Παρακολούθηση
Kai (Alex) Qin
Kai (Alex) Qin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα swin.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Comprehensive learning particle swarm optimizer for global optimization of multimodal functions
JJ Liang, AK Qin, PN Suganthan, S Baskar
Evolutionary Computation, IEEE Transactions on 10 (3), 281-295, 2006
36142006
Differential evolution algorithm with strategy adaptation for global numerical optimization
AK Qin, VL Huang, PN Suganthan
Evolutionary Computation, IEEE Transactions on 13 (2), 398-417, 2009
33922009
Self-adaptive differential evolution algorithm for numerical optimization
AK Qin, PN Suganthan
Evolutionary Computation, 2005. The 2005 IEEE Congress on 2, 1785-1791 Vol. 2, 2005
13572005
Evolutionary extreme learning machine
QY Zhu, AK Qin, PN Suganthan, GB Huang
Pattern recognition 38 (10), 1759-1763, 2005
8352005
Multiobjective deep belief networks ensemble for remaining useful life estimation in prognostics
C Zhang, P Lim, AK Qin, KC Tan
IEEE transactions on neural networks and learning systems 28 (10), 2306-2318, 2017
4752017
Self-adaptive differential evolution algorithm for constrained real-parameter optimization
VL Huang, AK Qin, PN Suganthan
Evolutionary Computation, 2006. CEC 2006. IEEE Congress on, 17-24, 2006
457*2006
Benchmark functions for the CEC 2013 special session and competition on large-scale global optimization
X Li, K Tang, MN Omidvar, Z Yang, K Qin, H China
Gene 7, 33, 2013
3552013
A deep convolutional coupling network for change detection based on heterogeneous optical and radar images
J Liu, M Gong, K Qin, P Zhang
IEEE transactions on neural networks and learning systems 29 (3), 545-559, 2016
2522016
Unsupervised Polarimetric SAR Image Segmentation and Classification Using Region Growing With Edge Penalty
P Yu, AK Qin, DA Clausi
Geoscience and Remote Sensing, IEEE Transactions on 50 (4), 1302-1317, 2012
2192012
A review of population initialization techniques for evolutionary algorithms
B Kazimipour, X Li, AK Qin
Evolutionary Computation (CEC), 2014 IEEE Congress on, 2585-2592, 2014
1612014
Robust growing neural gas algorithm with application in cluster analysis
AK Qin, PN Suganthan
Neural Networks 17 (8-9), 1135-1148, 2004
1412004
Evolutionary multitasking via explicit autoencoding
L Feng, L Zhou, J Zhong, A Gupta, YS Ong, KC Tan, AK Qin
IEEE transactions on cybernetics 49 (9), 3457-3470, 2018
1342018
Problem definitions for performance assessment of multi-objective optimization algorithms
VL Huang, AK Qin, K Deb, E Zitzler, PN Suganthan, JJ Liang, M Preuss, ...
Nanyang Technological University, Singapore, Tech. Rep, 2007
130*2007
Linear dimensionality reduction using relevance weighted LDA
EK Tang, PN Suganthan, X Yao, AK Qin
Pattern recognition 38 (4), 485-493, 2005
1252005
Multivariate image segmentation using semantic region growing with adaptive edge penalty
AK Qin, DA Clausi
Image Processing, IEEE Transactions on 19 (8), 2157-2170, 2010
1222010
Evolutionary Multitasking for Single-objective Continuous Optimization: Benchmark Problems, Performance Metric, and Baseline Results
B Da, YS Ong, L Feng, AK Qin, A Gupta, Z Zhu, CK Ting, K Tang, X Yao
arXiv preprint arXiv:1706.03470, 2017
1152017
Private Spatial Data Aggregation in the Local Setting
R Chen, H Li, AK Qin, SP Kasiviswanathan, H Jin
113*
Multi-objective optimization based on self-adaptive differential evolution algorithm
VL Huang, AK Qin, PN Suganthan, MF Tasgetiren
Evolutionary Computation, 2007. CEC 2007. IEEE Congress on, 3601-3608, 2007
952007
Two-hidden-layer extreme learning machine for regression and classification
BY Qu, BF Lang, JJ Liang, AK Qin, OD Crisalle
Neurocomputing 175, 826-834, 2016
872016
Kernel neural gas algorithms with application to cluster analysis
AK Qin, PN Suganthan
Pattern Recognition, 2004. ICPR 2004. Proceedings of the 17th International …, 2004
872004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20