Παρακολούθηση
Xie Chen
Xie Chen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sjtu.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Feature Engineering in Context-Dependent Deep Neural Networks for Conversational Speech Transcription
F Seide, G Li, X Chen, D Yu
2011 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition & Understanding, 24-29, 2011
7172011
Recurrent Neural Network Language Model Adaptation for Multi-genre Broadcast Speech Recognition
X Chen, T Tan, X Liu, P Lanchantin, M Wan, MJF Gales, PC Woodland
Sixteenth Annual Conference of the International Speech Communication …, 2015
1002015
Efficient Lattice Rescoring using Recurrent Neural Network Language Models
X Liu, Y Wang, X Chen, MJF Gales, PC Woodland
992014
Recurrent Neural Network Language Model Training with Noise Contrastive Estimation for Speech Recognition
X Chen, X Liu, MJF Gales, PC Woodland
982015
Pipelined Back-Propagation for Context-Dependent Deep Neural Networks
X Chen, A Eversole, G Li, D Yu, F Seide
Thirteenth Annual Conference of the International Speech Communication …, 2012
982012
CUED-RNNLM–An Open-Source Toolkit for Efficient Training and Evaluation of Recurrent Neural Network Language Models
X Chen, X Liu, Y Qian, MJF Gales, PC Woodland
ICASSP, 2016
902016
Neural Network Language Modeling with Letter-based Features and Importance Sampling
H Xu, K Li, Y Wang, J Wang, S Kang, X Chen, D Povey, S Khudanpur
2018 IEEE international conference on acoustics, speech and signal …, 2018
732018
Efficient GPU-based Training of Recurrent Neural Network Language Models using Spliced Sentence Bunch
X Chen, Y Wang, X Liu, MJF Gales, PC Woodland
Fifteenth Annual Conference of the International Speech Communication …, 2014
732014
Efficient Training and Evaluation of Recurrent Neural Network Language Models for Automatic Speech Recognition
X Chen, X Liu, Y Wang, MJF Gales, P Woodland
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2016
632016
Two Efficient Lattice Rescoring Methods Using Recurrent Neural Network Language Models
X Liu, X Chen, Y Wang, M Gales, P Woodland
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing, 2016
522016
Investigating bidirectional recurrent neural network language models for speech recognition
X Chen, A Ragni, X Liu, MJF Gales
Proceedings of Interspeech 2017, 269-273, 2017
452017
Developing real-time streaming transformer transducer for speech recognition on large-scale dataset
X Chen, Y Wu, Z Wang, S Liu, J Li
ICASSP 2021-2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2021
432021
Memory-efficient pipeline-parallel DNN training
D Narayanan, A Phanishayee, K Shi, X Chen, M Zaharia
ICML 2021, 2021
392021
Impact of Single-Microphone Dereverberation on DNN-based Meeting Transcription Systems
T Yoshioka, X Chen, MJF Gales
2014 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2014
342014
Improving the Training and Evaluation Efficiency of Recurrent Neural Network Language Models
X Chen, X Liu, MJF Gales, PC Woodland
2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2015
332015
Internal language model estimation for domain-adaptive end-to-end speech recognition
Z Meng, S Parthasarathy, E Sun, Y Gaur, N Kanda, L Lu, X Chen, R Zhao, ...
2021 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT), 243-250, 2021
282021
Future Word Contexts in Neural Network Language Models
X Chen, X Liu, A Ragni, Y Wang, M Gales
IEEE ASRU 2017, 2017
272017
Gaussian process lstm recurrent neural network language models for speech recognition
M Lam, X Chen, S Hu, J Yu, X Liu, M Helen
ICASSP, 2019
262019
Phonetic and graphemic systems for multi-genre broadcast transcription
Y Wang, X Chen, MJF Gales, A Ragni, JHM Wong
2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2018
212018
Multi-Language Neural Network Language Models
A Ragni, E Dakin, X Chen, MJF Gales, KM Knill
Interspeech 2016, 3042-3046, 2016
202016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20