Παρακολούθηση
Björn Alling
Björn Alling
Associate professor in Thin Film Physics, Linköping University, Sweden
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ifm.liu.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Origin of the Anomalous Piezoelectric Response in Wurtzite Alloys
F Tasnádi, B Alling, C Höglund, G Wingqvist, J Birch, L Hultman, ...
Physical review letters 104 (13), 137601, 2010
4052010
Stability trends of phases from first principles
M Dahlqvist, B Alling, J Rosén
Physical Review B—Condensed Matter and Materials Physics 81 (22), 220102, 2010
2622010
Mixing and decomposition thermodynamics of from first-principles calculations
B Alling, AV Ruban, A Karimi, OE Peil, SI Simak, L Hultman, IA Abrikosov
Physical Review B—Condensed Matter and Materials Physics 75 (4), 045123, 2007
2402007
Effect of magnetic disorder and strong electron correlations on the thermodynamics of CrN
B Alling, T Marten, IA Abrikosov
Physical Review B—Condensed Matter and Materials Physics 82 (18), 184430, 2010
1782010
Magnetic self-organized atomic laminate from first principles and thin film synthesis
AS Ingason, A Mockute, M Dahlqvist, F Magnus, S Olafsson, UB Arnalds, ...
Physical review letters 110 (19), 195502, 2013
1752013
A Nanolaminated Magnetic Phase: Mn2GaC
AS Ingason, A Petruhins, M Dahlqvist, F Magnus, A Mockute, B Alling, ...
Materials Research Letters 2 (2), 89-93, 2014
1642014
Wurtzite structure Sc1− xAlxN solid solution films grown by reactive magnetron sputter epitaxy: Structural characterization and first-principles calculations
C Höglund, J Birch, B Alling, J Bareño, Z Czigány, POÅ Persson, ...
Journal of Applied Physics 107 (12), 2010
1562010
Competition between magnetic structures in the Fe rich fcc FeNi alloys
IA Abrikosov, AE Kissavos, F Liot, B Alling, SI Simak, O Peil, AV Ruban
Physical Review B—Condensed Matter and Materials Physics 76 (1), 014434, 2007
1492007
Transition-metal-nitride-based thin films as novel energy harvesting materials
P Eklund, S Kerdsongpanya, B Alling
Journal of Materials Chemistry C 4 (18), 3905-3914, 2016
1452016
Improving thermal stability of hard coating films via a concept of multicomponent alloying
H Lind, R Forsén, B Alling, N Ghafoor, F Tasnadi, MP Johansson, ...
Applied Physics Letters 99 (9), 2011
1322011
Phase stability of upon oxygen incorporation: A first-principles investigation
M Dahlqvist, B Alling, IA Abrikosov, J Rosén
Physical Review B—Condensed Matter and Materials Physics 81 (2), 024111, 2010
1272010
Phase stability and elasticity of TiAlN
IA Abrikosov, A Knutsson, B Alling, F Tasnádi, H Lind, L Hultman, M Odén
Materials 4 (9), 1599-1618, 2011
1102011
Recent progress in simulations of the paramagnetic state of magnetic materials
IA Abrikosov, AV Ponomareva, P Steneteg, SA Barannikova, B Alling
Current Opinion in Solid State and Materials Science 20 (2), 85-106, 2016
1092016
Dynamic and structural stability of cubic vanadium nitride
AB Mei, O Hellman, N Wireklint, CM Schlepütz, DG Sangiovanni, B Alling, ...
Physical Review B 91 (5), 054101, 2015
972015
Structure and thermal stability of arc evaporated (Ti0. 33Al0. 67) 1− xSixN thin films
A Flink, JM Andersson, B Alling, R Daniel, J Sjölén, L Karlsson, L Hultman
Thin Solid Films 517 (2), 714-721, 2008
962008
Questionable collapse of the bulk modulus in CrN
B Alling, T Marten, IA Abrikosov
Nature materials 9 (4), 283-284, 2010
952010
Magnetic nanoscale laminates with tunable exchange coupling from first principles
M Dahlqvist, B Alling, IA Abrikosov, J Rosén
Physical Review B—Condensed Matter and Materials Physics 84 (22), 220403, 2011
912011
Equation of state of paramagnetic CrN from ab initio molecular dynamics
P Steneteg, B Alling, IA Abrikosov
Physical Review B—Condensed Matter and Materials Physics 85 (14), 144404, 2012
892012
Comparison of thermodynamic properties of cubic Cr1− xAlxN and Ti1− xAlxN from first-principles calculations
B Alling, T Marten, IA Abrikosov, A Karimi
Journal of Applied Physics 102 (4), 2007
892007
Electronic origin of the isostructural decomposition in cubic M1− xAlxN (M= Ti, Cr, Sc, Hf): A first-principles study
B Alling, A Karimi, IA Abrikosov
Surface and Coatings Technology 203 (5-7), 883-886, 2008
882008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20