Παρακολούθηση
Thomas Ball
Thomas Ball
Microsoft Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα microsoft.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The SLAM project: debugging system software via static analysis
T Ball, SK Rajamani
Proceedings of the 29th ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 2002
12572002
Automatic predicate abstraction of C programs
T Ball, R Majumdar, T Millstein, SK Rajamani
Proceedings of the ACM SIGPLAN 2001 conference on Programming language …, 2001
11252001
Feedback-directed random test generation
C Pacheco, SK Lahiri, MD Ernst, T Ball
29th International Conference on Software Engineering (ICSE'07), 75-84, 2007
11102007
Mining metrics to predict component failures
N Nagappan, T Ball, A Zeller
Proceedings of the 28th international conference on Software engineering …, 2006
11072006
Use of relative code churn measures to predict system defect density
N Nagappan, T Ball
Proceedings of the 27th international conference on Software engineering …, 2005
11022005
Efficient path profiling
T Ball, JR Larus
Proceedings of the 29th Annual IEEE/ACM International Symposium on …, 1996
9821996
Automatically validating temporal safety properties of interfaces
T Ball, SK Rajamani
International SPIN Workshop on Model Checking of Software, 102-122, 2001
8752001
Optimally profiling and tracing programs
T Ball, JR Larus
ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS) 16 (4), 1319-1360, 1994
8071994
Finding and Reproducing Heisenbugs in Concurrent Programs.
M Musuvathi, S Qadeer, T Ball, G Basler, PA Nainar, I Neamtiu
OSDI 8 (2008), 2008
7352008
Exploiting hardware performance counters with flow and context sensitive profiling
G Ammons, T Ball, JR Larus
ACM Sigplan Notices 32 (5), 85-96, 1997
6931997
Software visualization in the large
T Ball, SG Eick
Computer 29 (4), 33-43, 1996
6351996
Bebop: A symbolic model checker for boolean programs
T Ball, SK Rajamani
SPIN Model Checking and Software Verification: 7th International SPIN …, 2000
5372000
Thorough static analysis of device drivers
T Ball, E Bounimova, B Cook, V Levin, J Lichtenberg, C McGarvey, ...
ACM SIGOPS Operating Systems Review 40 (4), 73-85, 2006
5332006
Method and apparatus for tracking and viewing changes on the web
TJ Ball, F Douglis
US Patent 6,366,933, 2002
5052002
The concept of dynamic analysis
T Ball
ACM SIGSOFT Software Engineering Notes 24 (6), 216-234, 1999
4771999
Branch prediction for free
T Ball, JR Larus
ACM SIGPLAN Notices 28 (6), 300-313, 1993
4711993
Boolean and Cartesian abstraction for model checking C programs
T Ball, A Podelski, SK Rajamani
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: 7th …, 2001
4562001
SLAM and Static Driver Verifier: Technology transfer of formal methods inside Microsoft
T Ball, B Cook, V Levin, SK Rajamani
Integrated Formal Methods: 4th International Conference, IFM 2004 …, 2004
4482004
From symptom to cause: localizing errors in counterexample traces
T Ball, M Naik, SK Rajamani
Proceedings of the 30th ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 2003
4452003
The SLAM toolkit
T Ball, SK Rajamani
Proceedings of CAV’2001 (13th Conference on Computer Aided Verification …, 2000
4312000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20