Παρακολούθηση
Stefan Maierhofer
Stefan Maierhofer
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα vrvis.at
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
O-snap: Optimization-based snapping for modeling architecture
M Arikan, M Schwärzler, S Flöry, M Wimmer, S Maierhofer
ACM Transactions on Graphics (TOG) 32 (1), 1-15, 2013
1482013
High-quality tactile paintings
A Reichinger, S Maierhofer, W Purgathofer
Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH) 4 (2), 1-13, 2011
792011
Guided visibility sampling
P Wonka, M Wimmer, K Zhou, S Maierhofer, G Hesina, A Reshetov
ACM Transactions on Graphics (TOG) 25 (3), 494-502, 2006
612006
Gesture-based interactive audio guide on tactile reliefs
A Reichinger, A Fuhrmann, S Maierhofer, W Purgathofer
Proceedings of the 18th International ACM SIGACCESS Conference on Computers …, 2016
552016
A mesh data structure for rendering and subdivision
RF Tobler, S Maierhofer
Václav Skala-UNION Agency, 2006
512006
Computer-aided design of tactile models: taxonomy and case studies
A Reichinger, M Neumüller, F Rist, S Maierhofer, W Purgathofer
Computers Helping People with Special Needs: 13th International Conference …, 2012
462012
Evaluation of methods for optical 3-D scanning of human pinnas
A Reichinger, P Majdak, R Sablatnig, S Maierhofer
2013 international conference on 3D vision-3DV 2013, 390-397, 2013
382013
A multiresolution mesh generation approach for procedural definition of complex geometry
RF Tobler, S Maierhofer, A Wilkie
Proceedings SMI. Shape Modeling International 2002, 35-271, 2002
382002
Pictures in your mind: using interactive gesture-controlled reliefs to explore art
A Reichinger, HG Carrizosa, J Wood, S Schröder, C Löw, LR Luidolt, ...
ACM Transactions on Accessible Computing (TACCESS) 11 (1), 1-39, 2018
312018
Symmetry-Based Façade Repair.
P Musialski, P Wonka, M Recheis, S Maierhofer, W Purgathofer
VMV, 3-10, 2009
302009
Mesh-based parametrized L-Systems and generalized subdivision for generating complex geometry
RF Tobler, S Maierhofer, A Wilkie
International Journal of Shape Modeling 8 (02), 173-191, 2002
272002
Rule-based mesh growing and generalized subdivision meshes
S Maierhofer
Maierhofer, 2002
212002
A concept for re-useable interactive tactile reliefs
A Reichinger, A Fuhrmann, S Maierhofer, W Purgathofer
Computers Helping People with Special Needs: 15th International Conference …, 2016
172016
Publications in Scientific Journals
AA Buchaca, Z Marton, F Tombari, W Wohlkinger, C Potthast, B Zeisl, ...
Journal e&i: Elektrotechnik und Informationstechnik 128 (10), 359-365, 2011
172011
Interactive Multi-View Facade Image Editing.
P Musialski, C Luksch, M Schwärzler, M Buchetics, S Maierhofer, ...
VMV, 131-138, 2010
162010
Tiling of ortho-rectified facade images
P Musialski, M Recheis, S Maierhofer, P Wonka, W Purgathofer
Proceedings of the 26th Spring Conference on Computer Graphics, 117-126, 2010
162010
Lazy incremental computation for efficient scene graph rendering
M Wörister, H Steinlechner, S Maierhofer, RF Tobler
Proceedings of the 5th high-performance graphics conference, 53-62, 2013
122013
Extracting vanishing points across multiple views
M Hornáček, S Maierhofer
CVPR 2011, 953-960, 2011
112011
Improved illumination estimation for photon maps in architectural scenes
F Tobler, S Maierhofer
Václav Skala-UNION Agency, 2006
102006
Texture Management for high-quality City Walk-throughs
G Hesina, S Maierhofer, RF Tobler
Proceedings of the CORP–GeoMultimedia, 305-308, 2004
102004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20