Παρακολούθηση
Hamed Zamani
Hamed Zamani
Assistant Professor of Computer Science, University of Massachusetts Amherst
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.umass.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Neural ranking models with weak supervision
M Dehghani, H Zamani, A Severyn, J Kamps, WB Croft
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2017
4032017
Current challenges and visions in music recommender systems research
M Schedl, H Zamani, CW Chen, Y Deldjoo, M Elahi
International Journal of Multimedia Information Retrieval 7 (2), 95-116, 2018
3672018
A deep look into neural ranking models for information retrieval
J Guo, Y Fan, L Pang, L Yang, Q Ai, H Zamani, C Wu, WB Croft, X Cheng
Information Processing & Management 57 (6), 102067, 2020
3492020
Asking Clarifying Questions in Open-Domain Information-Seeking Conversations
M Aliannejadi, H Zamani, F Crestani, WB Croft
Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2019
3032019
Relevance-based Word Embedding
H Zamani, WB Croft
Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2017
2042017
Generating Clarifying Questions for Information Retrieval
H Zamani, S Dumais, N Craswell, P Bennett, G Lueck
Proceedings of The Web Conference 2020, 418-428, 2020
1862020
From Neural Re-Ranking to Neural Ranking: Learning a Sparse Representation for Inverted Indexing
H Zamani, M Dehghani, WB Croft, E Learned-Miller, J Kamps
Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and …, 2018
1732018
Embedding-based query language models
H Zamani, WB Croft
Proceedings of the 2016 ACM international conference on the theory of …, 2016
1712016
Estimating embedding vectors for queries
H Zamani, WB Croft
Proceedings of the 2016 ACM International Conference on the Theory of …, 2016
1342016
Recsys challenge 2018: automatic music playlist continuation
CW Chen, P Lamere, M Schedl, H Zamani
Proceedings of the 12th ACM Conference on Recommender Systems, 527-528, 2018
1182018
Conversational information seeking
H Zamani, JR Trippas, J Dalton, F Radlinski
Foundations and Trends® in Information Retrieval 17 (3-4), 244-456, 2023
1032023
Neural query performance prediction using weak supervision from multiple signals
H Zamani, WB Croft, JS Culpepper
The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in …, 2018
982018
Neural ranking models with multiple document fields
H Zamani, B Mitra, X Song, N Craswell, S Tiwary
Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and …, 2018
962018
Local self-attention over long text for efficient document retrieval
S Hofstätter, H Zamani, B Mitra, N Craswell, A Hanbury
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2020
872020
A Flexible Framework for Evaluating User and Item Fairness in Recommender Systems
Y Deldjoo, VW Anelli, H Zamani, A Bellogin, T Di Noia
User Modeling and User-Adapted Interaction, 2020
802020
ANTIQUE: A non-factoid question answering benchmark
H Hashemi, M Aliannejadi, H Zamani, WB Croft
European Conference on Information Retrieval, 166-173, 2020
732020
Situational Context for Ranking in Personal Search
H Zamani, M Bendersky, X Wang, M Zhang
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web, 1531-1540, 2017
712017
Analyzing and Learning from User Interactions for Search Clarification
H Zamani, B Mitra, E Chen, G Lueck, F Diaz, PN Bennett, N Craswell, ...
Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and …, 2020
692020
Pseudo-relevance feedback based on matrix factorization
H Zamani, J Dadashkarimi, A Shakery, WB Croft
Proceedings of the 25th ACM International on Conference on Information and …, 2016
642016
Mimics: A large-scale data collection for search clarification
H Zamani, G Lueck, E Chen, R Quispe, F Luu, N Craswell
Proceedings of the 29th ACM International Conference on Information …, 2020
612020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20