Παρακολούθηση
Thomas Hou
Thomas Hou
Bradley Distinguished Professor, IEEE Fellow, Virginia Tech, USA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα vt.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Streaming video over the Internet: approaches and directions
D Wu, YT Hou, W Zhu, YQ Zhang, JM Peha
IEEE Transactions on circuits and systems for video technology 11 (3), 282-300, 2001
12792001
A survey of distributed consensus protocols for blockchain networks
Y Xiao, N Zhang, W Lou, YT Hou
IEEE Communications Surveys & Tutorials 22 (2), 1432-1465, 2020
8782020
On renewable sensor networks with wireless energy transfer
Y Shi, L Xie, YT Hou, HD Sherali
2011 Proceedings IEEE INFOCOM, 1350-1358, 2011
813*2011
Topology control for wireless sensor networks
J Pan, YT Hou, L Cai, Y Shi, SX Shen
Proceedings of ACM MobiCom 2003, the 9th Annual International Conference on …, 2003
7872003
Verifiable Privacy-Preserving Multi-Keyword Text Search in the Cloud Supporting Similarity-based Ranking
W Sun, B Wang, N Cao, M Li, W Lou, YT Hou, H Li
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 25 (11), 3025-3035, 2014
763*2014
Cognitive radio communications and networks: principles and practice
AM Wyglinski, M Nekovee, T Hou
Academic Press, 2009
7202009
Wireless power transfer and applications to sensor networks
L Xie, Y Shi, YT Hou, A Lou
IEEE Wireless Communications 20 (4), 140-145, 2013
6262013
Transporting real-time video over the Internet: Challenges and approaches
D Wu, YT Hou, YQ Zhang
Proceedings of the IEEE 88 (12), 1855-1875, 2000
6152000
DDoS attack protection in the era of cloud computing and software-defined networking
B Wang, Y Zheng, W Lou, YT Hou
Computer Networks 81, 308-319, 2015
5242015
Privacy-preserving multi-keyword fuzzy search over encrypted data in the cloud
B Wang, S Yu, W Lou, YT Hou
IEEE INFOCOM 2014-IEEE conference on computer communications, 2112-2120, 2014
5242014
Service overlay networks: SLAs, QoS and bandwidth provisioning
Z Duan, ZL Zhang, YT Hou
IEEE/ACM Transactions on Networking 11 (6), 870-883, 2003
5092003
Service overlay networks: SLAs, QoS and bandwidth provisioning
Z Duan, ZL Zhang, YT Hou
IEEE International Conference on Network Protocols (ICNP), 334–343, 2002
5092002
On energy provisioning and relay node placement for wireless sensor networks
YT Hou, Y Shi, HD Sherali, SF Midkiff
IEEE Transactions on Wireless Communications 4 (5), 2579-2590, 2005
4902005
Toward secure distributed spectrum sensing in cognitive radio networks
R Chen, JM Park, YT Hou, JH Reed
IEEE Communications Magazine 46 (4), 50-55, 2008
4722008
Spectrum sharing for multi-hop networking with cognitive radios
YT Hou, Y Shi, HD Sherali
IEEE Journal on selected areas in communications 26 (1), 146-155, 2008
3562008
Scalable video coding and transport over broadband wireless networks
D Wu, YT Hou, YQ Zhang
Proceedings of the IEEE 89 (1), 6-20, 2001
3512001
Protecting your right: Verifiable attribute-based keyword search with fine-grained owner-enforced search authorization in the cloud
W Sun, S Yu, W Lou, YT Hou, H Li
IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems 27 (4), 1187-1198, 2014
3322014
On end-to-end architecture for transporting MPEG-4 video over the Internet
D Wu, YT Hou, W Zhu, HJ Lee, T Chiang, YQ Zhang, HJ Chao
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 10 (6), 923-941, 2000
3112000
Optimal base-station locations in two-tiered wireless sensor networks
J Pan, L Cai, YT Hou, Y Shi, SX Shen
IEEE Transactions on Mobile Computing 4 (5), 458-473, 2005
3032005
Protecting your right: Attribute-based keyword search with fine-grained owner-enforced search authorization in the cloud
W Sun, S Yu, W Lou, YT Hou, H Li
IEEE INFOCOM 2014-IEEE conference on computer communications, 226-234, 2014
2822014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20