Παρακολούθηση
Hamed Zamani
Hamed Zamani
Assistant Professor of Computer Science, University of Massachusetts Amherst
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.umass.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Neural ranking models with weak supervision
M Dehghani, H Zamani, A Severyn, J Kamps, WB Croft
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2017
3432017
Current challenges and visions in music recommender systems research
M Schedl, H Zamani, CW Chen, Y Deldjoo, M Elahi
International Journal of Multimedia Information Retrieval 7 (2), 95-116, 2018
2582018
A deep look into neural ranking models for information retrieval
J Guo, Y Fan, L Pang, L Yang, Q Ai, H Zamani, C Wu, WB Croft, X Cheng
Information Processing & Management 57 (6), 102067, 2020
2342020
Asking Clarifying Questions in Open-Domain Information-Seeking Conversations
M Aliannejadi, H Zamani, F Crestani, WB Croft
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2019
2062019
Relevance-based Word Embedding
H Zamani, WB Croft
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2017
1872017
Embedding-based query language models
H Zamani, WB Croft
Proceedings of the 2016 ACM international conference on the theory of …, 2016
1542016
From Neural Re-Ranking to Neural Ranking: Learning a Sparse Representation for Inverted Indexing
H Zamani, M Dehghani, WB Croft, E Learned-Miller, J Kamps
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and …, 2018
1332018
Estimating embedding vectors for queries
H Zamani, WB Croft
Proceedings of the 2016 ACM International Conference on the Theory of …, 2016
1222016
Generating Clarifying Questions for Information Retrieval
H Zamani, S Dumais, N Craswell, P Bennett, G Lueck
Proceedings of The Web Conference 2020, 418-428, 2020
1032020
Recsys challenge 2018: automatic music playlist continuation
CW Chen, P Lamere, M Schedl, H Zamani
Proceedings of the 12th ACM Conference on Recommender Systems, 527-528, 2018
812018
Neural ranking models with multiple document fields
H Zamani, B Mitra, X Song, N Craswell, S Tiwary
Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and …, 2018
802018
Neural query performance prediction using weak supervision from multiple signals
H Zamani, WB Croft, JS Culpepper
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in …, 2018
682018
Situational Context for Ranking in Personal Search
H Zamani, M Bendersky, X Wang, M Zhang
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, 1531-1540, 2017
652017
Local self-attention over long text for efficient document retrieval
S Hofstätter, H Zamani, B Mitra, N Craswell, A Hanbury
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2020
632020
A Flexible Framework for Evaluating User and Item Fairness in Recommender Systems
Y Deldjoo, VW Anelli, H Zamani, A Bellogin, T Di Noia
User Modeling and User-Adapted Interaction, 2020
552020
Pseudo-relevance feedback based on matrix factorization
H Zamani, J Dadashkarimi, A Shakery, WB Croft
Proceedings of the 25th ACM International on Conference on Information and …, 2016
542016
ANTIQUE: A non-factoid question answering benchmark
H Hashemi, M Aliannejadi, H Zamani, WB Croft
European Conference on Information Retrieval, 166-173, 2020
512020
Investigating the Successes and Failures of BERT for Passage Re-Ranking
H Padigela, H Zamani, WB Croft
arXiv preprint arXiv:1905.01758, 2019
492019
Guided Transformer: Leveraging Multiple External Sources for Representation Learning in Conversational Search
H Hashemi, H Zamani, WB Croft
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2020
452020
An analysis of approaches taken in the acm recsys challenge 2018 for automatic music playlist continuation
H Zamani, M Schedl, P Lamere, CW Chen
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (TIST) 10 (5), 57, 2019
442019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20