Παρακολούθηση
Panagiotis A. Karkazis
Panagiotis A. Karkazis
Associate Professor, University of West Attica
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Design of primary and composite routing metrics for RPL-compliant wireless sensor networks
P Karkazis, HC Leligou, L Sarakis, T Zahariadis, P Trakadas, ...
2012 international conference on telecommunications and multimedia (TEMU), 13-18, 2012
1142012
A novel trust-aware geographical routing scheme for wireless sensor networks
T Zahariadis, P Trakadas, HC Leligou, S Maniatis, P Karkazis
Wireless personal communications 69, 805-826, 2013
1132013
An artificial intelligence-based collaboration approach in industrial iot manufacturing: Key concepts, architectural extensions and potential applications
P Trakadas, P Simoens, P Gkonis, L Sarakis, A Angelopoulos, ...
Sensors 20 (19), 5480, 2020
982020
Design and implementation of a trust-aware routing protocol for large WSNs
T Zahariadis, H Leligou, P Karkazis, P Trakadas, I Papaefstathiou, ...
International Journal of Network Security & Its Applications (IJNSA) 2 (3 …, 2010
742010
Evaluating routing metric composition approaches for QoS differentiation in low power and lossy networks
P Karkazis, P Trakadas, HC Leligou, L Sarakis, I Papaefstathiou, ...
Wireless networks 19, 1269-1284, 2013
662013
Comparison of management and orchestration solutions for the 5G era
P Trakadas, P Karkazis, HC Leligou, T Zahariadis, F Vicens, A Zurita, ...
Journal of Sensor and Actuator Networks 9 (1), 4, 2020
562020
Combining trust with location information for routing in wireless sensor networks
HC Leligou, P Trakadas, S Maniatis, P Karkazis, T Zahariadis
Wireless Communications and Mobile Computing 12 (12), 1091-1103, 2012
512012
Deep reinforcement learning for energy-efficient multi-channel transmissions in 5G cognitive hetnets: Centralized, decentralized and transfer learning based solutions
A Giannopoulos, S Spantideas, N Kapsalis, P Karkazis, P Trakadas
IEEE Access 9, 129358-129374, 2021
502021
A cost-efficient 5G non-public network architectural approach: Key concepts and enablers, building blocks and potential use cases
P Trakadas, L Sarakis, A Giannopoulos, S Spantideas, N Capsalis, ...
Sensors 21 (16), 5578, 2021
452021
An energy and trust-aware routing protocol for large wireless sensor networks
T Zahariadis, HC Leligou, S Voliotis, S Maniatis, P Trakadas, P Karkazis
Proceedings of the 9th WSEAS international conference on Applied informatics …, 2009
362009
Insights from SONATA: Implementing and integrating a microservice-based NFV service platform with a DevOps methodology
T Soenen, S Van Rossem, W Tavernier, F Vicens, D Valocchi, P Trakadas, ...
NOMS 2018-2018 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium, 1-6, 2018
352018
Preventive maintenance of critical infrastructures using 5G networks & drones
T Zahariadis, A Voulkidis, P Karkazis, P Trakadas
2017 14th IEEE International Conference on Advanced Video and Signal Based …, 2017
352017
A novel flexible trust management system for heterogeneous wireless sensor networks
P Trakadas, S Maniatis, P Karkazis, T Zahariadis, HC Leligou, S Voliotis
2009 International Symposium on Autonomous Decentralized Systems, 1-6, 2009
352009
Benchmarking and profiling 5G verticals' applications: an industrial IoT use case
A Zafeiropoulos, E Fotopoulou, M Peuster, S Schneider, P Gouvas, ...
2020 6th IEEE conference on network softwarization (NetSoft), 310-318, 2020
342020
Trust‐aware and link‐reliable routing metric composition for wireless sensor networks
THN Velivasaki, P Karkazis, TV Zahariadis, PT Trakadas, CN Capsalis
Transactions on Emerging Telecommunications Technologies 25 (5), 539-554, 2014
332014
Energy-aware secure routing for large wireless sensor networks
T Zahariadis, HC Leligou, S Voliotis, S Maniatis, P Trakadas, P Karkazis
WSEAS Transactions on Communications 8 (9), 981-991, 2009
322009
Scalable monitoring for multiple virtualized infrastructures for 5G services
P Trakadas, P Karkazis, HC Leligou, T Zahariadis, W Tavernier, T Soenen, ...
SoftNetworking 2018, The International Symposium on Advances in Software …, 2018
302018
Application of blockchain technology in dynamic resource management of next generation networks
M Xevgenis, DG Kogias, P Karkazis, HC Leligou, C Patrikakis
Information 11 (12), 570, 2020
262020
Evaluation of RPL with a transmission count-efficient and trust-aware routing metric
P Karkazis, I Papaefstathiou, L Sarakis, T Zahariadis, TH Velivassaki, ...
2014 IEEE International Conference on Communications (ICC), 550-556, 2014
262014
RPL modeling in J-Sim platform
P Karkazis, P Trakadas, T Zahariadis, A Hatziefremidis, HC Leligou
2012 Ninth International Conference on Networked Sensing (INSS), 1-2, 2012
242012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20