Παρακολούθηση
Anna Tsantili-Kakoulidou
Anna Tsantili-Kakoulidou
National andKaapodistrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα pharm.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The olive constituent oleuropein exhibits anti-ischemic, antioxidative, and hypolipidemic effects in anesthetized rabbits
I Andreadou, EK Iliodromitis, E Mikros, M Constantinou, A Agalias, ...
The journal of nutrition 136 (8), 2213-2219, 2006
3932006
Synthesis, lipophilicity and biological evaluation of indole-containing derivatives of 1, 3, 4-thiadiazole and 1, 2, 4-triazole
A Varvaresou, T Siatra-Papastaikoudi, A Tsotinis, A Tsantili-Kakoulidou, ...
Il Farmaco 53 (5), 320-326, 1998
1971998
Structural characteristics of anabolic androgenic steroids contributing to binding to the androgen receptor and to their anabolic and androgenic activities: applied …
AG Fragkaki, YS Angelis, M Koupparis, A Tsantili-Kakoulidou, G Kokotos, ...
Steroids 74 (2), 172-197, 2009
1772009
Prediction of distribution coefficient from structure. 1. Estimation method
F Csizmadia, A Tsantili-Kakoulidou, I Panderi, F Darvas
Journal of pharmaceutical sciences 86 (7), 865-871, 1997
1661997
Alternative measures of lipophilicity: from octanol–water partitioning to IAM retention
C Giaginis, A Tsantili-Kakoulidou
Journal of pharmaceutical sciences 97 (8), 2984-3004, 2008
1592008
Current state of the art in HPLC methodology for lipophilicity assessment of basic drugs. A review
C Giaginis, A Tsantili‐Kakoulidou
Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies 31 (1), 79-96, 2007
1482007
Synthesis and biological evaluation of indole containing derivatives of thiosemicarbazide and their cyclic 1, 2, 4-triazole and 1, 3, 4-thiadiazole analogs
A Varvaresou, A Tsantili-Kakoulidou, T Siatra-Papastaikoudi, E Tiligada
Arzneimittelforschung 50 (01), 48-54, 2000
1402000
In vitro, in silico and integrated strategies for the estimation of plasma protein binding. A review
G Lambrinidis, T Vallianatou, A Tsantili-Kakoulidou
Advanced drug delivery reviews 86, 27-45, 2015
1262015
1H NMR-based metabonomics for the diagnosis of inborn errors of metabolism in urine
MA Constantinou, E Papakonstantinou, M Spraul, S Sevastiadou, ...
Analytica chimica acta 542 (2), 169-177, 2005
1212005
Ligand specificity of the genetic variants of human α1-acid glycoprotein: generation of a three-dimensional quantitative structure-activity relationship model for drug binding …
F Hervé, G Caron, JC Duché, P Gaillard, NA Rahman, ...
Molecular Pharmacology 54 (1), 129-138, 1998
1211998
Lipophilicity and biomimetic properties to support drug discovery
F Tsopelas, C Giaginis, A Tsantili-Kakoulidou
Expert opinion on drug discovery 12 (9), 885-896, 2017
1082017
Metabonomic identification of novel biomarkers in doxorubicin cardiotoxicity and protective effect of the natural antioxidant oleuropein
I Andreadou, M Papaefthimiou, A Zira, M Constantinou, F Sigala, ...
NMR in Biomedicine: An International Journal Devoted to the Development and …, 2009
942009
Preventive doping control screening analysis of prohibited substances in human urine using rapid‐resolution liquid chromatography/high‐resolution time‐of‐flight mass spectrometry
A Vonaparti, E Lyris, YS Angelis, I Panderi, M Koupparis, ...
Rapid Communications in Mass Spectrometry 24 (11), 1595-1609, 2010
932010
Determination of the dissociation constants of the cephalosporins cefepime and cefpirome using UV spectrometry and pH potentiometry
V Evagelou, A Tsantili-Kakoulidou, M Koupparis
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis 31 (6), 1119-1128, 2003
892003
Different retention behavior of structurally diverse basic and neutral drugs in immobilized artificial membrane and reversed-phase high performance liquid chromatography …
D Vrakas, C Giaginis, A Tsantili-Kakoulidou
Journal of Chromatography A 1116 (1-2), 158-164, 2006
762006
Measurement of lipophilicity indices by reversed-phase high-performance liquid chromatography: comparison of two stationary phases and various eluents
A Bechalany, A Tsantili-Kakoulidou, N El Tayar, B Testa
Journal of Chromatography A 541, 221-229, 1991
721991
Peroxisome proliferator‐activated receptors (PPARs) in the control of bone metabolism
C Giaginis, A Tsantili‐Kakoulidou, S Theocharis
Fundamental & clinical pharmacology 21 (3), 231-244, 2007
712007
Advances in immobilized artificial membrane (IAM) chromatography for novel drug discovery
F Tsopelas, T Vallianatou, A Tsantili-Kakoulidou
Expert Opinion on Drug Discovery 11 (5), 473-488, 2016
672016
Application of quantitative structure–activity relationships for modeling drug and chemical transport across the human placenta barrier: a multivariate data analysis approach
C Giaginis, A Zira, S Theocharis, A Tsantili‐Kakoulidou
Journal of Applied Toxicology: An International Journal 29 (8), 724-733, 2009
652009
Octanol/water partitioning simulation by reversed-phase high performance liquid chromatography for structurally diverse acidic drugs: Effect of n-octanol as mobile phase additive
C Giaginis, S Theocharis, A Tsantili-Kakoulidou
Journal of Chromatography A 1166 (1-2), 116-125, 2007
622007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20