Παρακολούθηση
Jay T. Lennon
Jay T. Lennon
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα indiana.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Microbial seed banks: the ecological and evolutionary implications of dormancy
JT Lennon, SE Jones
Nature Reviews Microbiology 9 (2), 119-130, 2011
14192011
Fundamentals of microbial community resistance and resilience
A Shade, H Peter, SD Allison, D Baho, M Berga, H Bürgmann, DH Huber, ...
Frontiers in Microbiology 3, 417, 2012
11502012
Scaling laws predict global microbial diversity
KJ Locey, JT Lennon
Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (21), 5970-5975, 2016
9262016
Dormancy contributes to the maintenance of microbial diversity
SE Jones, JT Lennon
Proceedings of the National Academy of Sciences 107 (13), 5881-5886, 2010
8342010
Microbiomes in light of traits: a phylogenetic perspective
JBH Martiny, SE Jones, JT Lennon, AC Martiny
Science 350 (6261), aac9323, 2015
5642015
Rapid responses of soil microorganisms improve plant fitness in novel environments
JA Lau, JT Lennon
Proceedings of the National Academy of Sciences 109 (35), 14058-14062, 2012
5502012
Biodiversity may regulate the temporal variability of ecological systems
KL Cottingham, BL Brown, JT Lennon
Ecology Letters 4 (1), 72-85, 2001
5042001
Temporal variability in soil microbial communities across land-use types
CL Lauber, KS Ramirez, Z Aanderud, JT Lennon, N Fierer
The ISME Journal 7 (8), 1641-1650, 2013
4302013
Ecosystem consequences of changing inputs of terrestrial dissolved organic matter to lakes: current knowledge and future challenges
CT Solomon, SE Jones, BC Weidel, I Buffam, ML Fork, J Karlsson, ...
Ecosystems 18 (3), 376-389, 2015
3932015
Knowing when to draw the line: designing more informative ecological experiments
KL Cottingham, JT Lennon, BL Brown
Frontiers in Ecology and the Environment 3 (3), 145-152, 2005
3922005
Fungal traits that drive ecosystem dynamics on land
KK Treseder, JT Lennon
Microbiology and Molecular Biology Reviews 79 (2), 243-262, 2015
3892015
Mapping the niche space of soil microorganisms using taxonomy and traits
JT Lennon, ZT Aanderud, BK Lehmkuhl, DR Schoolmaster Jr
Ecology 93 (8), 1867-1879, 2012
3672012
Evolutionary ecology of plant–microbe interactions: soil microbial structure alters selection on plant traits
JA Lau, JT Lennon
New Phytologist 192 (1), 215-224, 2011
3452011
Trait-based approaches for understanding microbial biodiversity and ecosystem functioning
S Krause, X Le Roux, PA Niklaus, PM Van Bodegom, JT Lennon, ...
Frontiers in Microbiology 5, 251, 2014
3392014
The generation and maintenance of diversity in microbial communities
N Fierer, JT Lennon
American Journal of Botany 98 (3), 439-448, 2011
2732011
Integrating microbial ecology into ecosystem models: challenges and priorities
KK Treseder, TC Balser, MA Bradford, EL Brodie, EA Dubinsky, VT Eviner, ...
Biogeochemistry 109 (1), 7-18, 2012
2712012
Relationships between protein-encoding gene abundance and corresponding process are commonly assumed yet rarely observed
JD Rocca, EK Hall, JT Lennon, SE Evans, MP Waldrop, JB Cotner, ...
The ISME Journal 9 (8), 1693-1699, 2015
2642015
Re-examination of the relationship between marine virus and microbial cell abundances
CH Wigington, D Sonderegger, CPD Brussaard, A Buchan, JF Finke, ...
Nature Microbiology 1 (3), 15024, 2016
2212016
A multitrophic model to quantify the effects of marine viruses on microbial food webs and ecosystem processes
JS Weitz, CA Stock, SW Wilhelm, L Bourouiba, ML Coleman, A Buchan, ...
The ISME Journal 9 (6), 1352-1364, 2015
1992015
Resuscitation of the rare biosphere contributes to pulses of ecosystem activity
ZT Aanderud, SE Jones, N Fierer, JT Lennon
Frontiers in Microbiology 6, 24, 2015
1692015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20