Παρακολούθηση
Björn Alling
Björn Alling
Associate professor in Thin Film Physics, Linköping University, Sweden
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ifm.liu.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Origin of the Anomalous Piezoelectric Response in Wurtzite Alloys
F Tasnadi, B Alling, C Höglund, G Wingqvist, J Birch, L Hultman, ...
Physical review letters 104 (13), 137601, 2010
3452010
Mixing and decomposition thermodynamics of c− Ti 1− x Al x N from first-principles calculations
B Alling, AV Ruban, A Karimi, OE Peil, SI Simak, L Hultman, IA Abrikosov
Physical Review B 75 (4), 045123, 2007
2292007
Stability trends of M A X phases from first principles
M Dahlqvist, B Alling, J Rosén
Physical Review B 81 (22), 220102, 2010
2252010
Effect of magnetic disorder and strong electron correlations on the thermodynamics of CrN
B Alling, T Marten, IA Abrikosov
Physical Review B 82 (18), 184430, 2010
1622010
Magnetic self-organized atomic laminate from first principles and thin film synthesis
AS Ingason, A Mockute, M Dahlqvist, F Magnus, S Olafsson, UB Arnalds, ...
Physical review letters 110 (19), 195502, 2013
1532013
Competition between magnetic structures in the Fe rich fcc FeNi alloys
IA Abrikosov, AE Kissavos, F Liot, B Alling, SI Simak, O Peil, AV Ruban
Physical Review B 76 (1), 014434, 2007
1412007
A Nanolaminated Magnetic Phase: Mn2GaC
AS Ingason, A Petruhins, M Dahlqvist, F Magnus, A Mockute, B Alling, ...
Materials Research Letters 2 (2), 89-93, 2014
1372014
Wurtzite structure solid solution films grown by reactive magnetron sputter epitaxy: Structural characterization and first-principles calculations
C Höglund, J Birch, B Alling, J Bareño, Z Czigány, POÅ Persson, ...
Journal of Applied Physics 107 (12), 123515, 2010
1332010
Transition-metal-nitride-based thin films as novel energy harvesting materials
P Eklund, S Kerdsongpanya, B Alling
Journal of Materials Chemistry C 4 (18), 3905-3914, 2016
1292016
Improving thermal stability of hard coating films via a concept of multicomponent alloying
H Lind, R Forsén, B Alling, N Ghafoor, F Tasnadi, MP Johansson, ...
Applied Physics Letters 99 (9), 091903, 2011
1182011
Phase stability of upon oxygen incorporation: A first-principles investigation
M Dahlqvist, B Alling, IA Abrikosov, J Rosén
Physical Review B 81 (2), 024111, 2010
1182010
Recent progress in simulations of the paramagnetic state of magnetic materials
IA Abrikosov, AV Ponomareva, P Steneteg, SA Barannikova, B Alling
Current Opinion in Solid State and Materials Science 20 (2), 85-106, 2016
952016
Phase stability and elasticity of TiAlN
IA Abrikosov, A Knutsson, B Alling, F Tasnádi, H Lind, L Hultman, M Odén
Materials 4 (9), 1599-1618, 2011
942011
Questionable collapse of the bulk modulus in CrN
B Alling, T Marten, IA Abrikosov
Nature materials 9 (4), 283-284, 2010
942010
Equation of state of paramagnetic CrN from ab initio molecular dynamics
P Steneteg, B Alling, IA Abrikosov
Physical Review B 85 (14), 144404, 2012
872012
Structure and thermal stability of arc evaporated (Ti0. 33Al0. 67) 1− xSixN thin films
A Flink, JM Andersson, B Alling, R Daniel, J Sjölén, L Karlsson, L Hultman
Thin Solid Films 517 (2), 714-721, 2008
852008
Dynamic and structural stability of cubic vanadium nitride
AB Mei, O Hellman, N Wireklint, CM Schlepütz, DG Sangiovanni, B Alling, ...
Physical Review B 91 (5), 054101, 2015
842015
Comparison of thermodynamic properties of cubic and from first-principles calculations
B Alling, T Marten, IA Abrikosov, A Karimi
Journal of Applied Physics 102 (4), 044314, 2007
832007
Magnetic nanoscale laminates with tunable exchange coupling from first principles
M Dahlqvist, B Alling, IA Abrikosov, J Rosén
Physical Review B 84 (22), 220403, 2011
822011
Pressure enhancement of the isostructural cubic decomposition in
B Alling, M Odén, L Hultman, IA Abrikosov
Applied Physics Letters 95 (18), 181906, 2009
822009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20