Παρακολούθηση
Anthony Tzes
Anthony Tzes
Professor of Electrical and Computer Engineering, New York University Abu Dhabi, UAE
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nyu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Model predictive quadrotor control: attitude, altitude and position experimental studies
K Alexis, G Nikolakopoulos, A Tzes
IET Control Theory & Applications 6 (12), 1812-1827, 2012
4122012
An Internet-based real-time control engineering laboratory
JW Overstreet, A Tzes
IEEE Control Systems Magazine 19 (5), 19-34, 1999
4021999
Switching model predictive attitude control for a quadrotor helicopter subject to atmospheric disturbances
K Alexis, G Nikolakopoulos, A Tzes
Control Engineering Practice 19 (10), 1195-1207, 2011
3962011
An adaptive input shaping control scheme for vibration suppression in slewing flexible structures
A Tzes, S Yurkovich
IEEE Transactions on Control Systems Technology 1 (2), 114-121, 1993
2851993
Coordination of helicopter UAVs for aerial forest-fire surveillance
K Alexis, G Nikolakopoulos, A Tzes, L Dritsas
Applications of intelligent control to engineering systems, 169-193, 2009
1662009
Improving EMG based classification of basic hand movements using EMD
C Sapsanis, G Georgoulas, A Tzes, D Lymberopoulos
2013 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2013
1652013
Energy efficient and perceived QoS aware video routing over wireless multimedia sensor networks
D Kandris, M Tsagkaropoulos, I Politis, A Tzes, S Kotsopoulos
Ad Hoc Networks 9 (4), 591-607, 2011
1652011
Development and control of a multifunctional prosthetic hand with shape memory alloy actuators
K Andrianesis, A Tzes
Journal of Intelligent & Robotic Systems 78, 257-289, 2015
1492015
Power conservation through energy efficient routing in wireless sensor networks
D Kandris, P Tsioumas, A Tzes, G Nikolakopoulos, DD Vergados
Sensors 9 (9), 7320-7342, 2009
1472009
Distributed coverage control for concave areas by a heterogeneous robot–swarm with visibility sensing constraints
Y Kantaros, M Thanou, A Tzes
Automatica 53, 195-207, 2015
1352015
Robust model predictive flight control of unmanned rotorcrafts
K Alexis, C Papachristos, R Siegwart, A Tzes
Journal of Intelligent & Robotic Systems 81, 443-469, 2016
1322016
On trajectory tracking model predictive control of an unmanned quadrotor helicopter subject to aerodynamic disturbances
K Alexis, G Nikolakopoulos, A Tzes
Asian Journal of Control 16 (1), 209-224, 2014
1142014
Guidance and control design for a class of spin-stabilized fin-controlled projectiles
S Theodoulis, V Gassmann, P Wernert, L Dritsas, I Kitsios, A Tzes
Journal of Guidance, Control, and Dynamics 36 (2), 517-531, 2013
1142013
Model predictive quadrotor indoor position control
K Alexis, C Papachristos, G Nikolakopoulos, A Tzes
2011 19th Mediterranean Conference on Control & Automation (MED), 1247-1252, 2011
1132011
Experimental results on adaptive nonlinear control and input preshaping for multi-link flexible manipulators
F Khorrami, S Jain, A Tzes
Automatica 31 (1), 83-97, 1995
1051995
Design and experimental attitude control of an unmanned tilt-rotor aerial vehicle
C Papachristos, K Alexis, A Tzes
2011 15th International Conference on Advanced Robotics (ICAR), 465-470, 2011
1042011
Experiments on rigid body-based controllers with input preshaping for a two-link flexible manipulator
F Khorrami, S Jain, A Tzes
IEEE Transactions on Robotics and Automation 10 (1), 55-65, 1994
1041994
EMG based classification of basic hand movements based on time-frequency features
C Sapsanis, G Georgoulas, A Tzes
21st Mediterranean conference on control and automation, 716-722, 2013
1022013
Closed-loop input shaping for flexible structures using time-delay control
V Kapila, A Tzes, Q Yan
J. Dyn. Sys., Meas., Control 122 (3), 454-460, 2000
1022000
Efficient force exertion for aerial robotic manipulation: Exploiting the thrust-vectoring authority of a tri-tiltrotor uav
C Papachristos, K Alexis, A Tzes
2014 IEEE international conference on robotics and automation (ICRA), 4500-4505, 2014
952014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20