Παρακολούθηση
Thomas Falck
Thomas Falck
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα philips.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Apparatus, a system and a method for enabling electromagnetic energy transfer
E Waffenschmidt, T Falck, D Rogler
WO Patent WO2,008,035,248, 2005
205*2005
Ip based monitoring and alarming
M Elixmann, J Espina, T Falck
US Patent App. 12/441,400, 2007
1472007
Plug ‘n play simplicity for wireless medical body sensors
T Falck, H Baldus, J Espina, K Klabunde
Mobile Networks and Applications 12, 143-153, 2007
1052007
Device capable of being operated within a network, network system, method of operating a device within a network, program element, and computer-readable medium
VP Buil, BM Van De Sluis, H Baldus, T Falck
US Patent 8,253,693, 2012
932012
Novel ISO/IEEE 11073 standards for personal telehealth systems interoperability
L Schmitt, T Falck, F Wartena, D Simons
2007 Joint Workshop on High Confidence Medical Devices, Software, and …, 2007
922007
Wireless body sensor network for continuous cuff-less blood pressure monitoring
J Espina, T Falck, J Muehlsteff, X Aubert
2006 3rd IEEE/EMBS International Summer School on Medical Devices and …, 2006
832006
Addressing scheme for smart wireless medical sensor networks
T Falck, PM De Miguel
US Patent 7,859,401, 2010
812010
BASUMA-the sixth sense for chronically ill patients
T Falck, J Espina, JP Ebert, D Dietterle
International Workshop on Wearable and Implantable Body Sensor Networks (BSN …, 2006
712006
Network Topologies, Communication Protocols, and Standards
J Espina, T Falck, A Panousopoulou, O Mülhens, L Schmitt, GZ Yang
Body Sensor Networks (Second Edition), 189-236, 2014
682014
Wireless body sensor network
T Falck
US Patent App. 12/279,994, 2009
682009
Security for pervasive medical sensor networks
O Garcia-Morchon, T Falck, T Heer, K Wehrle
6th Annual International Conference on Mobile and Ubiquitous Systems …, 2009
612009
Wearable body sensor network towards continuous cuff-less blood pressure monitoring
J Espina, T Falck, J Muehlsteff, Y Jin, MA Adán, X Aubert
2008 5th International Summer School and Symposium on Medical Devices and …, 2008
452008
Token-controlled formation of wireless work groups
T Falck, H Maass
US Patent App. 10/517,456, 2003
382003
Communication system having switchably-coupled subscriber terminals
H Maass, M Stahl, T Falck, O Schreyer
US Patent 5,774,539, 1998
371998
Method of transferring application data from a first device to a second device, and a data transfer system
T Falck
US Patent 8,594,568, 2013
362013
Lighting system, particularly for delirium reduction in intensive care units
AM Barroso, T Falck
US Patent 10,064,255, 2018
352018
Safe identification and association of wireless sensors
H Baldus, T Falck, K Klabunde, DS Sanchez
US Patent 7,924,150, 2011
352011
Identification system and method of operating same
T Falck, H Maass
US Patent 8,098,129, 2012
342012
System and method for giving a presentation
T Falck, H Maass
US Patent App. 10/563,846, 2006
332006
Quality of service for IEEE 802.15.4-based wireless body sensor networks
JJ Garcia, T Falck
Pervasive Computing Technologies for Healthcare, 2009. PervasiveHealth 2009 …, 2009
312009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20