola, AA Efros
European Conference on Computer Vision, 649-666, 2016
33132016
Cycada: Cycle-consistent adversarial domain adaptation
J Hoffman, E Tzeng, T Park, JY Zhu, P Isola, K Saenko, AA Efros, T Darrell
Proceedings of the 35th International Conference on Machine Learning (ICML), 2018
25142018
Unsupervised visual representation learning by context prediction
C Doersch, A Gupta, AA Efros
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 1422-1430, 2015
24812015
Unbiased look at dataset bias
A Torralba, AA Efros
2011 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 1521 …, 2011
23772011
Curiosity-driven exploration by self-supervised prediction
D Pathak, P Agrawal, AA Efros, T Darrell
Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning (ICML …, 2017
19922017
Discovering objects and their location in images
J Sivic, BC Russell, AA Efros, A Zisserman, WT Freeman
Computer Vision, 2005. ICCV 2005. Tenth IEEE International Conference on 1 …, 2005
1900*2005
Recognizing action at a distance
AA Efros, AC Berg, G Mori, J Malik
IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV), 2003
18242003
Toward Multimodal Image-to-Image Translation
JY Zhu, R Zhang, D Pathak, T Darrell, AA Efros, O Wang, E Shechtman
Advances in Neural Information Processing Systems, 465-476, 2017
13922017
Generative visual manipulation on the natural image manifold
JY Zhu, P Krähenbühl, E Shechtman, AA Efros
Computer Vision–ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The …, 2016
13372016
Putting objects in perspective
D Hoiem, AA Efros, M Hebert
International Journal of Computer Vision 80, 3-15, 2008
12032008
Scene completion using millions of photographs
J Hays, AA Efros
ACM Transactions on Graphics (ToG) 26 (3), 4-es, 2007
11592007
Ensemble of Exemplar-SVMs for Object Detection and Beyond
T Malisiewicz, A Gupta, AA Efros
International Conference on Computer Vision (ICCV), 89-96, 2011
11242011
IM2GPS: estimating geographic information from a single image
J Hays, AA Efros
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 1-8, 2008
10892008
Geometric context from a single image
D Hoiem, AA Efros, M Hebert
Tenth IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV'05) Volume 1 1 …, 2005
9442005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20